www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Stevige kost
Werkboek voor Bijbelstudie
Esther Noordermeer

120 pg.
Sola Scriptura (2016)
Prijs: €10,-
ISBN 9789082147018
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Stevige kost is een werkboek, bedoeld en geschikt voor gebruik in (huis)kringen en jeugdverenigingen (18+), maar ook als tijdelijke leidraad voor uw stille tijd.
Tien inleidende meditaties, die allen gaan over het samen kerk zijn, worden gevolgd door verdiepende vragen die het denken aanscherpen en aanleiding geven voor een open gesprek. Elk hoofdstuk is een meditatie die eerder is uitgezonden op de radio. De audio-opnamen zijn allen op deze site zijn te beluisteren.

Inhoud
Voorwoord
1. Melk of vast voedsel
2. Bolwerken
3. Drie generaties gelovigen
4. Schriftgezag
5. Israël en de Hof van Eden
6. Het apostelconvent van de 21ste eeuw
7. Echtscheiding in de kerk
8. Wel of geen opname
9. De Griek en zijn Hebreeuwse Bijbel
10. Het Millennium, een vergeten tijdperk
Slotwoord

..


2. - augustus 2016 - www.uitdaging.nl 

Stevige kost, Werkboek voor Bijbelstudie

In "Stevige kost, Werkboek voor Bijbelstudie" staan tien inleidingen met verwerkingsvragen over diverse thema's die spelen in de kerk. Hiermee wil Noordermeer handvatten geven om het denken aan te scherpen en het gesprek aan te gaan.

Recensie door Klaas Kuyper

Esther Noordermeer is vooral bekend van haar eerder verschenen boek "De hemelse voedselbank". Daarnaast heeft ze het boek "Vrij van de wet?" geschreven. Daarnaast geeft ze lezingen over onderwerpen n.a.v. haar boeken. Naast het schrijven en spreken runt ze met haar man een melkveehouderij. Mijn eerste reactie, toen ik haar derde boekje "Stevige kost" in handen kreeg, was: wat een dun boekje voor deze stevige onderwerpen. In "Stevige kost" behandelt Noordermeer namelijk onderwerpen als echtscheiding, Grieks tegenover Hebreeuws denken, wel of geen opname en het millennium. Flinke onderwerpen om even te behandelen.

Maar zoals de titel al aan geeft: het is een werkboek voor bijbelstudie. Je moet geen diepgaande behandelingen per onderwerp verwachten, maar een korte aanzet om geprikkeld te worden en er verder over na te denken. Elk hoofdstuk bevat een inleiding of meditatie op het thema. Deze meditaties zijn overigens eerst over de radio uitgezonden en ze zijn ook via haar website te beluisteren. Elke inleiding wordt vervolgens gevolgd door een aantal vragen om het thema zelf te overdenken, of in groepsverband verder door te spreken. Noordermeer wil hiermee de lezer aanzetten om dieper over bepaalde onderwerpen na te gaan nadenken. Vast voedsel in plaats van melk, zoals ze dat naar Hebreeën 5:12-14 noemt. Ze benadrukt in het eerste hoofdstuk dat we niet alleen het standaard verhaal over "Jezus als Verlosser, bekering, doop en eeuwig leven" moeten horen. Dat is alleen maar melk en om als gelovige verder door te groeien hebben we steviger voedsel nodig, aldus Noordermeer. In dit boekje wil de schrijfster aanzetten geven om meer na te denken over onderwerpen die onder vast voedsel vallen.

Dus koop "Stevige kost" niet om diep doordachte studies over pittige thema's te lezen. Maar wil je geprikkeld worden en tot verder nadenken worden gezet over deze thema's (alleen of in een groepje), dan is het boekje zeker een aanrader. Wel moet je over een flink aantal slordigheden heen lezen, zoals zinnen met ontbrekende of verkeerd geplaatste woorden. "Stevige kost" leest verder makkelijk weg en het zal voor iedereen wel een aantal eyeopeners bevatten.


1. Messia Nieuws - 6 juni 2016 - www.messianieuws.nl

Hebreeuws versus Grieks denken is ‘stevige kost’

Recensie door Kees Bloed

Enkele weken geleden rolde het nieuwste boek van Esther Noordermeer van de pers: Stevige kost, Werkboek voor Bijbelstudie. Veel mensen zitten daar misschien niet op te wachten, aldus Noordermeer, en drinken liever nog een glaasje melk.

Bedoelt Noordermeer dat christenen liever iets leren over de vertrouwelijke verhalen zoals de verloren zoon, of de barmhartige Samaritaan? Nee, ze gaat veel verder. “Jezus als Verlosser, bekering, doop en eeuwig leven” zijn allemaal niet meer dan een glas melk (p. 11).

Als jonge gelovige wilde ze al meer. Maar alle bijbelstudies, preken en jongerenavonden die ze bezocht ten spijt; er werd niets aangeboden om haar honger te stillen. Er was alleen bambix voor gelovigen die nog een slab nodig hebben. De schrijfster en spreekster kon buiten de kerkmuren hier en daar wel wat diepgang vinden, maar luidt juist daarom nu de noodklok. Waarom is het zo lastig om in kerken en gemeenten ‘vast voedsel’ te vinden en te nuttigen? Hoe kan het dat er zo weinig voorhanden is? Of hoe kan het dat er zo weinig mensen te vinden zijn voor de ‘Stevige kost’ die de Bijbel te bieden heeft?


Om stevige kost uit de Bijbel te nuttigen, moeten we radicaal met andere ogen gaan lezen.

Noordermeer, tevens bioloog, heeft ‘geestelijke groei’ op het oog. Om geestelijk te kunnen groeien moet je wél honger hebben en je slab afdoen. En niet alleen dat, je moet nóg iets essentieels toelaten. Om door te kunnen dringen tot de stevige kost in de Bijbel, moeten we radicaal met andere ogen gaan lezen. Namelijk met Hebreeuwse ogen.

Noordermeer legt dat pas uit aan het eind, in het voorlaatste hoofdstuk. Maar ze past het wel toe vanaf het begin. Ons denken is sterk bepaald door Grieks denken, dat als een bolwerk ons geloof en onze kerken beheerst (p. 97-101). Om dit te doorbreken moet er “een bom uit de hemel vallen om dit bolwerk te verbrijzelen” (p. 22). Met dat Grieks denken bedoeld ze vooral christelijk denken, aangezien het christendom Grieks is ingericht (p. 97). Dit klopt als een bus, al zou ik eerder voor ‘religieus denken’ kiezen, in navolging van Daniël Boyarin: Borderlines, 2004. Omdat de term Grieks denken niet altijd goed begrepen wordt.

Noordermeer geeft een voorbeeld om uit te leggen wat ze bedoeld met het verschil tussen beide denkwerelden: Oók de vrienden van Job moesten een totale omkeer in hun denken meemaken. Ze waren overtuigd van hun correcte bijbelkennis en wisten de manier waarop God áltijd werkt zo op te dreunen. Op die basis veroordelen ze Job als zondaar. Het kón toch niet bestaan dat Job ‘gestraft werd’ zonder iets gedaan te hebben (p. 23-26)?

Dit voorbeeld is treffend. Want hoe makkelijk oordelen we niet door Grieks denken? En hoe makkelijk redeneren we niet in een cirkeltje zoals deze ‘vrienden’? Heel hun overtuiging gaat in rook op als aan het eind blijkt dat ze niets van God begrepen hadden. Hun denkpatroon was van geen kant afgestemd op het bijbelse denken dat je nodig hebt om te groeien in onderscheidingsvermogen. Zo ernstig is het dus gesteld met wie Grieks denkt.

Als een beker water in de woestijn

U begrijpt het al, Noordermeer is na De hemelse voedselbank en Vrij van de Wet? er weer in geslaagd om een boeiend en prikkelend boek te schrijven. Het leest in één adem uit. Dat komt misschien wel doordat we elders zo weinig ‘stevige kost’ aantreffen. Dit boek is als een beker water in de woestijn. Wie kennis wil maken met wat de Bijbel ons naast de basis nog méér leren wil, heeft met dit boek een uitstekend opstapje in handen.

Er komen pittige thema’s aan bod, zoals de inname van Kanaän, echtscheiding en schriftgezag. De manier van denken zal voor veel mensen misschien vreemd aanvoelen. Daarom is het boek ook als studiemateriaal ingericht. Het komt het best tot zijn recht als er nog uitgebreid over de vragen nagepraat kan worden in een groep. Want dan gun je jezelf de tijd om de consequenties ervan door te laten dringen, en leer je jezelf Hebreeuws denken. Bent u er al klaar voor? Doe de slab af, en wees welkom voor een stevig potje boerenkool met runderworst.

Kees Bloed is spreker en schrijver. Voor MessiaNieuws schrijft hij recensies. Meer...

www.vergadering.nu