www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Als een kerk (opnieuw) begint
Handboek voor missionaire gemeenschapsvorming
Gerrit Noort, Stefan Paas, Henk de Roest en Sake Stoppels
Uitgeverij Boekencentrum
392 pag., € 24,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Overal in Nederland ontstaan nieuwe missionaire gemeenschappen. Deze ‘kerkplanting’ of ‘gemeentestichting’ is voor de initiatiefnemers altijd een zeer spannend gebeuren. Dit boek wil deze initiatiefnemers verder helpen. Wat kan gemeentestichting ons leren over de missionaire kerk van de toekomst? Wie zijn vooral actief in kerkplanting? Waar lopen actieve kerkplanters tegenaan?
De auteurs komen uit verschillende hoeken van de kerk en zijn allen deskundig op het gebied van missionaire gemeentevorming. Zij staan garant voor een veelzijdige en diepgravende analyse en tegelijk voor een praktische toespitsing.

1. CV-Koers - december 2008


Als een kerk (opnieuw) begint


Recensie door Nico-Dirk van Loo


Met het boek Als een kerk (opnieuw) begint hebben Gerrit Noort, Stefan Paas, Sake Stoppels en Henk de Roest een fors en degelijk handboek voor gemeentestichting geschreven, dat niet alleen nuttig is voor gemeentestichters maar ook voor een grondige bezinning binnen de gevestigde kerken. Het biedt gefundeerde missiologische en ecclesiologische
reflectie en beschrijft gemeentestichting in Nederland vanuit verschillende invalshoeken. De
auteurs hebben een academische achtergrond en zijn afkomstig uit de gevestigde protestantse kerken, en beide is goed merkbaar.


Het eerste deel van het boek biedt een interessant historisch overzicht, van gemeentestichting in de eerste eeuwen van het christendom tot de geschiedenis van gemeentestichting in Nederland. Het kloppend hart van het boek wordt vervolgens gevormd door de beschrijving en analyse van tien verschillende gemeentestichtingen in Nederland. De auteurs laten een zeer diverse groep projecten de revue passeren: van 'In de Praktijk' in een Haagse achterstandswijk tot de op hoger opgeleiden gerichte kerk Via Nova in Amsterdam, van de multi-etnische International Christian Fellowship (ICF) in Rotterdam tot Rijnwaarde in een Utrechtse vinexwijk, en van Thugz Church (Antilliaanse jongeren) tot Oase, een emerging gemeenschap in Soest.


In het derde deel van het boek volgt kritische reflectie. De auteurs gaan daarbij uitstekend in op de motieven van gemeentestichting en schuwen ook lastige onderwerpen rondom
leiderschap en contextualisatie (interactie tussen Evangelie en cultuur) niet.
Het boekbesluit met enkele hoofdstukken over beleid en randvoorwaarden: kerkorde, missionair beleid en opleidingen. Deze hoofdstukken bieden degelijk materiaal waarmee gemeentestichtend Nederland aan de slag kan.


Eerder dit jaar schreef Ronald van der Molen met Plant een kerk (zie het oktobernummer van CV•Koers) een heel praktische handleiding voor gemeentestichting. De auteurs van Als de kerk (opnieuw) begint zetten met dit handboek een stuk zwaarder in en blijven bij hun eigen academische leest. Hierin ligt dan ook de kracht van het boek: het legt een stevige basis en stelt steeds de cruciale en vaak lastige vragen rond kerk en missie. Daarmee duiden de schrijvers op strategische wijze waar het op aankomt voor de kerk in de 21 ste eeuw. 


www.vergadering.nu