www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Luisteren is een kunst
Jan Minderhoud
uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2009
ISBN 9789023923442
156 blz.
€ 14,90.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Echt luisteren, de juiste vragen stellen, het is een kunst apart. Met dit boek leert Jan Minderhoud voorgangers en pastoraal werkers die kunst onder de knie te krijgen. Hij behandelt luisterhouding, emoties, non-verbale communicatie en feedback. Bij elkaar biedt dit boek een rijke schat aan informatie, het is geschreven vanuit de pastorale praktijk.

Jan Minderhoud volgde een theologische opleiding en is werkzaam als zelfstandig supervisor, coach, geestelijk begeleider en pastoraal counselor.
Ingeleid door dr. H. C. van der Meulen, docent praktische theologie
aan de Universiteit Utrecht.


1. Reformatorisch Dagblad - 24 juni 2009 - www.refdag.nl 

Luisteren in het pastoraat staat voorop
Boekrecensie door Ds. L. Terlouw

Praten met elkaar, het lijkt heel eenvoudig. Je leert het van jongs af aan. Wie kan het eigenlijk niet? Er zal geen ambtsdrager in de kerk zijn die daar moeite mee heeft. De praktijk in de kerk en daarbuiten leert dat er haast niets moeilijker is dan een goed (pastoraal) gesprek voeren. Hoe komt dat? Omdat we niet kunnen of willen luisteren. Terwijl luisteren de grootste opdracht van de grootste Hoorder is.

Jan Minderhoud benadrukt in ”Luisteren is een kunst” dat een goed pastoraal gesprek veel luisteren vraagt. Hij verwijst daarbij naar Dietrich Bonhoeffer die geschreven heeft: „Wie echter niet meer naar zijn broeder kan luisteren, zal al gauw niet meer naar God luisteren, maar hij zal ook tegenover God alleen maar praten. Daar begint de dood van het christelijk leven, en ten slotte blijft er alleen nog maar geestelijk geklets over...”

Minderhoud schrijft als een theoloog die veel ervaring heeft in het pastoraat over het voeren van verschillende gesprekken in het pastoraat. Thans begeleidt hij onder anderen personen die voorbereid worden tot of werkzaam zijn in pastoraal werk.

Het boek is een voortvloeisel van de samenwerking van de auteur en de Evangelische Theologische Academie. Doel ervan is om mensen ook buiten dit opleidingsinstituut toe te rusten in theoretische en praktische zin.

Het boek biedt veel in kort bestek. Uit tal van handboeken voegt de auteur bijeen wat voor een goed pastoraal gesprek nodig is.

In het kort gaat hij in op wat communicatie nu eigenlijk is. Bij communicatie gaat het niet alleen om wat wordt gezegd, maar ook om houding, emoties, wijze van formuleren. De theoretische grondslagen voor een goed gesprek komen aan de orde. Juist ten behoeve van het voeren van pastorale gesprekken is het nodig daar kennis van te hebben.

Een bepaalde formulering van vragen kan een blokkade opwerpen in het gesprek, evenals het gebruik van bepaalde woorden. In voorbeelden achter in het boek wordt dit verduidelijkt.

Lees hier het hele artikel...

 

www.vergadering.nu