www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gods medearbeiders
Watchman Nee
paperback, 228 pagina's
€ 16,00
ISBN: 9789086030323
Uitgeverij Maatkamp
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Watchman Nee neemt de bediening die God gaf aan Petrus, Paulus en Johannes als uitgangspunt en essentiĂ«le basis voor de dienst aan God. Over de gehele wereld, uit de meest verschillende achtergronden, culturen en religies, roept Hij ook nu nog mensen tot Zijn dienst. 
Hij roept een ieder persoonlijk. Niet om ons zomaar bezig te houden, maar met een duidelijk doel: om een onderdeel van het goddelijk plan uit te voeren, om alle mensen tot Zijn discipelen te maken. 
Een inspirerende studie voor iedereen die ernaar verlangt een betere dienstknecht en medearbeider van God te worden. 
De Chinese evangelist en bijbelleraar Watchman Nee (overleden in 1972) zat tientallen jaren gevangen vanwege zijn geloof. Maar dat kon hem niet monddood maken. Zijn boeken en op schrift gestelde toespraken vonden hun weg over heel China. Daarna over de hele wereld, in vele vertalingen. Nog steeds spreken ze tot het hart van velen.


1 . Maatkamp - 1 augustus 2013 - http://uitgeverijmaatkamp.nl/recensies/6?p=5

/>


Gods medearbeiders

Recensie door Jenno Sijtsma

In dit boek zijn een aantal toespraken gebundeld die de bekende Chinese evangelist en bijbelleraar Watchman Nee in China en in het Westen heeft gehouden. Aan de hand van de woorden van Petrus, Paulus en Johannes belicht de auteur allerlei facetten die met de gemeente(groei) en de persoonlijke groei van de christen te maken hebben. Centraal staat het grote belang van de eenheid van de gemeente als lichaam van Christus en ‘de stem van Christus op aarde’. Niet de christen staat centraal, maar als christenen samen vormen we de gemeente en dat is ‘het beste wat God kan maken’. Van wezenlijk belang voor de christen is een persoonlijke relatie met Christus, want de verlossing ‘is in de eerste plaats een kwestie van aanraking’. De afhankelijkheid van Gods Woord en Geest betekent afhankelijk zijn en het niet van jezelf verwachten: christen zijn is een leven dat verkregen wordt door de Openbaring en het licht van God. Het is een bijzonder leesbaar boek geworden, met een heel indringende en actuele boodschap (de auteur overleed in 1972), dat met name ook zeer geschikt is voor bespreking in groepen en ouderencatechese.

www.vergadering.nu