www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Bidden is een weg
Praktische gebedsvormen voor de binnenkamer en voor groepen
Jan Minderhoud
Merweboek, 136 pagina's
€ 9,90, ISBN 9789057871054
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Sommige mensen hebben moeite om de weg van het gebed te vinden, laat staan die te bewandelen. Anderen zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden om die weg van het gebed te gaan of om het erop vol te houden - persoonlijk of gezamenlijk. Jan Minderhoud verzamelde voor al deze mensen wegwijzers, beproefde wegen om tot God te gaan.
Dit is een boek om mee aan het werk te gaan: een ‘bid-doe-boek’. De auteur heeft er een brede variatie aan concrete gebedsvormen in verwerkt om toe te passen in het persoonlijk gebedsleven, de binnenkamer en in groepsverband. Niet iedereen zal door alle vormen worden aangesproken of die kunnen toepassen, maar er zal zeker iets tussen zitten om mee verder te kunnen gaan op de weg van het gebed.Jan Minderhoud (geb. 1958) studeerde theologie, werkte jarenlang als pastor en toeruster in verschillende PKN-gemeentes en is momenteel supervisor, coach en actief in de gebedsbeweging. www.biddeniseenweg.nl  • www.ontdekkenjezelf.nl

 


3. CV-Koers - februari 2008

Bidden is een weg

Recensie door Ronald Westerbeek

Bent u ontevreden over uw gebedsleven? Hebt u last van het gevoel dat u te weinig of te oppervlakkig bidt? Dan bent u te feliciteren, schrijft Jan Minderhout in Bidden is een weg: het is een heilige ontevredenheid, die God zelf in je hart legt. "God voedt zijn kinderen met honger, honger naar de omgang met de Allerhoogste!"

Gebed groeit het beste op de bodem van dit verlangen, maar gebed is wel "een kwetsbaar plantje". Het schiet er zo makkelijk bij in. Of het verflauwt tot 'een goede gewoonte'. Hoe kun je je gebedsleven levend houden? Jan Minderhout schreef er een handzaam boekje over, boordevol suggesties en bruikbare aanwijzingen. Het eerste deel De praktijk van het bidden gaat in negen hoofdstukjes in op vragen rond het doel van gebed, het belang van gezamenlijk gebed, de betekenis van vasten, en belemmeringen die er in je gebed kunnen zijn. Het tweede deel bevat tien hoofdstukjes over praktische gebedsvormen voor de binnenkamer, het derde deel behandelt het bidden in verschillende soorten groepen.

Het is belangrijk dat je gaandeweg een gebedspraktijk ontdekt die bij jou past, schrijft Minderhout is de één gebaat bij het houden van stille tijd, bij een ander 'werkt' dat gewoon niet. De grote waarde van dit persoonlijk geschreven en uiterst praktische boekje is dat het een keur aan vormen en handreikingen biedt uit de rijke spiritualiteit van de kerkgeschiedenis, van lectio divina en meditatief bijbellezen, tot een gebedslabyrint en gebedstrio’s. Minderhout heeft het allemaal verzameld en op toegankelijke wijze ontsloten, zodat eenieder er zijn of haar voordeel mee kan doen. Echt een aanrader dus.

Voor wie verdere verdieping zoekt, noem ik graag twee oudere titels. In Open lijnen gaat Philip Troost dieper in op de vertrouwelijke omgang met God en hoe je invulling kunt geven aan je gebedsleven, inclusief praktische verwerkingsvragen. Heel geschikt om in een groep te behandelen. En in het lees en werkboek Dagelijks leven met God gaat Niek Tramper verder in op de christelijke spiritualiteit, waaronder het meditatief luisteren naar de Bijbel. Ook die beide titels zijn aanraders voor wie hongert. 


2. Nederlands Dagblad - 1 februari 2008 - www.nd.nl

Bidden is een weg

Recensie door roel Sikkema


Er zijn verschillende manieren om tot God te bidden. Maar welke manier is in welke situatie de beste? Of zijn er verschillende mogelijkheden? In dit boek geeft Jan Minderhoud, die momenteel als coach en supervisor werkzaam is en actief is binnen de gebedsbeweging, een aantal tips over het bidden. Het is een typisch werkboek waarin allereerst wordt omschreven wat bidden eigenlijk is. Daarna volgen een aantal hoofdstukken met gebedsvormen voor de binnenkamer en een aantal hoofdstukken voor verschillende soorten groepen.


1. Uitdaging - januari 2008

Van meditatie tot tongentaal
Minderhoud biedt helder overzicht van gebedsvormen

Bidden is meer dan zachtjes murmelen met de handen samen en de ogen dicht. In Bidden is een weg reikt Jan Minderhoud een aantal praktische gebedsvormen aan. Interessant is dat hij put uit verschillende tradities.

Recensie door Gertjan de Jong
Over gebed zijn talloze boeken en handleidingen geschreven. Valt daar nog iets zinvols aan toe te voegen? inhoudelijk lijkt dat inderdaad erg moeilijk. In dit boek geeft Jan Minderhoud echter geen theologische verhandeling over het gebed, maar zet hij een aantal praktische gebedsvormen op een rij.

De schrijver staat middenin de kerk (de Protestantse Kerk in Nederland) en middenin de evangelische beweging. Jarenlang werkte hij als pastor en toeruster in verschillende PKN gemeentes. Momenteel is hij als supervisor en coach actief in de gebedsbeweging. Dat hij deze twee werelden kent, merk je goed bij het lezen van het boek. Zijn toon is aangenaam relativerend. Bovendien slaagt hij erin om van verschillende tradities de krachten in beeld te brengen.

Als christenen kunnen we veel van elkaar leren, stelt Minderhoud. In de kerk probeert hij mensen aan het bidden te krijgen door te bidden met hun eigen woorden. Een formuliergebed mogen ze daar vaker aan de kant leggen. In evangelische gemeenten is het juist andersom. Als de Geest mensen daar in beweging heeft gezet, weten ze niet meer van ophouden. "Het lijkt wel alsof alles in dat ene gebed moet worden gezegd. Met als gevolg dat je soms ellenlange gebeden hoort in het openbaar, in de bidstond of in de samenkomst, waarbij ik wel eens denk: 'De Here God zal wellicht nog wel luisteren dat hoop ik althans – maar ik zelf haak af na drie minuten."

Zo leerde de schrijver dat formuliergebeden hun eigen waarde hebben en bidden met je eigen woorden ook niet altijd het summum is. "Als je iemand tien keer hebt horen bidden met z'n eigen woorden, dan ga je de stereotiepen horen, de groeven in de grammofoonplaat. Je zou kunnen zeggen: iemand maakt nu zijn eigen privé formuliergebed!"

In zijn overzicht van gebedsvormen put Minderhoud rijkelijk uit zowel de 'kerkelijke' als de evangelische traditie. De gebedsvormen die hij aanreikt variëren van meditatief Bijbellezen en het gebedslabyrint tot gebedsaanroepen en bidden in tongen. Bij sommige gebedsvormen zullen lezers wel even hun wenkbrauwen fronsen, zoals bij de hoofdstukken over meditatie en ademhalingsoefeningen. Het riekt soms meer naar oosterse mystiek dan christendom. Verderop zet de schrijver echter helder op een rij wat de verschillen zijn tussen oosterse en christelijke meditatie. De grondregel bij christelijke meditatie is: zoek God, geen blijdschap of ervaringen.

Het boekje biedt een helder en compleet overzicht van verschillende gebedsvormen. De hoofdstukken zijn goed behapbaar en aansprekend geschreven. Groot pluspunt is dat de schrijver put uit verschillende tradities. Hij doet nergens harde aanvallen, corrigeert waar nodig en haalt vooral de krachten naar boven.

Soms bekruipt je bij het lezen over al die gebedsvormen wel een gevoel van: waar gaat het nu helemaal om bij gebed? Is het niet de bedoeling dat we eenvoudigweg God ontmoeten? Terecht schrijft Bert Roor, voorheen coördinator bij de Evangelische Alliantie, in de inleiding van dit boek: "Het gaat uiteraard niet om die wegwijzers. Middelen mogen geen doel in zichzelf worden. Het gaat om de ontmoeting met de levende God zelf: Vader, Zoon en Geest." En zo is het. Het is een boekje met wegwijzers. En ik geloof zeker dat deze wegwijzers individuele christenen en gemeenschappen op weg kunnen helpen naar een intensere relatie met God.

www.vergadering.nu