www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De gelijkenissen van Jezus
Arie-Jan Mulder
Uitgave De Lepelaar, Purmerend
136 pag., € 9,00
ISBN 9789081547437
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een schaap met stress, stiekeme dolik en een miljoenenfraude - wat hebben die met elkaar te maken? Dat zijn zo maar een paar dingen waar Jezus over vertelt in zijn gelijkenissen. In dit boek blijkt dat die beroemde verhalen nog altijd bijzonder inspirerend en vaak ook erg verrassend zijn. Met deze vorm van onderwijs maakt Jezus het koninkrijk van God voor zijn volgelingen heel concreet.

Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde enkele tientallen gelijkenissen verteld. Sommige daarvan waren speciaal voor zijn leerlingen bedoeld, andere voor de belangstellende menigte en weer andere voor zijn tegenstanders. In al die verhalen was hij er op uit zijn luisteraars uit te nodigen om Gods bedoelingen beter te leren kennen. 

Dit boek bespreekt een aantal van die gelijkenissen. Daarmee ontstaat een mooi beeld van het onderwijs dat Jezus in deze verhalen geeft. Een aantal thema's komt steeds terug en dat is op zich al veelzeggend. Maar wat vooral opvalt is de sterke bewogenheid van Jezus met al die verschilende mensen die naar hem luisteren.

Het zijn allemaal aparte verhalen, die heel goed afzonderlijk te lezen zijn. Dat levert al heel wat verrassende inzichten op. Maar als je het geheel overziet, wordt het helemaal indrukwekkend, want de lessen van Jezus blijken op een sublieme manier met elkaar samen te hangen. 

Zo biedt dit boek een boeiende ontdekkingsreis in de liefdevolle en diepzinnige verhalen van Jezus.


1. Israelaktueel - oktober 2012 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Mulder werpt licht op gelijkenissen


Hoeveel (al dan niet kritische) kanttekeningen en aanvullingen er ook bij zijn te maken, in zijn nieuwe boekje 'De gelijkenissen van Jezus' werpt Arie-Jan Mulder verfrissend licht op die door de Heer vertelde verhalen.


Recensie door Johan Th. Bos


Toch zal wie zich vaker met het onderwerp bezighield veel nuances, onder meer typologische, missen. Soms ook vreugdevol dingen herkennen, vaak constateren dat uitleg van rijke dubbele bodems in de Bijbelteksten ontbreekt. Maar een beknopt geschrift leent zich waarschijnlijk niet voor diepgaande studie van elke gelijkenis afzonderlijk. 


Aan het begin van het boek zegt de auteur dat gelijkenissen 'uitgesteld onderwijs' zijn voor de discipelen. Het zou recht kunnen doen aan de op Mattheüs 13 gebaseerde opvatting dat de verhalen niet zijn bedoeld ter vereenvoudiging, maar juist om inzichten te verbergen. Pas later zullen gelovigen door de Heilige Geest, in de (huidige) bedeling
der verborgenheid, ze verstaan. Daarin is 'kiezen voor het koninkrijk' (de ondertitel van het boekje) de keuze voor - de Heer van - een nog verborgen hemels rijk. Dat aspect blijft wat mager belicht.
Maar wat ook onderbelicht moge zijn gebleven, dit gemakkelijk leesbare boekje zal voor menige gelovige een opbouwende eye-opener zijn. 

www.vergadering.nu