www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De Laatste Adam
ooggetuigen van Christus
Peter Mout
Barnabas, Heerenveen, ISBN 90 852 0052 0
671 blz. (incl. aanhangsels), prijs Ä 22,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Deze bijbelgetrouwe roman geeft een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de week die eindigde met de kruisiging van Jezus. Het uitgangspunt zijn de evangelien, alle vier worden ze vers voor vers gevolgd en in elkaar gepast. Voor een schets van het historische kader is gebruikgemaakt van buitenbijbelse bronnen. De boodschap van de evangelien gaat de dagelijkse werkelijkheid ver te boven. Om die reikwijdte in beeld te krijgen, is gebruikgemaakt van een stijlvorm die intussen beproefd is. De satan, de grote tegenspeler van Jezus, wordt sprekend ingevoerd. Zijn bekendheid met de Schrift en zijn doorzicht in de geestelijke wereld komen van pas in de schildering van de onzichtbare factoren. Zijn commentaren op de gebeurtenissen laten zien hoeveel dieper het lijden van Jezus ging dan alleen de lichamelijke pijn. 

http://www.delaatsteadam.web-log.nl/


2. Oogst - 10 maart 2007

De Laatste Adam

Recensie door R.K.

De auteur, Peter Mout, beschrijft de laatste week van het leven van Jezus in romanvorm. Hij volgt de vier evangeliŽn en de verslagen van de ooggetuigen op de voet en blijft daarbij heel dicht bij de tekst. Je loopt mee en beleeft alles intensief. Van begin tot het eind voel je de spanning onder het volk, de leiders, de discipelen, Judas, uitlopend op de culminatie: het lijden en de dood op het kruis op Golgotha van 'de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen'. Het leek het droevig einde van een veelbelovende rabbi. De opstanding uit de dood werpt het licht op de allesomvattende betekenis van Jezus' leven en dood voor de hele wereld, de hele schepping.

Mout laat op een knappe manier zien hoe de vier evangeliŽn logisch in elkaar passen en de verslagen van de ooggetuigen betrouwbaarheid uitstralen. Zijn pakkende verteltrant heeft het niet alleen een zeer goed leesbaar boek gemaakt, maar ook een interessant en waardevol studieboek. Elk hoofdstuk is voorzien van voetnoten die verwijzen naar de evangeliŽn. Aan het einde van het boek is voor elk hoofdstuk een verantwoording te vinden die zijn grondige kennis van achtergronden en cultuur laten zien en tot doordenken leiden. Daarbij komen nog drie nuttige appendices en lijsten van woorden, websites en geraadpleegde literatuur.

Mout schreef voor een breed publiek. Voor mensen die al 'iets met Jezus hebben' is zijn wens 'dat zij nog meer met Hem krijgen en sterker en dieper met Hem verbonden raken dan voordat ze het lazen... door de ontmoeting met Iemand die adembenemend anders is dan alle andere mensen'. Die wens is voor mijzelf zeker in vervulling gegaan. Van harte aanbevolen.

1. Bode - 10 oktober 2006

De Laatste Adam:
ooggetuigen van Christus

Recensie door Henk P. Medema

Kun je het lijdensverhaal van Christus historisch, juridisch, chronologisch, literair en op allerlei andere wijzen analyseren? Kun je het navertellen, na de evangelisten die het vůůrverteld hebben? Zal het niet altijd een stuk tekortschieten? We herinneren ons de discussie rond de film The Passion van Mel Gibson: mocht je Jezus wel op het filmdoek afbeelden?

Een boek over het lijdensverhaal van Christus is geschreven, door Peter Mout. Het boek heeft als motto 'Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij'. Een goed motto, ook passend bij de eerbied en ingetogenheid waarin Mout zich in deze materie waagt. Het Voorwoord en de Inleiding van dit boek tellen 23 bladzijden, en vanaf de epiloog treffen wij vervolgens bijna 200 (!) bladzijden Verantwoording (per hoofdstuk), Appendix I VI enzovoorts aan. Het gaat over de laatste week van Jezus' leven.

Peter Mout heeft dit stukje van het leven van Jezus met de uiterste zorgvuldigheid beschreven. Om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, koos hij uit betrouwbare vertalingen van de grondtekst; voor het NT was dat de TELOS vertaling, voor het OT de NBG vertaling 1951.Voor een schets van het historische kader werd gebruikgemaakt van buitenbijbelse bronnen, die de auteur vooral ter beschikking stonden via het internet.

Het verhalende gedeelte is prachtig beschreven. Via de verantwoording legt de auteur de keuzes uit die hij gemaakt heeft. Soms staat er iets minder in, en had de lezer meer verwacht; soms staat er meer dan de auteur strikt genomen verplicht is te geven. Toch is er in het geheel genomen een goed evenwicht.

Een mooi boek om te lezen, en ook om te hebben en er vaker naar te grijpen. De laatste paginaís stellen een beetje teleur: een magere literatuurlijst. Dat verklaart overigens aan de andere kant een positief punt, namelijk dat de auteur zich niet breeduit aan de bespreking van allerlei
hypothesen waagt.

http://www.delaatsteadam.web-log.nl/

www.vergadering.nu