www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Vertrouw op Mij en Ik zal je vrede geven
Jan Minderhoud en Jenö Sebök
Uitgave Merweboek, Sliedrecht
200 pag., € 16,90
ISBN 9789057871641
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Ruim veertig jaar na haar geboorte krijgt Elze plotseling te maken met heftige verschijningen van boze geesten in haar leven. Ze manifesteren zich voor het eerst tijdens een gesprek met een pastoraal counselor, met wie ze al acht maanden op weg is wegens depressieve klachten.
Er volgt een geestelijke strijd van meer dan drie jaar voordat Elze geheel bevrijd is. Dit boek beschrijft die strijd tot in datail. Hoe de demonen opspeelden en het leven van Elze probeerden te vergallen met gemene en bizarre streken. Maar ook hoe ze werden overwonnen door de kracht van Jezus Christus.
De geestelijke strijd heeft vele facetten. Slechts zelden komen mensen oog in oog te staan met de duistere machten en zeker niet zo intens als in het leven van Elze. Het was soms letterlijk een strijd op leven en dood. Elze leerde om in die situaties Jezus Christus aan te roepen.
Een onthutsend en onthullend boek over bevrijdingspastoraat. Een must voor iedereen die zich bezig houdt met bevrijdingspastoraat. Gelukkig zijn de meeste gevallen van bevrijdingspastoraat lang niet zo taai als die van Elze, zeggen de schrijvers die nauw bij deze strijd betrokken waren.


2. - 29 juni 2012 - www.rd.nl 

Elze stond oog in oog met duistere machten

Boekrecensie door dr. M. J. Paul

Wanneer Elze ruim veertig jaar is, krijgt ze te maken met heftige verschijningen van boze geesten in haar leven. Ze manifesteren zich voor het eerst tijdens een gesprek met Jan Minderhoud, een pastoraal counselor bij wie zij onder behandeling is vanwege depressieve klachten.

Elze is christen, maar de liefde voor God en het Evangelie zijn de laatste jaren weggezakt. Zodra de hulpverlener de indruk heeft dat er geestelijk meer aan de hand is, schakelt hij anderen in en er volgt een proces van ruim twee jaar voordat Elze (een pseudoniem) geheel bevrijd is. Minderhoud publiceert nu, samen met collega Jenö Sebök, haar verhaal op basis van een nauwkeurige verslaglegging.

Op een keer vertelt Elze dat ze als meisje met vriendinnen op zolder glaasje draaide om contact met geesten te leggen. Vanwege de mogelijke geestelijke doorwerking wil de begeleider met haar bidden, maar dit heeft heftige reacties tot gevolg en ze kan de belijdenis van Filippensen 2:11 slechts met moeite nazeggen. Later herinnert Elze zich dat ze bijna 25 jaar geleden met een groep studenten getuigde bij een satanskerk. Toen stond er achter haar een man te prevelen, waarschijnlijk een vervloeking. Zodra Elze zich dit herinnert, raakt ze buiten bewustzijn. Steeds meer zaken komen er aan het licht, ook seksueel misbruik van vroeger.

De hele geschiedenis van geestelijke opleving, gedeeltelijke bevrijding en weer terugvallen, is ontroerend om te lezen. Slechts zelden komen mensen op deze wijze oog in oog te staan met de duistere machten. De schrijvers geven toe dat de gebeurtenissen soms bijna te vreemd zijn om waar te zijn, met name de concrete verschijningen en activiteiten van de demonen. De ondertitel van het boek vermeldt dat het hier om een bijzonder bevrijdingspastoraat gaat. Gelukkig zijn de meeste gevallen van bevrijdingspastoraat lang niet zo moeilijk en langdurig........

Lees verder... 


1. Uitdaging - mei 2012 - www.uitdaging.nl 

Boekrecensie door redactie Uitdaging

Een opmerkelijk verhaal over bevrijdingspastoraat

"Een ongelooflijk verhaal, bijna te bizar om waar te zijn."


Zelfs de auteurs van 'Vertrouw op Mij en Ik zal je vrede geven' konden hun ogen soms niet geloven. "Is het nou echt wat hier allemaal gebeurt? En gebeurt dit echt in ons leven? Vergissen wij ons niet? Beelden wij onszelf niets in? Hallucineren we?" De auteurs waren "met regelmaat verrast en verbijsterd”.

Dat zullen de lezers niet minder zijn, want 'Vertrouw op Mij en Ik zal je vrede geven' is een buitengewoon boek. Het beschrijft de worsteling van Elze (pseudoniem) om bevrijd te worden van boze geesten. Ze is dan al ruim 40 jaar en krijgt pas dan "heftige verschijningen". Demonen nemen haar zelfs mee “op excursies in hun duistere wereld”.

Het verhaal van Elze is in veel opzichten extreem. Bevrijdingspastoraat is in de meeste gevallen minder heftig en dramatisch. Maar er komen wel degelijk ook gevallen voor zoals in dit boek beschreven.

Er volgt voor Elze een geestelijke strijd van maar liefst drie jaar voordat de demonen zijn geweken. Een bijzonder heftige en intense strijd. Compleet zelfs met door Elze gevoelde lichamelijke pijn als de demonen in gebed werden bestraft.

Jan Minderhoud en Jenö Sebök hebben er een eerlijk boek van gemaakt, zonder opsmuk. Ze vertellen het zoals ze het zagen en ervaarden. Niet mooier of spannender gemaakt. Niet vaak komen mensen zo oog in oog te staan met de duistere machten. "Het was soms letterlijk een strijd op leven en dood”.

www.vergadering.nu