www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Schep mij een rein hart
Andrew Murray
samengesteld door L.]. van Valen
453 blz,; prijs Ä 27,50
Uitgeverij De Banier, Utrecht, 2007.


Dit dagboek is een bloemlezing van de nagelaten geschriften van de Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray (1828-1917). Murray heeft veel geschreven. Zijn boeken bevatten onderwijs voor hen die verlangen naar geloofszekerheid en geestelijke groei. Murray was ervan overtuigd dat veel christenen door eigen schuld onder de maat leven. Dit komt onder andere door een slordig, onvruchtbaar leven. Velen pleiten niet aanhoudend op wat Gods Woord toezegt. Verwaarlozing van persoonlijk gebed en schriftonderzoek verhinderen de Geest om krachtig te werken. Murray benadrukt dat God Zelf, door Zijn Zoon en door Zijn Geest, ons hart wil reinigen en ons een leven wil geven van overgave en toewijding. De teksten in dit dagboek zijn onderverdeeld in thema?s. Verschillende facetten van het geestelijke leven komen aan de orde. De thema?s worden steeds voorafgegaan door een korte inleiding en afgesloten met een vijftal vragen. Behalve voor de stille tijd is dit dagboek ook geschikt voor bijbelstudie in kringverband.

1. De Oogst - 1 december 2007

Schep mij een rein hart

Boekrecensie door P.d.B.

Van de hand van de bekende Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray (1828 1917) zijn vele boeken verschenen. Deze predikant stond in de Schotse evangelische stroming van ds. Boston en de gebroeders Erskine. Het centrum van hun prediking werd gevormd door het verzoenend werk van Christus. Door de heer Van Valen

is voor dit bijbels dagboek een selectie gemaakt uit werken van ds. Murray. De teksten zijn gegroepeerd rondom thema's en voorzien van vragen ter verdere bestudering. Aan de orde komen bijvoorbeeld: 'Waarom gelooft u niet?', 'Hoe blijven wij in Christus?' en 'Bidden moet je leren'.

in dit dagboek staan de genade van God en het werk van Heilige Geest centraal. Daarbij gebruikt Murray vaak aansprekende voorbeelden. Zo komt hij onder het kopje 'Niet geestelijk maar vleselijk?' bij een overdenking over 1 KorinthiŽrs 3:1 met een treffende vergelijking. Als een baby geboren wordt, kan het ons ontroeren wat een wonder. Maar als na een halfjaar blijkt dat de baby nog helemaal niet is gegroeid, ga je ermee naar de dokter, want dan heeft het een vreselijke ziekte, het kan niet groeien. Zo is het ook met pas bekeerden. Als een mens 'jaar na jaar in dezelfde toestand blijft verkeren en altijd weer overwonnen wordt door de zonde, dan is er iets radicaals mis. Daarom, wanneer wij moeten blijven zeggen: 'ik ben niet geestelijk', laten wij er dan bijvoegen: 'O God, ik ben vleselijk, ik verkeer in een ziekelijke toestand, bevrijd mij hieruit.' Dit gebonden boek is een mooi geschenk met het oog op het nieuwe jaar.

P.d.B.


www.vergadering.nu