www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


NBV21 Wetenschapsbijbel
Uitgever: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 2022
1729 blz.
€ 58,00
ISBN: 9789089124128
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In deze Bijbeluitgave is de tekst van de Bijbel, in de vertaling van de NBV21, samengebracht met betrouwbare inzichten, geschreven door 60 wetenschappers met liefde voor de Bijbel.
Soms word je tijdens het lezen van de Bijbel geconfronteerd met ingewikkelde, eigentijdse vragen. De NBV21 Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap is bedoeld om je daarmee te helpen. Denk daarbij aan vragen over thema's als duurzaamheid, geweld, wonderen, armoede en rijkdom, en de waarde van menselijk leven. We bieden - bij de Bijbeltekst van de NBV21 - 300 inzichten over geloof, maatschappelijke kwesties en wetenschap, geschreven door 60 wetenschappers met liefde voor de Bijbel. Hiermee kun je zelf je mening vormen en vol vertrouwen in gesprek gaan over thema’s die iedereen raken. 

Deze Bijbel is ontwikkeld door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Prof. dr. Gijsbert van den Brink: "Het mooie van deze uitgave is dat de Bijbellezer handvatten krijgt om met moeilijke kwesties om te gaan, zonder dat we kant-en-klare antwoorden geven." 

Prof. dr. Koert van Bekkum: "Ik vind het prachtige van dit project dat we het gesprek faciliteren en niet weglopen voor moeilijke vragen. We nemen hedendaagse inzichten maar ook de Bijbel 100% serieus." 

Prof. dr. Arie Zwiep: "De context waarin we leven verandert voortdurend, en daarmee ook de vragen die we stellen. Daarbij speelt de moderne wetenschap een rol, maar maatschappelijke kwesties dragen net zo goed bij aan de spanning die we kunnen ervaren bij het lezen van de Bijbel. Deze uitgave helpt om die spanning te thematiseren en erover in gesprek te gaan. Het geloof is volgens mij juist gebaat bij kritische vragen!"

..


2. Ichthusboekhandel - december 2023 - www.ichthusboekhandel.nl...

NBV21 Wetenschapsbijbel

Boekrecensie door Willem de Ruiter

Lees voor u dit boek koopt de ontbrekende disclaimer op https://logos.nl/de-nieuwe-wetenschapsbijbel-recensie/.

Bottomline: De auteur(s) suggereren veel te sterk dat "de wetenschap" heeft bewezen dat de 6 daagse schepping onmogelijk is, omdat de "feiten" zouden bewijzen dat de aarde miljarden jaren oud is. Dat is volkomen onterecht, wetenschappelijk onverantwoord, en theologisch minstens zo onverantwoord. Daarmee wordt een niet wetenschappelijk ingewijde lezer op een dwaalspoor gezet.


1.   indekerk.be Blog - februari 2023 - indekerk.be...

NBV21 Wetenschapsbijbel

Boekrecensie door Nathan Vanharen

De nieuwe Wetenschapsbijbel vervoegt een hele rist aan verrijkte Bijbels uitgegeven door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zoals de kunst-, jongeren-, mannen-, studie-, … bijbels. Driewerf hoera, hoe meer de Bijbel gepromoot wordt, hoe beter.

Navraag bij de redactie leer ons dat het project van de Wetenschapsbijbel is begonnen in 2017, er is dus ruim 5 jaar aan gewerkt. De definitieve publicatie was in november 2022. Er is vanuit diverse denominaties gewerkt aan de bijdragen in deze uitgave: vanuit de Protestante Kerk Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, De Christelijke Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Evangelische kerken, …

Het Bijbelgenootschap heeft gezocht naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van denominaties. Alleen de meest behoudende reformatorische richting heeft niet meegewerkt aan deze uitgave. Er hebben enkel christelijke wetenschappers aan meegewerkt, omdat die het beste aanvoelen waar de spanning zit tussen de Bijbel en het huidige wereldbeeld. Zij laten de lezer zien hoe zij hiermee omgaan. Dat is meteen ook het doel: de kloof tussen de God van de Bijbel met de wetenschap overbruggen.

We treffen geen veredelde studiebijbel aan overgoten met een sausje aan wetenschapsuitstapjes, nee het Boek der boeken is doorspekt met drie grote vormen van informatie: twintig uitgebreide algemene thema’s die een heel breed scala aan wetenschappelijke onderwerpen aanhalen: van dieren en duurzaamheid over archeologie tot gender komen aan bod. Verder zijn er meer specifieke topics die op 1 pagina te lezen zijn: orgaandonatie, transhumanisme, de ziel, maar ook de chronologie van het Nieuwe Testament en een obligate ronde over schepping en evolutie vinden daar hun plaats. Tot slot zijn er onderaan de tekst ook heel wat toelichtingen over de Bijbelteksten zelf.

De bijdragen zijn dus door wetenschappers geschreven. Tenenkrullend is het dan vaak voor de naar antwoorden zoekende lezer om steeds weer de ene en de andere kant beschreven te zien, maar geen duidelijke stellingname.

De behandeling van de thema’s is niet voor de “fainted of heart”: scheppingsdagen niet letterlijk, de zondvloed is een cultureel contextueel verhaal, de miljarden jaren oude leeftijd van het heelal of het omarmen van de evolutietheorie. De fenomenologische beschrijving van de opstanding beperkt zich tot het effect, maar niet tot de daad.

Tegelijk zijn er zeer interessante bijdragen die de lezer oprecht verrijken in kennis: over dino’s, de oerknal, de nieuwe schepping, zending, …

De lezer die gewend is te lezen uit eigen kraam zal zich al gauw onwennig voelen: hier wordt erg breed gedacht: de schare wetenschappers is uiteraard niet in één school te vatten. Ook is deze uitgave niet wat je wil geven aan een twijfelende zoeker of onzekere tiener.

Voor wie het aankan krijg je een atoombom aan recente wetenschappelijke inzichten voor slechts 58 EUR. Bij de volgende wat minder interessante preek alvast een welkom leesalternatief in je Bijbel.


www.vergadering.nu