www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


De Bijbel voor Jullie
J.H. Mulder-van Haeringen
Een nauwkeurige navertelling van de bijbelse geschiedenissen
Uitg. Medema
9789063533885
560 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


De Bijbel voor Jullie is een nauwkeurige navertelling van de bekende en onbekende bijbelse geschiedenissen. In dit boek wordt verteld over het leven van bijna honderd personen uit de echte Bijbel. Mensen uit het Oude Testament die in heel verschillende tijden geleefd hebben, en mensen uit het Nieuwe Testament die allemaal in verbinding staan met de Here Jezus.
Op de Hoogte  - september 2002

De Bijbel voor Jullie is een vervolg op De Bijbel voor Jou en is geschikt voor kinderen in de leeftijd van ca. 9 tot 13 jaar. Beide boeken zijn ook uitermate geschikte hulpmiddelen in het basisonderwijs, in zondagsschoolwerk, kindernevendiensten, kinderclubs en tienerwerk.
De tekst werd geschreven door J.H. Mulder-van Haeringen. Van haar hand verscheen eerder 'De Bijbel voor Jou'. Zij vertelt de geschiedenissen uit de Bijbel met haar eigen woorden en blijft daarbij heel dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst. Op een unieke manier worden bekende en ook veel onbekende geschiedenissen naverteld.

De illustraties zijn gemaakt door Thomas van Oostrum. Hij heeft de gave om op een originele en boeiende manier het bijbelverhaal beeldend voor te stellen. Zijn illustraties geven je het gevoel dat je er zelf bij betrokken bent.

In 'De Bijbel voor Jullie' wordt een groot deel van de Bijbel behandeld. Maar niet in precies dezelfde volgorde als de Bijbel. En ook in eenvoudiger taal.

De levensverhalen van veel bekende personen uit de Bijbel worden beschreven vanuit een bepaalde gezichtshoek: het maken van keuzes. Kiezen ze vr of tegen God? En wat zijn de gevolgen van hun keuze? Er zijn diepe sporen getrokken door de wereldgeschiedenis vanwege de keuze van n mens. Ook wij moeten telkens kiezen, in kleine dingen en grote dingen.

De levensverhalen van mensen in de Bijbel zijn voorbeelden voor ons. Dit staat in Romeinen 15 vers 4. Soms doe je het fout. Dit is met de uit de Bijbel besproken personen net zo. Gelukkig hebben wij, net als zij, een machtige God. Hij wil ons altijd leiden en helpen bij het maken van onze keuzes.

De God van Adam en Noach, van Abraham, Izak en Jakob, van David en Salomo, van Danil en Esther, van Petrus en Johannes, van Lucas en Paulus, is ook onze God. Hij is de Schepper van de hemel en de aarde en blijft dat tot in eeuwigheid.

In De Bijbel voor Jullie worden levensgeschiedenissen van negenentwintig personen van het Oude Testament in tijdsvolgorde behandeld. Het begint bij Adam en Eva en eindigt in dit boek bij Nehemia. Dit is dan in de tijdslijn het einde van het Oude Testament. Soms raken de levens van mensen in de Bijbel elkaar. Denk maar aan Saul en David. In deze gevallen staan beide personen in het middelpunt, maar in het ene verhaal wordt Saul beschreven als de figuur om wie alles draait en in het andere is het David. Het Nieuwe Testament zit anders in elkaar. In ieder verhaal staat Jezus, Gods Zoon, centraal: alles gaat om Hem. De personen die hier beschreven worden staan allemaal in verbinding met de Here Jezus. Deze mensen hebben - de n vroeg, de ander laat - allemaal een keuze gemaakt ten opzichte van de Here Jezus. Vr of tegen Hem. Wat de gevolgen zijn van hun keuze, wordt ook in deze verhalen beschreven.

Ouders kunnen De Bijbel voor Jullie aan hun kinderen voorlezen; kinderen kunnen dit boek zelf lezen. Opnieuw of voor de eerst keer ontdekken ze dan hoe geweldig God is. De keuze voor Hm is de enige goede keus.

Bijzonderheden bij het lezen van dit boek:

- De extra tekst tussen twee gele blokjes kan bij het lezen overgeslagen worden. Die is bedoeld als verdiepingsstof of als extra uitleg van een bepaald onderdeel. Deze uitleg is meestal gebaseerd op de Bijbel, en in sommige gevallen op geschiedenisboeken of naslagwerken.

- Wanneer een belangrijk woord voor het eerst genoemd wordt, is het cursief gezet. Vaak wordt het dan direct uitgelegd.

- Profetien die nagenoeg letterlijk uit de Bijbel zijn overgenomen, springen links iets in (zie bijvoorbeeld de geschiedenis van Bileam).

- Boven aan ieder hoofdstuk is op de tijdbalk af te lezen in welke periode het verhaal zich afspeelt.www.vergadering.nu