www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De hemelse voedselbank
Voedingslessen uit de Bijbel
E. Noordermeer
uitg. Merweboek, Sliedrecht, 2011
ISBN 9789057871573
184 blz.; € 16,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink, ook al hebt u geen geld! Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk. Alles is gratis! Waarom zou u uw geld uitgeven aan voedsel, dat u geen kracht geeft? Waarom zou u betalen voor etenswaren, die niets waard zijn? Luister, dan zal ik vertellen waar u voedsel kunt krijgen dat goed is voor uw ziel!

Dit is een boek voor mensen voor wie het christelijk geloof geen zondagse aangelegenheid alleen is, maar ook een levensstijl voor de gehele week. Voeding speelt een grote rol in het dagelijks leven van elk mens. De auteur verbindt dit gegeven op een verfrissende wijze met het christelijk geloof. Daarbij neemt zij de lezer mee op een reis door de Bijbel en beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen en voorschriften die met voeding te maken hebben.

Vervolgens past zij de gevonden principes toe op het leven in de 21ste eeuw: - Waarom geeft God voedselwetten? - Wat is er mis met varkensvlees en mosselen? - Is met de start van het nieuwe verbond hun zeggingskracht voorbij? - Moeten christenen vegetarisch eten? - En hoe zit het met vasten? Al dit soort vragen komen in dit boek aan de orde en krijgen een verrassende toelichting en onderbouwing.


2. Reformatorisch Dagblad - 30 januari 2012 - www.rd.nl 

„Christen zou rein voedsel moeten eten”


Boekrecensie door Anca Boon

Wat ligt er op het bord van een christen, als die zich zou laten leiden door Gods Woord? Alleen het voedsel dat in Gods wet als rein wordt beschreven, stelt drs. E. Noordermeer.

De biologe realiseert zich dat ze met haar boek ”De hemelse voedselbank”, ingaat tegen de wijdverbreide opvatting onder christenen dat geloof en voedingspatroon los van elkaar staan. „Een God Die over onze schouder meekijkt als we onze boodschappenkarren vullen, of Die meekijkt in onze keuken – dat is toch een wat ongemakkelijke gedachte.”

Het boek combineert Noordermeers interesse voor voeding en haar belangstelling voor Gods Woord. „Al jong ben ik de Bijbel gaan lezen. Daar heb ik een honger naar.”

Haar biologische vakkennis gebruikt ze om aan het einde van het boek te motiveren waarom de spijswetten goed zijn voor mens en dier.

In ”De hemelse voedselbank” behandelt de schrijfster teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament die over voeding gaan. Daarbij heeft ze veel naslagwerken en Bijbelvertalingen gebruikt, schrijft ze in de inleiding. Toch komt dit in de tekst nauwelijks terug. Daardoor bekruipt de lezer gaandeweg nogal eens het gevoel: is dit nu Noordermeers persoonlijke mening, of delen meer theologen deze visie?

De menu’s die mens en dier na de schepping krijgen, overlappen elkaar niet, constateert Noorder­meer. Beide eten weliswaar vegetarisch, maar de mens mag zich tegoed doen aan de zaden en de vruchten van planten en bomen, terwijl de dieren het groene gewas krijgen (Genesis 1:29, 30).

Na de zondeval krijgt de mens het vlees en het groene kruid erbij. In Genesis 9:3 zegt God tegen Noach: „Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid.” Noordermeer: „Veel christenen lezen in deze tekst dat de mens pas vanaf de zondvloed vlees gaat eten en dat in eerste instantie alle soorten vlees mochten worden gegeten. Maar zoals voor alle Bijbel­teksten geldt, zijn ze onder­deel van een geheel en moet je naar de lijn van het verhaal kijken.”

Zo wijst ze erop dat Abel al koos voor het houden van een reine diersoort: het schaap. „Hij zal dit vlees ook hebben ge­geten.” Verder krijgt Noach de opdracht om van alle reine dieren zeven paar mee te nemen in de ark en van alle onreine dieren één paar. „Noach wist dus wat rein en onrein was.”

Van de hele wetgeving die het volk Israël bij Sinaď krijgt, vormen de voedselwetten slechts een klein onderdeel. „De voorschriften, beschreven in Leviticus 11 en herhaald in Deuteronomium 14, zijn opvallend genoeg alleen vleeswetten. God zegt wel het een en ander over plantaardige voeding, maar er zijn geen reine en onreine planten.”

Traditie
Bij de behandeling van de teksten uit het Nieuwe Testament wijst Noordermeer op het belang van kennis van de maatschappelijke context. „Jezus gaat in een conflict met de Farizeeën namelijk nooit in tegen de Thora zelf, maar tegen de door mensen toegevoegde wetten.” Als voorbeeld noemt ze de discussie over het eten met ongewassen handen, zoals vermeld in Mattheüs 15 en Markus 7...........
Lees verder...


1 . Uitdaging - december 2011 - www.uitdaging.nl 

Hemelse voedselbank

Boekrecensie door redactie Uitdaging

Als we niet zelf zouden winkelen, maar ons voedsel moesten ophalen bij de Hemelse voedselbank, wat stond er dan voor ons klaar? Als we uit Gods hand zouden leven en we het niet zelf voor het zeggen hadden, hoe zou onze tafel er dan uitzien?

Op die intrigerende vragen gaat drs. Esther Noordermeer in, in het boek De Hemelse voedselbank, dat de afgelopen maand verscheen bij Merweboek. En mocht je, door dat woord 'voedsel', denken dat het 't zoveelste boek is over afslanken, dan heb je het flink mis.

Het is een publicatie die veel dieper ingaat op de Bijbelse achtergronden van een gezonde voeding. De Hemelse Voedselbank, voedingslessen uit de Bijbel, is een boek voor mensen voor wie het christelijk geloof geen zondagse aangelegenheid alleen is, maar ook een levensstijl voor de gehele week.

Auteur Esther van Noordermeer wordt door uitgeverij Merweboek een 'boerenbijbelbioloog' genoemd. Ze studeerde biologie in Utrecht en Amsterdam en runt nu samen met haar man een melkveehouderij in het Alblasserwaardse dorp Wijngaarden. Haar wetenschappelijke achtergrond, praktijkkennis en Bijbelkennis vormen voor dit boek een mooie combinatie. Vanuit een theologische invalshoek geeft zij een praktische invulling aan het onderwerp voeding.

Voeding speelt een grote rol in het dagelijks leven van elk mens. De auteur verbindt dit gegeven op een verfrissende wijze met het christelijk geloof. Daarbij neemt zij de lezer mee op een reis door de Bijbel en beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen en voorschriften die met voeding te maken hebben. Vervolgens past zij de gevonden principes toe op het leven in de 21 ste eeuw.

Noordermeer gaat in op vragen als `Waarom geeft God voedselwetten?' - 'Is met de start van het nieuwe verbond hun zeggingskracht voorbij?' - `Wat is er mis met varkensvlees en mosselen?' - 'Moeten christenen vegetarisch eten?' - 'Hoe zit het met vasten?"

De titel dekt eigenlijk precies de lading van het boek. Als we niet zelf zouden winkelen, maar ons voedsel moesten ophalen bij de Hemelse voedselbank, wat stond er dan voor ons klaar? Als we uit Gods hand zouden leven en we het niet zelf voor het zeggen hadden, hoe zou onze tafel er dan uitzien? Al dit soort vragen komen in dit boek aan de orde en krijgen een verrassende toelichting en onderbouwing.

www.vergadering.nu