www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Demonen en de macht van Jezus
Jan Minderhoud
Uitgave Merweboek, Sliedrecht, 304 pag.
€ 22,50
304 pag.
ISBN 9789057871665
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek is geen receptenboek over bevrijdingspastoraat maar het is vooral een zoektocht rondom knellende vragen en vergeten thema's; een poging om net een laagje dieper te gaan dan de gangbare literatuur over de Dienst der Bevrijding. Daarom is er in dit boek aandacht voor vragen als: hoe is de verhouding met de gezondheidszorg, vooral met de psychiatrie? Als iemand stemmen in het hoofd hoort, zijn dat dan altijd demonen? Kunnen plaatsen en voorwerpen occult belast zijn? En hoe zit dat met vloeken en invloeden vanuit het voorgeslacht: kunnen demonen ook 'overgeërfd' worden? 
Tegelijk is dit boek heel praktisch: wat gebeurt er met iemand als iemand 'bezet gebied' is of als iemands levenshuis 'gekraakt' is? En vooral: hoe wordt zo iemand weer 'vrij'? Wat is er voor nodig, om dit beeld te gebruiken, om het huis of de kamers van het huis te ontruimen en terug te geven aan de rechtmatige Eigenaar? Langs welke wegen kun je een team voor bevrijdingspastoraat opzetten? Wat gebeurt er nou eigenlijk in een bevrijdingssessie? Hoe gaat dan in de praktijk? En wat zijn daarbij valkuilen?
In deze zoektocht noemt de auteur gaandeweg veel voorbeelden uit de praktijk. 
Jan Minderhoud studeerde theologie en is werkzaam als zelfstandig supervisor, coach, geestelijk begeleider en pastoraal counselor. Hij schreef met Jenö Sebök nog een ander boek over bevrijdingspastoraat: Vertrouw op Mij en Ik zal je vrede geven - Het verhaal van een bijzonder bevrijdingspastoraat. In dat boek staat tot in detail een langdurige en intensieve bevrijdingsstrijd beschreven. 
 


1. - juli 2012 - www.uitdaging.nl 

Recensie door redactie Uitdaging

Kan een christen last hebben van een demoontje?


Het bevrijdingspastoraat staat volop in de belangstelling. Wilkin van de Kamp (Vrij Zijn) en Peter Horobin (Ellel Ministries) timmeren er mee aan de weg. Beiden ook schreven een handboek waarin de ins en outs van het bevrijdingspastoraat uit de doeken worden gedaan. Hun boeken - Van de Kamp kwam met een handboek van 895 pagina's, Horrobin had 582 pagina's nodig - zijn zo omvangrijk dat je zou denken dat er weinig meer te melden valt. Toch heeft ook Jan Minderhoud 300 pagina's nodig voor zijn Demonen en de macht van Jezus.

Maar denk nou niet dat ze in herhaling vallen of elkaar 'naschrijven'. Zeker het boek van Jan Minderhoud is geen `handboek; zoals die van Van de Kamp en Horobin wel beogen te zijn. Zelf noemt Minderhoud het `geen receptenboek'. Hij ziet het vooral als 'een zoektocht rondom knellende vragen en vergeten thema's', als een 'poging om een laagje dieper te gaan dan de gangbare literatuur over de Dienst der Bevrijding'.

Minderhoud besteedt ook aandacht aan de verhouding met de gezondheidszorg, meer in het bijzonder met de psychiatrie. Hij gaat in op vragen als: Als iemand stemmen in zijn hoofd hoort, zijn dat dan altijd demonen?', 'Kunnen plaatsen en voorwerpen occult belast zijn? en `Kunnen demonen overgeërfd' worden?' Maar behandeling van die vragen leidt bij Minderhoud niet tot een theoretisch boek. Het is wel degelijk ook heel praktisch. Zo gaat hij in op de vraag wat er gebeurt met iemand die 'bezet gebied' is. En legt hij uit langs welke wegen een team voor bevrijdingspastoraat opgezet kan worden.
In zijn zoektocht worden ook `alledaagse' vragen opgeworpen - en beantwoord – als: 'Wat gebeurt er nou eigenlijk in een bevrijdingssessie?', 'Hoe gaat dat in de praktijk?' en `Wat zijn daarbij de valkuilen?'

Minderhoud licht een en ander toe met talloze voorbeelden uit de praktijk. Dat maakt het boek goed leesbaar. Het is geen droge opsomming van theologische opvattingen, maar een boek waar op elke pagina de grote persoonlijke betrokkenheid van de auteur blijkt.
Minderhoud relativeert ook. Niet achter elke boom schuilt een demon - hoewel ze achter heel wat bomen voorkomen. Demonen zijn geen 'alleskunners'. Ze zijn begrensd. Hij wijst erop dat in het Nieuwe Testament (door Minderhoud bij voorkeur het Tweede Testament genoemd) voor boze geesten bijna altijd een verkleinwoord wordt gebruikt: daimonia, demoontjes. Alleen in Mattheüs 8:31 mogen ze wat groter zijn. Alle andere keren, 58 keer in 34 verschillende tekstverbanden of periscopen, heten ze demoontjes. 'Alsof het drie keer niks is. Alsof het om ballonnen gaat: het lijkt heel wat, ze nemen een heleboel ruimte in beslag, maar als Jezus de Heer er doorheen prikt, is het niks meer, dan zijn ze weg."
Dat neemt niet weg dat ze mensen behoorlijk in de weg kunnen zitten. Demoontjes zijn geen onschuldige 'bijwoners'.

Voor wie mocht denken dat demonen vooral bij 'anderen' opspelen en dat christenen er geen last van hebben, is Minderhouds boek ontnuchterend. “Christenen kunnen last hebben van inwonende boze geesten”, schrijft hij, en even later: "Ook gelovigen kunnen gekweld worden door inwonende boze geesten." Blijkbaar, schrijft Minderhoud,
"kan de Heilige Geest het toestaan dat er demoontjes in iemands levenshuis wonen." Hij vergelijkt het lichaam van een mens met de Tempel. Dat was niet alleen maar een grote zaal, maar een complex geheel van gebouwen, zalen, kamers, etc. In het Heilige der Heiligen huisde God. Maar in die andere vertrekken? Minderhoud: "je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest in het Heilige der Heiligen woont. Christus woont in ons hart. Maar ons leven en ons lichaam kent nog veel meer vertrekken waar de Heilige Geest niet per se hoeft te wonen. Bijvoorbeeld omdat daar zonden zijn waarmee we niet willen breken. Die vertrekken kunnen door demonen bewoond zijn.

De auteur onderscheidt overigens gradaties van demonische activiteit bij christenen. Er kan sprake zijn van beïnvloeding, van binnendringing en, "de ergste graad", bezetenheid. Ook ziet hij 'demonische plagerijen'. Hij geeft als voorbeeld hoe er, bij een bevrijdingssessie, sms'jes kwamen met een intimiderende inhoud vanaf de telefoon van de confident. Het bleek dat de telefoon zelfs helemaal uit stond. Ook kwamen er e-mails binnen die niet door de confident verzonden konden zijn. Minderhoud: "De duivel gaat in ieder geval wel met zijn tijd mee." De gedachte dat boze geesten, demoontjes, in christenen kunnen wonen, zal niet door iedereen beaamd worden. Een christen is immers een 'nieuwe schepping'. Minderhoud constateert "dat we ons als moderne gelovigen zo naïef en gemakkelijk kunnen inlaten met oude en nieuwe vormen van heidendom, occultisme en new ageachtige praktijken. Je komt het steeds meer tegen dat gelovigen, ook mensen in de kerk, op hun zoektocht naar spiritualiteit allerlei uitstapjes maken, zich met reiki bezighouden, een healingsessie ondergaan, een magnetiseur bezoeken of zelfs een geleidegeest in hun leven kunnen uitnodigen.' Ook gelooft Minderhoud 'dat de breuk met het oude leven, een leven zonder God en zonder Christus, in vroegere tijd veel radicaler beleefd werd dan door een doorsnee christen vandaag.'

Recentelijk verscheen ook al een boek van Minderhoud, samen met Jenö Sebök, over bevrijdingspastoraat: Vertrouw op Mij en Ik zal je vrede geven. Daarin beschrijven ze tot in detail een langdurige en intensieve bevrijdingsstrijd.

www.vergadering.nu