www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Op weg naar Pinksteren
Jan Mudde
Uitgeverij Buijten & Schipperheijn
184 pagina's, € 12,50 (korting bij meer aantallen)
ISBN 9789058816825
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een dagboek bestemd voor de tijd van Pasen tot Pinksteren, over het werk van de Heilige Geest. Leidraad is de brief van Paulus aan de Efeziėrs.
Het is geschreven voor persoonlijk gebruik, maar ook geschikt gemaakt als projectboek voor kerkelijke gemeenten.


1. - april 2013 - www.uitdaging.nl 

Recensie door de redactie Uitdaging


En dan nu op weg naar Pinksteren

Het is bijna Pasen: de dood is overwonnen, de hemel is open voor wie gelooft in de opgestane Heer. Er is nog meer: Pinksteren, feest van de Geest. Voorganger Jan Mudde schreef een boek voor de vijftigdagentijd, tussen Pasen en Pinksteren.
Al in het voorwoord maakt de schrijver zijn bedoeling duidelijk: 'Onze tijd vraagt om een bewustere doordenking en doorleving van het werk van de Geest. Waar vijftig jaar geleden drommen christenen de kerken bezochten, gaat nu nog maar een enkeling. ( ... ) Deze situatie verklaart de behoefte om samen intenser uit de kracht van Gods Geest te leven'

Verlangen
Aan deze aanleiding voegt Mudde een tweede toe: het feit dat zoveel Nederlanders niet veel meer hebben met geloof of kerk. Daarom verlangen christenen ernaar om missionair te zijn. Maar hoe doe je dit? Mudde: 'Het is tegen deze achtergrond van kwetsbaarheid enerzijds, en zoektocht anderzijds, dat veel christenen verlangen naar een krachtiger werking van de heilige Geest.'

Opdracht
Rode draad is bespreking van de brief aan de Efeziėrs. Op alle vijftig dagen wordt de lezer uitgenodigd een stukje uit die brief te lezen, gevolgd door vragen, een overdenking, een opdracht en een gebed. Mooi is dat het boek op meer manieren gebruikt kan worden: individueel, in groepsverband of binnen een gemeenteproject.

www.vergadering.nu