www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Homoseksualiteit
Bijbels-pastorale overwegingen in de 21-ste eeuw
Philip Nunn
Uitg. Heartcry, maart 2012
ISBN: 9789079465255
111 pag., gebonden, harde kaft
€ 5
Dit boek bij Heartcry bestellen...
LET OP! - LET OP! Bij 1 ex. bestelling krijg je er één exemplaar gratis bij.

Homoseksualiteit, een hot item in deze tijd! Met dit boek wil de schrijver in deze 21-ste eeuw drie verschillende groepen christenen aanspreken. In de eerste plaats wil Philip Nunn christenen bemoedigen die een bewogen en liefdevol hart van een herder hebben en zich toeleggen op het helpen van mannen en vrouwen, die worstelen met hun seksuele geaardheid. In de tweede plaats wil de auteur de verantwoordelijken en leidinggevenden in de gemeente helpen om het Woord van God te onderwijzen en praktisch toe te passen. Ten derde richt hij zich ook tot christenen met homoseksuele ervaringen die een leven willen leiden dat voor God welbehaaglijk is. 

Dit boek behandelt onder andere onderwerpen als: Is homoseksuele geaardheid zonde? • Kan het verkeerd zijn om uiting te geven aan wie we zijn? • Veroordeelt de Bijbel alle vormen van homoseksuele relaties? • Welke hoop biedt God aan homoseksuele mensen? 

De Engelsman Philip Nunn was 15 jaar zendeling in Colombia. Nu woont hij met zijn vrouw en vier kinderen in Nederland. Hij is een Bijbelleraar en pastoraal werker. 

4000 exemplaren
Stichting Heart Cry en de Engelse Bijbelleraar en pastoraal werker Philip Nunn laten 4000 boekjes drukken die "op een duidelijke en frisse manier Bijbelse overwegingen rondom het thema homoseksualiteit onder de aandacht brengen van een breed christelijk publiek." Arjan Baan: "Er zijn nauwelijks Bijbelgetrouwe christenen die een tegengeluid laten horen. Philip is daarop een positieve uitzondering. De ‘selectieve stilte’ maakt de huidige discussie in Nederland onevenwichtig en dus ongezond." Refoweb stelde Nunn enkele vragen over dit onderwerp
. Klik hier...

Lees de 'voorversie' van dit boek online...


3. De Oogst / Habakuk - 10 juli 2012 - www.totheildesvolks.nl/nl/de-oogst | www.habakuk.nu

Een liefdevol tegengeluid

Recensie door Krijn de Jong

Dat homoseksualiteit in onze seculiere maatschappij steeds meer als normaal wordt beschouwd, is niet zo bijzonder. Dat er nauwelijks Bijbelgetrouwe christenen zijn die een tegengeluid laten horen, is echter pijnlijk. Philip Nunn doet in zijn boekje 'Homoseksualiteit' een poging.

De auteur is missionaris van Engelse huize. Vijftien jaar werkte hij als zendeling in Colombia. Enkele jaren geleden vestigde hij zich als bijbelleraar en pastoraal werker in Nederland. Omdat hij lang uit Europa is weggeweest, behandelt hij het beladen onderwerp met een soort onbevangenheid. Typerend voor het boekje is de pastorale taal. Altijd eerst liefdevol luisterend. Verfrissend is ook de manier waarop de auteur met de Bijbel omgaat. Hij ziet de Bijbel niet als een problematisch boek dat we, hoe dan ook, moeten zien aan te passen aan de huidige cultuur. Hij ziet de Bijbel als een boek dat ons de weg wijst naar het leven, als een licht op ons pad.

NIEUWE KRACHTBRON
Voortdurend weegt hij de meningen tegen elkaar af. Wat dicteert onze cultuur en wat zegt de Schrift? Hij wil het meningsverschil begrijpen. Hij proeft de argumenten die gebruikt worden voor het homohuwelijk en zet ze tegenover het huwelijk volgens de Bijbel. Het vijfde hoofdstuk heeft als titel 'Goed nieuws voor de homoseksueel'. Daarin laat hij zien wat er gebeurt als je je leven aan Christus toevertrouwt. 'Een nieuw begin, een nieuw leven, een nieuwe krachtbron, een nieuwe familie en het uitzien op een nieuwe wereld.'

In het laatste hoofdstuk volgen pastorale richtlijnen. Het is jammer dat de auteur telkens kiest voor het woord 'geaardheid'. Beter is het te spreken over homoseksuele oriëntatie. Alle hoofdstukken eindigen met verwerkingsvragen voor groepsdiscussie. Het zijn vragen die de lezer dwingen de zaken voor zichzelf te verwoorden. Boeiend is de bijlage met citaten van gezaghebbende christelijke auteurs, zoals C.S. Lewis, John Piper, John Stott en Tim Keller.

ANGST EN SCHAAMTE
Dat er de laatste decennia rond het onderwerp homoseksualiteit een geweldige omslag heeft plaatsgevonden, werd me opnieuw duidelijk tijdens een persoonlijk gesprek met Philip Nunn........

Lees verder...


2. CIP - 31 mei 2012 - http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=29097

"Gods standpunt over homoseksualiteit belangrijker dan ons standpunt"

Homoseksualiteit wordt ook binnen kerkelijk Nederland steeds minder als zonde beschouwd, stelt Bijbelleraar Philip Nunn vast. "En dat terwijl we in de Bijbel lezen dat seksuele gemeenschap alleen is bedoeld in een huwelijk tussen man en vrouw. Maar de druk in Nederland is groot om een homoseksuele relatie als normaal te omschrijven. Zwijgen is makkelijk, maar een tegenstem gaat tegen die culturele stroom in. Onze cultuur tolereert homoseksualiteit zo sterk dat het moeilijk is om in je omgeving het Bijbelse standpunt te laten horen. Dat neemt overigens niet weg dat we ons liefdevol moeten opstellen jegens mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens." Om die tegenstem handen en voeten te geven, schreef Nunn het boek Homoseksualiteit - Bijbels-pastorale overwegingen in de 21e eeuw.


Angst om te spreken over homoseksualiteit
Nunn wijst erop dat veel christenen er voor terugdeinzen om open en eerlijk te zijn over homoseksualiteit. Zo zijn christelijke organisaties, die gesubsidieerd worden door de overheid, voorzichtig om hun mening te geven over homoseksualiteit uit angst om subsidie te verliezen. Maar dit geldt ook voor predikanten die met geld van de overheid willen werken in ziekenhuizen. Door de overheid blijk te geven van hun standpunt van bepaalde zaken, loopt men het risico niet meer met overheidsgeld zich in te kunnen zetten in ziekenhuizen. En zo zijn er meer voorbeelden. Ook christelijke uitgevers zijn voorzichtig om middels boeken een standpunt in te nemen vanwege de gevoeligheid van het onderwerp binnen hun klantenkring. 

Met de Bijbel in de hand
Dit boek is in samenwerking met Stichting HeartCry uitgebracht. Bij die stichting is ook evangelist Arjan Baan actief. "Er zijn nauwelijks bijbelgetrouwe christenen die een tegengeluid laten horen," zegt Baan. "Philip Nunn is daarop een positieve uitzondering." Philip Nunn: "Met de Bijbel in de hand kun je alles verdedigen. Als je wilt kun je door Bijbelteksten selectief in te zetten, verdedigen dat je wel twee vrouwen kunt hebben. Op die manier kun je ook homoseksualiteit verdedigen met de Bijbel in je hand om je eigen mening te propageren. Het gaat inzake hoe we om moeten gaan en denken over homoseksualiteit niet om onze mening, maar die van God. En dus moeten we Bijbelteksten, die handelen over homoseksualiteit met zorg lezen. Mijn conclusie is dat God in de Bijbel niet heel veel zegt over homoseksualiteit maar wel duidelijk genoeg is." 

De Bijbelleraar is heel duidelijk over kerken, die homoseksualiteit goedkeuren. "Als een gemeente praktiserende homoseksuele mannen en vrouwen toelaat, zou ik mensen aanbevelen om op zoek te gaan naar een andere gemeente. God schetst in Zijn Woord het huwelijk en beschermt die relatie. We leven in een gebroken wereld die in zonde gevallen is. Iedereen heeft zondige gevoelens. We zijn echter verantwoordelijk voor wat we met die gevoelens doen. Dat geldt voor homoseksuele gevoelens ook. Hoe we als mensen met onze seksuele gevoelens omgaan, zullen we tegenover God moeten verantwoorden. Het is belangrijk om duidelijk te hebben dat het inzake homoseksualiteit nooit gaat om de mening van ons christenen of de kerk. God heeft gesproken en daar gaat het om," aldus Philip.
 


1. CIP - 29 mei 2012 - http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=29097

Persbericht

HOMOSEKSUALITEIT
Bijbels-pastorale overwegingen in de 21ste eeuw

Heart Cry Nederland publiceert een nieuw boekje over homoseksualiteit

ALBLASSERDAM / EINDHOVEN, 29 mei 2012

Homoseksualiteit is een hot item in christelijk Nederland. Met het boek ‘Homoseksualiteit – Bijbels-pastorale overwegingen in de 21e eeuw’ willen Stichting Heart Cry en Bijbelleraar Philip Nunn op een duidelijke en frisse manier Bijbelse overwegingen rondom het thema homoseksualiteit onder de aandacht brengen van een breed christelijk publiek. Beiden willen een ‘hartenkreet’ laten klinken met betrekking tot dit tere en gevoelige onderwerp. Arjan Baan: “Er zijn nauwelijks Bijbelgetrouwe christenen die een tegengeluid laten horen. Philip Nunn is daarop een positieve uitzondering. Op een zeer liefdevolle en invoelende manier probeert hij zich in te leven in de verschillende visies op homoseksualiteit. Daarnaast laat hij voluit de waarheden uit de Bijbel spreken.”

Ontstaan en doel
De opvattingen over dit onderwerp in het huidige christendom zijn aan snelle veranderingen onderhevig. “Als God homo’s zo heeft gemaakt, wie is de kerk dan om over hen te oordelen?” hoor je steeds vaker zeggen. Aangezien homoseksualiteit ook een politiek gevoelig onderwerp is, onthouden veel kerkleiders en christelijk organisaties zich van het vertolken van een duidelijk standpunt ten aanzien van homoseksualiteit. De ‘selectieve stilte’ maakt de huidige discussie in Nederland onevenwichtig en dus ongezond. De grote vraag is: “Spreekt God wel duidelijk genoeg in Zijn Woord over dit onderwerp?” Dit nieuwe boekje is een poging om het Bijbelse evenwicht onder de aandacht te brengen.

Inhoud
De laatste 50 jaar hebben zich allerlei christelijke argumenten ontwikkeld, voor en tegen een homoseksuele levensstijl. Het is belangrijk om deze verschillende argumenten goed te begrijpen. In dit boek worden hedendaagse argumenten uitgelegd en vragen daarover beantwoord. Het boek gaat onder andere in op vragen als: Is homoseksuele geaardheid zonde? Kan het verkeerd zijn om uiting te geven aan wie we zijn? Veroordeelt de Bijbel alle vormen van homoseksuele relaties? Welke hoop biedt God aan homoseksuele mensen?

Voor wie is dit boek geschreven?
In de eerste plaats wil Philip Nunn christenen bemoedigen die het bewogen en liefdevolle hart van een herder hebben en zich toeleggen op het helpen van mannen en vrouwen die worstelen met hun seksuele geaardheid. In de tweede plaats wil de auteur de verantwoordelijken en leidinggevenden in de gemeente helpen om het Woord van God te onderwijzen en praktisch toe te passen. Ten derde richt hij zich ook tot christenen met homoseksuele gevoelens die een leven willen leiden dat voor God welbehaaglijk is. “Ik hoop dat dit boekje,” zegt Philip, “in de handen van velen een nuttig gereedschap zal zijn.”

Over de auteur
Philip Nunn is van Engelse afkomst. Hij was 15 jaar zendeling in Colombia. Nu woont hij met zijn vrouw en vier kinderen in Nederland. Hij is een Bijbelleraar en pastoraal werker. Eerder schreef hij de boeken ‘De veranderende kracht van vergeving’ en ‘Gebrokenheid’ die eveneens zijn verschenen bij Stichting Heart Cry.

Beschikbaarheid en promotie
Stichting Heart Cry en de auteur hopen dat deze boodschap een belangrijke bijdrage zal leveren aan een stuk meningsvorming in christelijk Nederland en in de christelijke gemeenten. Daarom is de wens dit boekje te verspreiden onder zo veel mogelijk kerkelijke (gemeente)leiders, predikanten, kerkenraads-leden, gemeenteleden en netwerken van verschillende bedieningen. Er zijn 4.000 exemplaren gedrukt, waarvan een gedeelte is gesponsord, om gratis uit te delen binnen verschillende netwerken, verenigingen en groepen. Voor individuen is het boek voor slechts € 5,00 te verkrijgen in de christelijke boekwinkel.

Wanneer er interesse is om dit boekje te verspreiden in grotere groepen, dan is het mogelijk om contact op te nemen met Stichting Heart Cry.
Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Specifieke gegevens:
Hardcover boek (110mm x 180mm) – 110 blz.
ISBN-Nummer 978-90-79465-25-5
Prijs: los exemplaar € 5,00
Het boek kan via de volgende link besteld worden: http://www.heartcry.nl/webshop_Boeken_254

Stichting Heart Cry
Evangelist Arjan Baan
Website: www.heartcry.nl 
Email: a.baan@heartcry.nl  

Voor een interview of vragen over de inhoud van het boekje, kunt u zich richten tot de auteur.
Bijbelleraar Philip Nunn
Website: www.philipnunn.com 
Email: ph.nunn@gamil.com 

www.vergadering.nu