www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


3 RECENSIES

Abraham, de HebreeŽr
Gilbert Morris
382 pagina's, Ä 19,50
ISBN 9064510857
Uitg.: Zoeklicht

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een glansrijke carriŤre wachtte hem... maar hij koos voor GOD!
Abram is vaak in de tempel te vinden waar veel afgoden aanbeden worden. Toch ontstaan bij hem steeds meer twijfels en vragen over de religie van de mensen in Ur der ChaldeeŽn. Hij trouwt met de beeldschone Sarai en het leven lacht hem toe. Dan spreekt "de Eeuwige".
Een lange reis vol moeilijkheden begint. Droogte en hongersnood dwingen hen uit te wijken naar Egypte, waar Farao zo onder de indruk komt van Sarai's schoonheid, dat hij haar voor zichzelf claimt. Dan ontdekt Sarai wie God is.
Als Gods herhaalde belofte om hen een kind te schenken, vergeten lijkt, vechten beiden met twijfel. Is hun geloof in God sterk genoeg om weerstand te kunnen bieden tegen de drang om Zijn beloften op eigen wijze in te vullen? 
Gilbert Morris was tien jaar werkzaam als voorganger, voordat hij hoogleraar Engels werd aan de Ouachita Baptisten Universiteit. Hij behaalde zijn graad aan de universiteit van Arkansas en volgde postdoctorale studies aan de universiteit van Londen. Als productief schrijver omvat zijn werk een grote hoeveelheid wetenschappelijke artikelen, 200 gedichten en meer dan 175 boeken. Hij is vader van drie volwassen kinderen. Samen met zijn vrouw woont hij in Alabama.


3. Christenen voor IsraŽl Ė juni 2006


2. Nederlands Dagblad Ė 18 januari 2006

Abraham, de HebreeŽr
Gilbert Morris
382 pagina's, Ä 19,50. ISBN 90 6451085 7.

Boekrecensie door Marianne Hoksbergen

'Zo gingen die beiden tezamen.' (Genesis 22:6 NBG) Een zin uit de Bijbel die je aangrijpt vanwege de wereld die erachter ligt. Abraham beklimt met zijn zoon Izašk de berg Moria, waar hij zijn enig kind ten offer zal brengen. Vooruitblik naar het moment dat de Allerhoogste zijn enig Kind zal offeren voor de mensheid. Dit bijzondere moment uit de geschiedenis van Abraham wordt prachtig beschreven in de roman Abraham de HebreeŽr van Gilbert Morris, hoogleraar Engels uit Alabama (VS). Centraal staat de zoektocht van de aartsvader naar de Eeuwige en, als Hij zich heeft laten vinden, het gelovig volgen naar het onbekende land.

Een roman schrijven over een figuur uit de Bijbel is een delicate kwestie. Het minste wat je kunt doen, is alle bijbelse gegevens over die persoon gebruiken. En daar zit in dit boek nu net het probleem. Wie de geschiedenis van Abraham kent, moet constateren dat verscheidene gebeurtenissen die in Genesis worden genoemd, er geen plaats in hebben gekregen. Zo ontbreekt in de roman het belangrijke feit dat God zijn beloften aan Abraham bevestigt via het teken van de vurige fakkel die tussen de gedeelde koe, geit en ram en de twee duiven doorgaat (Gen. 15). Ook uitvoering van Gods bevel aan Abraham om alle mannen van zijn stam te besnijden, als teken van het verbond, vermeldt Morris niet. De massale besnijdenis lijkt me tenminste wel een ingrijpende gebeurtenis, die alle mannen en jongens dagen uitgeschakeld moet hebben. Dit alles is extra merkwaardig, omdat Morris wel meer dan 170 bladzijden van de bijna 400 wijdt aan Abramns tocht vanuit Ur der ChaldeeŽn via Haran naar Kanašn. Die periode beslaat in Genesis 12 negen verzen. De gebeurtenissen uit de volgende tien hoofdstukken worden dus geperst in nog geen 230 pagina's, waarvan een relatief groot deel ook nog eens is gewijd aan Abrams bedrijfsleider EliŽzer. Opvallend is dat bij de verwoesting van Sodorn en Gomorra de vrouw van Lot inderdaad omkomt, maar dat je de zoutpilaar in dit boek niet terugvindt. Verder komt wel het wegsturen van Sara's slavin Hagar met haar zoon IsmaŽl aan de orde, maar niet de manier waarop de Here zich over hen ontfermt als ze in de woestijn dreigen om te komen. Overigens beschrijft de auteur de verhouding tussen IsmaŽl en de jonge Izašk heel realistisch: zo zou het echt gegaan kunnen zijn.

Aan het geheel mankeren wat kleine dingen, zoals het drinken van een glaasje wijn (pag. 168). Hadden ze in de tijd van de aartsvaders al glas? En Sumerianen (pag. 180) kennen wij als SumeriŽrs. Ook lijkt me het 'Hoi' van de jonge SaraÔ wel een erg moderne groet. Morris' boek is er een uit een serie, getiteld Leeuwen van Juda. Het eerste deel gaat over Noach. Als verbindend element tussen de romans heeft de auteur een bijzonder medaillon bedacht, voorzien van een leeuw en een lam. Dit gouden medaillon wordt doorgegeven aan de mannen uit Noachs nageslacht die de Here willen dienen. Abraham heeft het gekregen van zijn grootvader Nachor en zal het ongetwijfeld doorgeven aan zijn zoon. Ondanks de kritische kanttekeningen ben ik benieuwd naar deel drie.


1. Uitdaging Ė december 2005


Abraham, de HebreeŽr
Gilbert Morris
382 pagina's, Ä 19,50. ISBN 90 6451085 7.


Boek over Abraham is een voltreffer

In Amerika is inmiddels het vijfde deel verschenen van de boeiende serie Leeuwen van Juda. In Nederland publiceerde Het Zoeklicht onlangs het tweede deel: Abraham, de HebreeŽr. Opnieuw een voltreffer.

Waren we over het eerste deel, Noach, de man die genade vond, al lovend, over het tweede deel zijn we dat evenzeer. Het Zoeklicht heeft er goed aan gedaan de boekenserie van Gilbert Morris aan het Nederlandse publiek te geven. De twee tot nog toe verschenen delen zijn werkelijk prachtig en een absolute aanrader.

/>

Nu eens geen ronkende romans over allerlei buitengewone verschijnselen, of fantasieŽn van eindtijdschrijvers die hun visie in romanvorm aan de man proberen te brengen, maar gewone, degelijke, betrouwbare kost. Gilbert Morris volgt de verhaallijn van de Bijbel nauwgezet.

Je zou dan kunnen gaan denken dat de boeken van Morris niet uitblinken door spanning. Het plot is namelijk toch al bekend. Het knappe van Morris echter is dat je van de eerste tot de laatste minuut geboeid blijft. Er zitten zoveel onverwachte wendingen in het verhaal, het is bij tijd en wijle zo gedetailleerd, en het is voortdurend zo onderhoudend, dat het een boek is dat je niet weg kunt leggen!

In Noach, de man die genade vond, portretteerde Gilbert Morris Noach als een weifelaar, als iemand die vecht tegen de passie van een verboden liefde. Eerst raakt Noach tot over z'n oren verliefd op Lomeen, daarna legt hij het aan met Lomeens dochter Meira. Uiteindelijk trouwt Noach met Ada, maar Lomeen en Meira blijven op de achtergrond een rol spelen en blijven Noachs zwakke plek.

In Abraham, de HebreeŽr kiest Morris opnieuw voor een verrassende manier om de hoofdrolspelers neer te zetten. Zo is het meteen op de eerste pagina's al raak. SaraÔ is niet de gedweeŽ vrouw, maar bloedmooi, ongenaakbaar en vooral vrijgevochten, een feministe bijna, die opkomt voor haar eigen rechten. Met af en toe wat trekjes van een kreng. Ain't love a bitch. Ze wil een week lang geen woord met Abram wisselen omdat die haar bij hun eerste ontmoeting per ongeluk in een modderplas liet struikelen.

Morris heeft er meteen de aandacht van de lezer mee. Je weet van tevoren wat er gaat gebeuren ze komt Abram tegen en die twee worden verliefd maar toch wordt al meteen een zekere spanning opgebouwd. Vooral door de onverwachte wendingen. Zo wordt grootvader Nachor ten tonele gevoerd, die, evenals Abram, op zoek is naar de ene God en de 3000 Soemerische goden verwerpt. Hij noemt Hem 'de Eeuwige' en zegt Hem gevonden te hebben. Abram hangt aan zijn lippen en komt tot de conclusie dat de goden die hij aanbidt 'slechts stukken steen' zijn. Het maakt hem er niet populairder op.

Evenals in het Noach boek loopt ook in het boek over Abraham als een rode draad een medaillon. De oude, wijze Methusalem had hem van Henoch en gaf hem aan Noach. Via via is het medaillon terecht gekomen bij Nachor en deze heeft hem op zijn sterfbed aan Abraham. Nachor zegt dat het medaillon teruggaat op Set, de zoon van Adam. Op het medaillon staat een leeuw afgebeeld. Wat het betekent, weten de bezitters niet precies, maar dat het een kostbaar kleinnood is, daarvan zijn ze wel doordrongen. Het wordt van generatie op generatie doorgegeven. En het zal ook in volgende boeken een rol spelen.

Hopelijk zet Het Zoeklicht de serie voort en komen ook die volgende boeken in een Nederlandse vertaling op de markt. We kijken nu al uit naar deel drie.


Abraham; schrijver: Gilbert Morris; 383 pagina's; Prijs: Ä 18,50 Zoeklicht Boekhandel, tel. 0343-413300

www.vergadering.nu