www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Geest van verlangen
Robert Morgan
Uitg. Brandaan
ISBN 9789460050060
312 pagina's
paperback
312 pag., 19,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Ginny en Tom trouwen vooral om praktische redenen. Tom wil eigen land hebben en Ginny kan de boerderij van haar vader niet alleen beheren. Hun relatie begint zonder al te hoog gespannen verwachtingen.

Toch kennen ze ogenblikken van groot geluk, want Tom is een harde werker en een goede minnaar. Hun eensgezindheid wordt alleen bedreigd door het feit dat Ginny een trouwe bezoekster is van pinkstersamenkomsten. Onder invloed van rondtrekkende predikers valt ze in de Geest, spreekt ze in tongen en raakt ze buiten zichzelf. Tom heeft daar geen goed woord voor over en bij elke volgende samenkomst komt hun huwelijk opnieuw onder druk te staan. Pas wanneer Tom ziek wordt, en de dokter hem niet kan genezen, beseft Ginny waar ze werkelijk naar verlangt.

Robert Morgan heeft in Geest van verlangen de zoektocht naar het ware geluk op een herkenbare en beeldende manier beschreven. In het spanningsveld tussen gevoel en verstand, tussen vrijheid en discipline, tussen woord en daad, ontstaat een liefdesverhaal dat zo oud en waar en mooi is als de bergen waartussen het zich afspeelt.


1. CV-Koers - 1 maart 2010

Pinkstervuur


Wat nu als je partner charismatisch is, en jij niet?
In `Geest van verlangen' zet dat de relatie onder forse druk.

Boekrecensie door Tjerk de Reus

Toen in 1906 in Azusa Street in Los Angeles 'vuur uit de hemel' daalde, beseften de omstanders: dit is een manifestatie van de Geest van God. Deze ervaring - het klassieke begin van de Pinksterbeweging - zette de mensen in vuur en vlam, en velen na hen. Tegelijk was deze golf van vernieuwing vervreemdend voor veel mensen. In de roman Geest van verlangen is dit het hoofdthema. Hoofdpersoon is Ginny Peace, een boerendochter. Zij trouwt met Tom Powell. Zij is charismatisch, hij niet. Zij bezoekt opwekkingsbijeenkomsten, hij heeft er het land aan. Hun huwelijk vormt een terrein met veel relif: hoge toppen en diepe dalen. Overeenstemming bereiken zij niet, de vervreemding blijft en verwijdert hen van elkaar. Interessant is vooral de blik die deze roman biedt op de binnenwereld van een charismatische gelovige.

Ginny is ervan overtuigd dat lofprijzing het beste en hoogste is dat je als mens kunt meemaken in het leven. Lofprijzing reinigt je van binnen en brengt de pure vreugde van God in je ziel. Het openingshoofdstuk laat dat meteen proeven, op een niet mis te verstane wijze. De ervaring van de Geest tijdens een opwekkingsdienst is voor Ginny heel intens: Ik had het gevoel dat ik smolt. Alle kracht vloeide uit mijn botten weg en als een drilpudding zakte ik in het zaagsel (op de vloer van de kerk, red.). Ik wilde wel in de grond wegzinken ten teken van mijn nederigheid. Ik wilde wel naar het middelpunt van de aarde tuimelen, zo diep, zo ver. ( ... ) Dit is de zalige meetkunde van het licht, dacht ik."

Tom snapt hier niks van. Hij vindt het ergerlijk dat Ginny zich laat gaan tijdens opwekkingsbijeenkomsten en stelt keer op keer vast dat het duivelswerk is. Hij is een zwijgzame, in zichzelf gekeerde man, die voor niets belangstelling lijkt te hebben dan voor zijn werk op de boerderij.
Deze roman herbergt een intrigerende inhoud, maar ook blijkt de begrensdheid van Morgans schrijverschap. Hij slaagt er zelden in om verrassend over de relatie tussen Ginny en Tom te schrijven. Soms waan je je in een streekroman, waarin mensenlevens vervat zijn in herkenbare patronen. De woordkeus past daar naadloos bij. Dat zal voor veel lezers geen bezwaar zijn, misschien juist een voordeel. Vooral als je een blik wilt in de binnenwereld van een charismatisch gelovige, zul je deze roman met nieuwsgierigheid kunnen lezen.

www.vergadering.nu