www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Over grenzen
Mijn leven in IsraŽl
Joanne Nihom
KokBoekencentrum
9789043535540
ISBN: 9789043535540.
272 pag.
E 18,99
te bestellen via israelwinkel.nl
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een prachtig boek over verbinding, over het gewone leven en de alledaagse dingen die IsraŽl toch zo bijzonder maken.
Van gezamenlijke IsraŽlische en Palestijnse initiatieven tot een ziekenhuisclown uit Gaza en een Druzenvrouw die de politiek inging. Een Grensverleggend boek over mensen die het verschil maken.

In Over Grenzen laat Joanne Nihom zien wat er gebeurt in IsraŽl, het land waar ze woont. Ze schrijft over de positieve initiatieven en inspirerende mensen die de media vaak niet halen en toont zich als Joodse vrouw kwetsbaar in de voor haar soms ingewikkelde maatschappij.

Haar verhalen gaan over verbinding, over het gewone en ongewone en de uitdagingen van de regio.

https://www.joods.nl/2021/03/over-grenzen-een-nieuw-boek-van-joanne-nihom/

..


2. - 18 januari 2022 - www.uitdaging.nl 

Samenleven in IsraŽl verbeteren

Recensie door Marco van Putten -18 januari 20220110

Over de Staat IsraŽl bestaan verschillende voorstellingen. Maar iemand die in dat land woont Ďkijkt van binnenuití. Diens mening is zwaarwegender. De Joods-IsraŽlische Joanne Nihom beschreef dat in het boek ĎOver grenzení. Hoe deed ze dat?

Het beeld van de media over IsraŽl is dat het gedomineerd wordt door geweld van het IsraŽlische leger en Arabische vrijheidsstrijders. Vaak is dat geweld tegen elkaar gericht, maar soms op buitenlandse doelen. Het is een beeld van (koude) oorlog en grote spanningen.

Velen interpreteren het als de verhouding van de onderdrukker (de sterke Staat IsraŽl die mensen vernedert en land bezet houdt) en de onderdrukte (het lijden van de Arabische minderheden in en om IsraŽl).

Ook de in Nederland geboren Nihom is, net zoals veel mensen, in die zin ontevreden over de gang van zaken in het land IsraŽl waar ze al jaren woont. Ze beschouwt dat niet als negatieve kritiek op IsraŽl. Ze wil namelijk met haar boek een bijdrage leveren om het er beter te maken. Ze typeert de IsraŽlische samenleving als ingewikkeld.

Boekanalyse
Nihom is journaliste voor diverse Nederlandse media van Joodse en christelijke signatuur. Ze is ook schrijfster. Van huis uit wil ze zich inzetten voor een betere wereld. Haar visie beperkt zich dus ook niet tot de Staat IsraŽl.

Haar boek gaat over ervaringen en activiteiten in IsraŽl om het leven er beter te maken. Dus niet zozeer over Nihoms eigen inspanningen, hoewel die wel worden genoemd, maar vooral die van allerlei IsraŽliŽrs (Arabieren, Joden en anderen) die ze ontmoet, interviewde en volgt.

Ze beschrijft een heel scala van Ďpositieveí initiatieven die vaak niet door de media zouden worden genoemd. Het zouden verhalen zijn over verbinding, het (on)gewone en de uitdagingen van de regio.

Na een Inleiding (H1) volgen negen hoofdstukken, gevolgd door een Epiloog en een Dankwoord. Elk hoofdstuk begint met een titelblad met Arabische, Modern Hebreeuwse en Nederlandse teksten. Ook zijn aan de hoofdstukken zaken van haarzelf toegevoegd; Dagboekfragmenten, gedichten en uitspraken (afgedrukt met blauwe tekst of achtergrond). Elk hoofdstuk bestaat uit diverse paragrafen. Het boek sluit af met een lijst van organisaties en mensen en een korte literatuurlijst.

Evaluatie
Dit boek gaat over Nihoms ontmoetingen met allerlei mensen betrokken bij apolitieke progressieve activiteiten voor verzoening tussen Arabieren en Joden in IsraŽl. Jammer is dat nogal wat van deze activiteiten in dit boek worden herhaald.

Er is ook aandacht voor de bevolkingsgroepen en sfeer in IsraŽl; een geordende chaos. Een bijzondere mengeling van Westerse en Midden-Oosten culturen.

Dit boek geeft een idealistisch beeld van IsraŽl, ervan uitgaande dat de inwoners veel gemeenschappelijk zouden hebben. Volgens Nihom zou algemeen besef van dit laatste leiden tot Ďvredeí tussen Arabier en Jood, want in werkelijkheid zouden er geen grenzen bestaan.

Opmerkelijk is dat Nihom menselijke inspanningen beschrijft (maakbaarheid), maar ongenoemd blijft dat echte vrede alleen van God kan/zal komen. Ook onderschat Nihom religieus fanatisme.


1. Ė Israelaktueel - maart 2021 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Over grenzen


Boekbespreking door Ruben Ridderhof

U kent Joanne Nihom misschien al wel. Al jaren is ze een van onze vaste schrijfsters op christenenvoorisrael.nl en regelmatig schrijft ze ook voor onze krant IsraŽl Aktueel. Zo hebben we haar leren kennen als iemand die, wars van politiek, zoekt naar de vele mooie verhalen die er vanuit IsraŽl te vertellen zijn. Jarenlang was het haar wens om al die verhalen te bundelen in een boek. Die wens is nu uitgekomen. 

Met haar boek Over grenzen brengt ze een prachtig palet aan verhalen over initiatieven die laten zien dat IsraŽl niet alleen een conflictgebied is. Dat er enorm veel Joden en Arabieren zijn die hun (voor)oordelen opzij zetten en vrede najagen.

Zulke verhalen kosten echter ook iets. We zijn als mensen nou eenmaal geneigd om voor onszelf een beeld van de wereld te schetsen, waarin we ons thuis voelen, waarin we onze standpunten herkennen, waarin ons gelijk telt. Dat de werkelijkheid anders is, veel complexer in elkaar steekt dan ons lief is, kan pijn doen. Om dat te erkennen, moet je een grens over. Openstaan voor de ander, met diens achtergrond en overtuigingen. Over die grenzen gaat Over grenzen.

Ik raad dit boek van harte aan. Enerzijds als een hoopvol getuigenis van de wil tot vrede die zowel onder IsraŽli's als Palestijnen leeft. Anderzijds als een les in moed om open te staan voor de complexiteit van de wereld en voor de leefwereld van de ander. Een moedig en grensverleggend boek! www.vergadering.nu