www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

5 RECENSIES


Elke nesjomme is een parel
Het levensverhaal van Rabbijn Jakob Friedrich
Joanne Nihom
isbn: 9789081891486
prijs: 17,95 euro, 100 pag.
Uitgeverij Toetssteen, 2014
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Rabbijn Jakob Friedrich is geboren in Duitsland in 1922. De Tweede Wereldoorlog loopt als een rode draad door zijn levensverhaal.
Anders dan veel Joden had Friedrich al vroeg door hoe gevaarlijk het naziregime was. Aan het begin van de oorlog vluchtte hij uit zijn toenmalige woonplaats Antwerpen, waarna hij via allerlei omzwervingen in Brussel belandde. Daar woonde en werkte hij tot het einde van de oorlog. Hij trouwde er en kreeg een zoon. Andere Joden werden verraden, maar Friedrich was voorzichtig en keer op keer gebeurde er iets waardoor de nazi’s hem met rust lieten. Deze bijzondere gebeurtenissen zijn volgens hem geen toeval, maar momenten waarop de hand van de Almachtige de richting wijst.
Volgens Friedrich bestaat de Holocaust ook nu nog. In het tweede deel van dit boek vertelt hij daarom over het Noachidsche verbond, het verdrag dat G’d sloot met alle volkeren, niet alleen met het Joodse. Friedrich waarschuwt daarbij voor de gevaren van de huidige samenleving waarin mensen deze regels en het gezag van de Eeuwige niet langer erkennen.

Rabbijn Raphaël Evers, de rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en rector van het Nederlands Israëlitisch Seminarium, zegt over Friedrich:
     Wie rabbijn Friedrich heeft ontmoet zal hem nooit meer vergeten. Met zijn vredelievendheid en inspirerende bedachtzaamheid is hij de Gandhi van het Jodendom. De liefde en integriteit die rabbijn Friedrich uitstraalt zijn slechts uiterlijke kenmerken van een diepe innerlijke beschaving, een ongekend respect voor zijn medemensen, een enorme levenswijsheid, een brede blik, een uitgebreide kennis en een inzichtelijke ervaring door alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt.

Issuu inkijkexemplaar met ± 25 pagina's ...

..


5. Biblion - 10 december 2014 - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door M.G. van Mourik

Rabbijn Jakob Friedrich (geboren in 1922 in Duitsland) is op wonderbaarlijke manier door de Tweede Wereldoorlog gekomen en ziet daarin de hand van God. Hij besefte al vroeg het gevaar van de nazi's en is naar Antwerpen gevlucht, waar hij nog steeds woont. Het is een charismatische, bedachtzame, vredelievende man, die integriteit uitstraalt en een onvergetelijke indruk maakt. Dit kleine boek, in feite slechts 94 pagina's, geeft naast het levensverhaal ook zeven lessen over het Noachidische verbond dat Hij sloot met alle volkeren. op aarde.

/>


Dan drie bladzijden meningen van lerrlingen, vijf bladzijden verklarende woordenlijst, twee bladzijden over de familie Friedrich en één over de uitgeverij Toetsteen. Eenvoudig taalgebruik, door het onderwerp echter voor een select lezerspubliek: deze rabbijn staat voor eenspeciale stroming binnen het jodendom, namelijk volgelingen van de ultra-orthodoxe Lubavitcher rebbe.

Nihom schrijft een blog en artikelen voor het blad van Christenen voor Israël. Met mooie zwart-witfoto's van Friedrich; prachtige omslagfoto in kleur.


4. Israelaktueel - oktober 2014

Elke Nesjomme is een parel

Mijn eerste ontmoeting met het orthodoxe Jodendom was een les van rabbijn Jakob Friedrich in het Cheider in Amsterdam. Hij gaf daar eens in de zoveel tijd Bijbelstudie voor geïnteresseerde niet-Joden en een collega nam me mee er naartoe.

Recensie door Ruben Ridderhof

Het was voor mij een openbaring. Mijn beeld van orthodoxe Joden was tot dan toe – zoals bij de meeste christenen, vrees ik – vooral gevormd door het beeld dat in het Nieuwe Testament en christelijke lectuur wordt geschetst van de farizeeërs en 'Schriftgeleerden'. Niet echt positief.

Maar bij rabbijn Friedrich ontdekte ik hoeveel liefde Hij had voor God en Zijn woord. Het was een ervaring die ik later opnieuw zou beleven bij veel orthodoxe Joden die ik ontmoette.

Liefde en wijsheid
Ik was dan ook erg blij toen ik van onze trouwe correspondent Joanne Nihom uit Israël hoorde dat zij bezig was een boek te schrijven over deze bijzondere rabbijn uit Antwerpen. Het lezen ervan kost niet veel tijd. Het is een handzaam boek van 108 pagina's. Maar de inhoud is werkelijk prachtig. Joanne en uitgeverij Toetssteen zijn erin geslaagd een boek te publiceren, waarin niet alleen Friedrichs bewogen leven wordt beschreven, maar waarin bovenal zijn rijke wijsheid en zijn toewijding aan en liefde voor de Allerhoogste naar voren komt.

Noachitische wetten
In het boek zijn ook vijf lessen opgenomen over de Noachitische wetten. Zoals u wellicht weet, kent de Joodse uitleg van de Bijbel zeven wetten die al vóór de wetgeving aan Israël op de Sinaï bestonden. Deze wetten zijn universeel en gelden voor alle mensen op aarde. Friedrich zet die niet één voor één uiteen, maar wijst in zijn lessen vooral op het geloof in God als voorwaarde voor het kunnen vervullen van deze wetten. Hij is de Schepper. Hij stelde het recht in. Zonder dat te erkennen, kunnen mensen allerlei wetten uitvaardigen en naleven, maar blijkt het alles mensenwerk en zeer betrekkelijk.

Het is dit besef, en het erkennen van God als de Allerhoogste, waarvan het denken van rabbijn Friedrich is doortrokken. En Joanne Nihom is erin geslaagd om dit in het boekje duidelijk naar voren te laten komen. Dat is een bijzondere prestatie. Ik beveel dit boekje van harte aan. Het is een zeldzaam doorkijkje in de Joodse ziel. De oplettende christen zal hierin iets van de Messias herkennen.


3. EO-Visie - 1 oktober 2014 - www.eo.nl

'De Shoah is een stuk van ons leven'

EO-radio-interview met Joanne Nihom over haar nieuwe boek (Youtube)...

Te gast in De Boekenkast is de in Israël wonende Joanne Nihom. Zij schreef het bij uitgeverij Toetssteen in Vledderveen uitgegeven boek 'Elke nesjomme is een parel', het levensverhaal van rabbijn Jakob Friedrich. De rode draad in het leven van Rabbi Friedrich is de Shoah. "De Shoah is voor ons, de overlevenden, geen gewoon verhaal. 

Het is een stuk van ons leven". Volgens Friedrich bestaat de Holocaust nog steeds. In zijn boek vertelt hij over het 'Noachidische verbond', dat God sloot met alle volkeren, niet alleen met het Joodse. Friedrich waarschuwt voor de gevaren van de huidige samenleving waarin mensen deze regels en het gezag van God niet langer erkennen.


2. N.I.K. - 18 september 2014 - www.nik.nl

Boek over Jakob Friedrich gepubliceerd 

Boekrecensie door Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap

Op zondag 14 september werd op het Cheider te Amsterdam aan een zeer speciale persoonlijkheid een prachtig boek gepresenteerd. Het werd geschreven door de Nederlands-Israelische schrijfster Joanne Nihom en vertelt het levensverhaal van Jakob Friedrich.

Elke-Nesjomme-is-een-parel Friedrich 2014De nu hoogbejaarde Jakob Friedrich woont in Antwerpen maar geeft al bijna vijftig (!) jaar les in Nederland. Werkelijk honderden zo niet duizenden keren is hij de Belgisch-Nederlandse grens overgestoken om in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en andere plaatsen zijn wijze woorden te delen met een uiteenlopend publiek. Het boek over zijn leven is een uitgave van uitgeverij Toetssteen.

Op de achterflap van het boek `Elke nesjomme is een parel’ zegt rabbijn Evers: “Niemand die Rav Friedrich heeft ontmoet, zal hem ooit meer vergeten. Hij is de Ghandi van het Jodendom met zijn vredelievendheid, de rust en geinspireerde bedachtzaamheid, die hij puur door zijn aanwezigheid verspreidt. De liefde en integriteit, die deze man uitstraalt, zijn slechts de uiterlijke kenmerken van een diepe innerlijke beschaving, een ongekende liefde voor zijn medemensen, een enorme levenswijsheid, een brede blik, uitgebreide kennis en inzichtelijke ervaring door alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt”.

Meer dan honderd volgelingen van deze bijzonder inspirerende rabbijn waren samengekomen om rabbijn Jakob Friedrich (1922) te eren. Er werd ter zijner ere een prachtige hymne gezongen en rabbijn Evers hield het publiek zijn wijze lessen voor, die hij bij hem had geleerd, gerelateerd aan de betekenis van de sjofar:

Friedrich Evers www 2014“De Sjofar roept op tot tesjoewa, dat meestal vertaald wordt als inkeer. Fout! Tesjoewa betekent terugkeer, teruggroei naar de Oorsprong van alles, de oor­sprong in onszelf, ons echte zelf, het goede en G’ddelijke in de mens. En hierbij gaat het om respect, zorg en verantwoordelijkheid voor dit hoogste mensaspect. Ons dagelijkse ego moet hiervoor gevoe­lig worden gemaakt. Ons ‘gewone’ gevoel moet samensmelten met dat Hogere, en hiermee één worden. We moeten dat Hogere in onszelf durven aanvaarden, zoals het is, in zijn eigen integriteit. Behal­ve respect is hiervoor ook kennis van het Hogere in al zijn verschijningsvormen nodig.

Daarom herinnert de Sjofar ons ook aan de Tora-geving op de berg Sinaï. Daarbij was ‘het geluid van de Sjofar zeer sterk’. Religieuze groei behoeft leiding en Openbaring. Op eigen kracht alleen blijft het G’ddelijke onbereikbaar. De Tora slaat de brug.

De Sjofar-tonen worden in Ezechiël 33 vergeleken met de vermanende of opbeurende woorden van de profeten. Tora-kennis alleen is onvoldoende. Iedereen heeft een Rebbe, leraar of geestelijk leider nodig om verder te komen en zichzelf te ontgroeien”.

Moge G’d hem – samen met zijn familie – nog vele, gezonde jaren geven om zijn zegenrijke werk te mogen voortzetten! Sjana tova!


1. Christenen voor Israel - 16 september 2014 - www.christenenvoorisrael.nl

Elke nesjomme is een parel

door Joanne Nihom

Deze week kwam mijn boek Elke nesjomme is een parel uit. Hieronder de toespraak die ik hield tijdens de overhandiging van het eerste exemplaar aan rabbijn Friedrich.

If it looks like a duck, it swims like a duck, and if it quacks like a duck, then it probably is a duck oftewel het lijkt op een boek, dan zal het wel een boek zijn! Ja, het is er echt! Mijn boek Elke nesjomme is een parel, het levensverhaal van rabbijn Jakob Friedrich is uit! Er is door iedereen die er bij betrokken was hard aan gewerkt …

Het schrijven van het boek is een bijzondere ervaring, het klinkt zo romantisch: “Ik schrijf een boek”, het klinkt ook interessant. Maar eigenlijk is het gewoon ontzettend hard werken en af toe het niet zien zitten, er mee willen stoppen en het door het raam willen gooien. Het is een continu gevecht met jezelf, elke pagina, ieder woord. Maar het is zóóó leuk om te doen.


De boodschap van Elke nesjomme is een parel is actueel, zeer actueel. In een wereld waarin het antisemitisme en antizionisme hun kop weer opsteken, waar het angstig aan het worden is om voor je Joods-zijn uit te komen, waar een mezoeza aan je deur niet meer een vanzelfsprekendheid is, zou eigenlijk iedereen het verhaal van rabbijn Friedrich moeten lezen.
Tijdens de Holocaust, ondanks de waarschuwingen van vrienden en familie, ondanks de berichten in de kranten en op de radio en de geruchten, ook op straat, luisterde hij alleen naar zijn eigen gevoel.

Rabbijn Friedrich werd voor gek verklaard door iedereen om hem heen, maar hij liet zich niet van de wijs brengen en het heeft hem gered, samen met zijn vrouw en zoon overleefde hij die vreselijke jaren. Rabbijn Friedrich bleef bij zichzelf, hij vertrouwde op zichzelf en hij behield de vrede in zichzelf, waarbij hij zeker wist dat G’d hem de weg wees en er altijd is.

Het is bekend dat ik me inzet voor vrede in Israël en me bezighoud met co-existentie tussen Joden, Arabieren, Druzen en Bedoeïen. De meest prachtige projecten vinden er plaats en de wereld heeft er geen idee van. De afgelopen maanden waren niet makkelijk. De escalatie in Gaza en het zuiden van Israël waren van invloed op het hele land, op de gehele bevolking.

Tot Haifa kwamen de raketten en vanuit Libanon hadden wij (ik woon in het noorden) er ook een aantal. Ik strijd voor vrede, het houdt me dag en nacht bezig, maar in die periode zag ik het vaak niet meer zitten. De agressie in de media, de agressie op internet en Facebook omringde me letterlijk en figuurlijk. Om in vrede te blijven geloven terwijl de raketten boven je hoofd vliegen, is een moeilijke! Vrede in jezelf te blijven voelen, terwijl de energie vol agressie is, is ook een hele moeilijke.

Het verhaal van rabbijn Friedrich gaf me steun in die tijd. Ik dacht vaak ‘als hij het toen kon, dan moet ik het nu ook kunnen’.

Ik weiger om me mee te laten slepen in de spiraal van geweld en negatieve gedachten. Ik blijf bij mezelf. Als het bij mij van binnen vredig is, dan straal ik dat uit, ook naar anderen. Dat is rabbijn Friedrich, dat is zijn verhaal en dat is zijn boodschap.

Moge het zijn dat veel mensen dit boek lezen en er van leren en moge het verhaal van rabbijn Friedrich een handleiding zijn voor een betere wereld.

Graag spreek ik gezamenlijk het dankgebed uit om het bijzondere moment dat we hebben mogen beleven.

Geprezen ben U mijn Heer, Koning van het hele universum, dat U ons hebt doen leven en ons in stand hebt gehouden en ons gebracht heeft tot dit moment.

Baruch atah Adonai, Eloheinu Melech haolam, shehechehyanu, v’kiy’manu, v’higianu laz’man hazeh.

www.vergadering.nu