www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


In ontwikkeling
Henriette van Nes-Velema en Hermieneke Vonk-de Groot
Merweboek Uitgeverij, paperback,
192 pagina’s,
ISBN 9789057871887
prijs €17,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wanneer een huis op een stevig fundament is gebouwd, kan het veel verduren. Dat geldt ook voor je levenshuis: wordt in je baby- en kindertijd een stevig fundament gelegd, dan groei je waarschijnlijk op tot een stabiele volwassene. Gaan er dingen ernstig mis in de eerste levensfasen, dan kun je daar levenslang de gevolgen van ondervinden.

Dit boek helpt je om inzicht te krijgen in het bouwproces van je leven. Wat is een goede basis en wat kan er fout gaan? Wat zijn daarvan de gevolgen voor je leven met anderen en met God? Maar ook: wat is er nodig voor herstel en genezing van wat er verkeerd is gegaan? Wat zegt de Bijbel hierover en welke rol kan en wil God hierin spelen?

De auteurs zijn werkzaam bij het Evangelisch College in Zwijndrecht en aldaar verantwoordelijk voor de driejarige deeltijd opleiding Pastorale Hulpverlening. Daarnaast zijn ze beiden al vele jaren verbonden aan een praktijk voor psycho-pastorale begeleiding. ‘In ontwikkeling’ is een titel met verschillende betekenissen. Allereerst wijst het op de ontwikkeling die je als mens doormaakt van baby naar volwassene. Je bent je hele leven in ontwikkeling, je bent nooit klaar. Dit is op de voorkant van dit boek aangegeven met de mensjes in verschillende levensfasen. Ontwikkeling geeft ook de beweging weer van uitpakken, ont-wikkelen. Het wordt steeds duidelijker wat er onder zit. Het gescheurde pakpapier wil dit illustreren. Tot slot beschrijft ‘In ontwikkeling’ ook een weg van groei, van klimmen. De klimmer die gestaag vordert, met de nodige moeite. Zo zijn we allemaal in ontwikkeling! Dit boek is een uitgave van het Evangelisch College: een interkerkelijk opleidingsinstituut dat (deeltijd)opleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat. Zie voor meer informatie: www.evangelisch-college.nl.

..


1. - augustus 2016 - www.uitdaging.nl 

In ontwikkeling

‘De allerdiepste behoeften van een mens zijn liefde en verbondenheid. Om te kunnen herstellen moet je leren dat de behoeften naar verbondenheid allereerst legitiem zijn. Er is niets erger dan afgesneden zijn van anderen. Maar God kan herstellen wat verloren is gegaan. De kern van het evangelie is verzoening en daardoor herstel van de verbondenheid tussen God en de mens.’ (pagina 28.)


Recensie door Rineke Peterson

De subtitel van dit boek is: Pastorale bouwstenen voor je leven. Dat vat dit boek wel mooi samen. Het boek behandelt de bouwstenen van je leven, hoe jij bent geworden zoals je nu bent. Het beschrijft de fases van ontwikkeling van een mens vanaf baby tot en met volwassenheid en wat er in die fases belangrijk is voor een gezonde emotionele ontwikkeling. Ook beschrijft het wat er kan gebeuren als iemand niet heeft ontvangen wat hij/zij nodig had in die fases. Dus eigenlijk geeft het zicht op je leven. Ben ik gebouwd met gezonde bouwstenen, of met ongezonde? Ligt er een goed fundament onder mijn levenshuis? En hoe kun je dat weten?

Het boek laat het niet bij de constatering van deze feiten. Het laat ook zien dat er door het evangelie van Jezus hoop op herstel mag zijn. Mensen, hoe verwond en beschadigd dan ook, kunnen genezing ontvangen voor hun beschadigde leven en de pijn die dat met zich mee heeft gebracht.

De basis van herstel, zo zeggen de schrijvers, is aanvaarding. Dit is het diepe besef dat je met je tekortkomingen, met falen, met imperfectie bij Jezus mag komen en dat Hij je aanvaardt, inclusief je onvermogen.

Persoonlijk kan ik voor 100% achter de inhoud van dit boek staan. Het is veilig, evenwichtig en theologisch verantwoord. Uit ervaring weet ik dat wat de schrijvers in dit boek delen, de enige weg is tot blijvend herstel. Dit boek zou ik als basis willen aanraden voor iedereen die in de hulpverlening zit of die zich daar in wil bekwamen. Ook voor mensen die niet in de hulpverlening zitten, maar steeds weer tegen dezelfde problemen in hun leven aanlopen en niet weten hoe ze daar doorheen kunnen breken, kan dit boek licht geven op de wortel van het probleem.

Problemen die de schrijvers in dit boek behandelen zijn onder andere: steeds weer mislukkende relaties, faalangst, perfectionisme, midlifecrisis, verlatingsangst, bindingsangst, jaloezie en eenzaamheid.

Het boek is prettig leesbaar en de schrijvers maken gebruik van duidelijke en aansprekende voorbeelden. Dat maakt dit boek geschikt voor een groot publiek. Mijn conclusie: Topper!

www.vergadering.nu