www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gebrokenheid
Philip Nunn
€ 5,00
52 pag.
Uitgeverij Geestelijke Groei/Stichting Heart Cry
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoofdstuk 1: Gebroken om te veranderen 
Hoofdstuk 2: Gebroken om te gebruiken 
Hoofdstuk 3: Gebroken om te zuiveren 
   • Breek met verkeerde dingen – altaren en afgoden 
   • Breek met het verkeerd gebruik van dingen – de bronzen slang 
   • Breek met goede, maar vervuilde dingen – kookpotten van klei 
Hoofdstuk 4: Gebroken om dingen aan het licht te brengen 
   • Afgebroken stadsmuren brengen schijnveiligheid aan het licht 
   • Gebroken bogen brengen zwakheid aan het licht 
   • Een waterkelder vol scheuren brengt dorst aan het licht 
Hoofdstuk 5: Gebroken om te kunnen communiceren 
   (1) Gebroken zegels maken het mogelijk dat een boekrol gelezen kan worden 
   (2) Gebroken potten maken het mogelijk dat het licht kan schijnen 
Hoofdstuk 6: Gebroken om te zegenen 
   (3) Gebroken rotsen worden fonteinen van water 
   (4) Gebroken aardewerk brengt verlichting aan in moeilijkheden 
Hoofdstuk 7: Gebroken om vrij te zetten 
   (5) Een gebroken juk bevrijdt de os 
   (6) Een gebroken fles bevrijdt het dure parfum
Hoofdstuk 8: De gebroken christen 

Video: http://philipnunn.com/2011/09/God breekt ons om te kunnen vormen  


1. Vergadering.nu - 31 augustus 2011 - www.vergadering.nu Dit boekje gaat over gebrokenheid. 
Als mensen houden we niet van pijn en gebrokenheid. Onze voorkeur gaat uit naar stabiliteit, goede gezondheid en het onder controle houden van ons leven en onze bediening. 

Bijbelse personen als Mozes, Petrus en Paulus hielden heel veel van de Heere; ze wilden Hem graag dienen met hun eigen goede ideeën, eigen inzichten en eigen kracht. Door de lessen van gebrokenheid heen heeft de Heere God deze mannen zacht gemaakt om zo dóór hen Zijn werk te kunnen doen. 

Gebroken christenen vertrouwen niet meer op zichzelf. Ze vechten niet meer voor hun eigen ideeën en rechten. Ze hebben door pijn geleerd dat zij “zonder God niets kunnen doen” (Joh.15:5). Dit kleine boekje is een uitnodiging om stil te staan en te reflecteren op de moeilijke momenten in jouw leven. 

Er komen praktische vragen aan de orde, zoals “Is jouw sterke wil al gebroken?” en “Probeer jij nog steeds de Heere te dienen op basis van eigen inzichten?” Wat is het nodig dat wij allemaal gebroken worden! Mogelijk wil God dit boekje gebruiken om jou op de knieën te brengen met het gebed in je hart: “Heere, breek mij maar….opdat Uw Naam door mij heen verheerlijkt wordt!” 

Philip Nunn heeft vijftien jaar als zendeling en Bijbelleraar de Heere gediend in Colombia, Zuid Amerika. Tijdens deze jaren heeft hij zich regelmatig beziggehouden met dit belangrijke onderwerp: “vergeving”. Als pastoraal werker maakte hij van dichtbij de verandering mee in mensen die kozen om de Heere Jezus te gehoorzamen en anderen te vergeven. Nu hij terug is in Europa helpt hij nog steeds christenen om dát te verwijderen wat hun geestelijke ontwikkeling belemmert door degenen die kwaad aan hen hebben gedaan te vergeven.

www.vergadering.nu