www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Een staat, twee staten
Benny Morris
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg
ISBN: 9789461531384
Prijs: € 17,95
Te bestellen bij het IPC via info@ipcnijkerk.nl of 033-2458814.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een staat, twee staten is een kritisch onderzoek naar de doelstellingen van het Zionisme en de Palestijnse nationale beweging. De ‘nieuwe historicus’ Benny Morris gaat daarbij diep in op de diverse voorstellen voor één of twee staten, die Palestijnen en vertegenwoordigers groeperingen / Israel in de loop der tijd hebben gedaan. Een staat, twee staten kijkt naar de wil – of de onwil – van Palestijnen en Israeli’s om te komen tot een compromis. Op een onbevangen wijze beoordeelt Morris de uitvoerbaarheid en bruikbaarheid van de voorgestelde oplossingen in het licht van een complexe en bittere werkelijkheid. Zijn hele baanbrekende carrière lang heeft Morris nieuwe vormen gegeven aan ons begrip van het Israelisch-Arabisch conflict. Ook in dit boek vindt hij weer een nieuwe benaderingswijze.


2. Israelaktueel - mei 2012 - www.christenenvoorisrael.nl


Een staat, twee staten

Recensie door JdV


De schrijver is een vooraanstaand historicus; een van de zogenaamde `nieuwe historici' die met een kritische, objectieve blik naar de recente geschiedenis van Israël kijken. Dat resulteert nogal eens in hyperkritische beschouwingen die vooral een zionistische kijk op de geschiedenis op de korrel nemen. Daarbij kun je je afvragen waar het objectieve precies in zit. Dat nu kun je helemaal niet zeggen van deze publicatie uit de CIDI-informatiereeks. 


Met een overstelpende hoeveelheid feitenmateriaal gaat Morris na, hoe in de twintigste eeuw tot nu toe de gedachten over de `tweestatenoplossing' zich ontwikkelden in de context van de zionistische en van de Arabisch-Palestijnse nationale bewegingen. Hij toont daarbij met de stukken aan, dat binnen de Joodse gemeenschap daarvoor in allerlei variaties altijd een brede voedingsbodem geweest is, terwijl binnen de Arabische sector die bereidheid met de mond vaak beleden is, maar in de praktijk vrijwel niets betekent, omdat de 'Groot-Palestinagedachte' (formulering van recensent) overheersend is. 


Morris is per saldo uiterst negatief over de mogelijkheid van een tweestatenoplossing, terwijl hij daaraan toch wel vasthoudt. Op profetisch-Bijbelse visies gaat hij nauwelijks in. Voor wie van geschiedenis en van feiten houdt én beslagen ten ijs wil komen in de huidige discussies over 'het conflict' is dit een aan te raden boek. Genoemde discussies worden immers helaas vaak gekenmerkt door verachting van de feiten ten dienste van de propaganda.


1. NBD / Biblion - mei 2012

Een staat, twee staten

Recensie door E. Westerhuis

Het Centrum Informatie en Documentatie over Israël publiceert regelmatig over het Midden-Oostenconflict en de rol van Israël daarin. Voorlichting over de Israëlische zienswijze staat daarbij centraal. In dit deel uit de 'CIDI informatiereeks' onderzoekt historicus Benny Morris van de Ben-Gurion Universiteit de doelstellingen van het zionisme en de Palestijnse nationale beweging als het gaat om de verdeling van het omstreden grondgebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee. Het overzicht gaat in op de diverse oplossingen, zowel de een staat- als de twee staten-voorstellen, zoals die door de jaren heen zijn bediscussieerd. Hij beschrijft onder ande het verdelingsplan van de commissie Peel uit 1937 en het verdelingsplan van de Verenigde Naties uit 1947, de consequenties van de bezette gebieden na de Zesdaagse Oorlog van 1967, het Allon-plan van 1967/68, de Camp David-akkoorden van 2000 en het plan van de Amerikaanse president Clinton uit 2000. Morris beziet de plannen niet alleen op uitvoerbaarheid en bruikbaarheid tegen de achtergrond van de complexe werkelijkheid, maar duidt hierbij ook de vaak moeizame houding van beide partijen bij de onderhandelingen. In de twee staten oplossing die hij ten slotte aandraagt, speelt ook Jordanië een belangrijke rol. 

www.vergadering.nu