www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De veranderende kracht van vergeving
Philip Nunn
110 blz.
Hardcover
€ 5,00
Uitgeverij Geestelijke Groei/Stichting Heart Cry
ISBN: 9789079465163
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een van de grootste problemen van christenen vandaag de dag is bitterheid en gebrek aan vergeving. Het verspreidt zich als een gif in onze gemeenschappen. In dit boek verkent Philip Nunn vergeving vanuit een Bijbels perspectief. Bovendien corrigeert hij een aantal veel voorkomende misverstanden die echte vergeving kunnen belemmeren. Hij leidt zijn lezers zorgvuldig stap voor stap bij deze ketenen van slavernij vandaan, zodat zij kunnen genieten van de vrijheid die Christus hen heeft geschonken. Er is levensveranderende kracht in vergeving! 

Philip Nunn heeft vijftien jaar als zendeling en Bijbelleraar de Heere gediend in Colombia, Zuid Amerika. Tijdens deze jaren heeft hij zich regelmatig beziggehouden met dit belangrijke onderwerp: “vergeving”. Als pastoraal werker maakte hij van dichtbij de verandering mee in mensen die kozen om de Heere Jezus te gehoorzamen en anderen te vergeven. Nu hij terug is in Europa helpt hij nog steeds christenen om dát te verwijderen wat hun geestelijke ontwikkeling belemmert door degenen die kwaad aan hen hebben gedaan te vergeven.


1. Vergadering.nu - 31 augustus 2011 - www.vergadering.nu 


Boekrecensie door evangelist Arjan Baan

In dit boekje vinden we praktische – op het hart gerichte – Bijbelse zielzorg! Daar ben ik erg blij mee, aangezien we in een tijd leven waarin er een groot gemis is aan zielzorg vanuit een Bijbels kader. Er is een grote nood met betrekking tot pastorale hulpverlening die plaats vindt voor het aangezicht van de levende God! 

Een goede zielzorger wordt in de Bijbel vergeleken met een herder die bezorgd is over zijn schapen. In Ezechiël 34 vinden we ernstige waarschuwingen aan het adres van de ontrouwe herders die de kudde aan hun lot hebben overgelaten. De profeet Ezechiël keert zich tegen herders die niet trouw zijn in hun zielzorg. In Ezechiël 34 vers 4 staat: ‘Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen.’ 

Wanneer we dus werkelijk bezorgd zijn over de schapen, dan verlangen wij ernaar dat zwakke gelovigen versterkt en dat gebroken harten geheeld worden. We verlangen er naar dat zij toegewijde discipelen worden die meer en meer verbonden raken aan de enige Herder; Jezus Christus (Ezech.34:23). Discipelen die ook weer andere (jong)gelovigen kunnen discipelen (Matth. 28:19). Als geestelijke herders behoren we dus (geestelijk) leiding te geven aan de schapen in plaats van onszelf te voeden. Ons hart moet gericht zijn op de schapen waarin we het initiatief nemen tot het stellen van de juiste vragen. We moeten initiatief nemen om de specifieke nood vast te stellen uit zorg voor de ziel die voor ons zit. En vervolgens behoren we als zielzorgers ook de Bijbelse antwoorden te geven. Dit alles kan alleen in totale afhankelijkheid van de Heilige Geest, Die ons leidt!

Een van de meest belangrijkste en fundamentele aspecten in de zielzorg is ‘vergeving’. De onmisbare vraag die hiermee samenhangt is of de bewuste persoon al mag weten of zijn of haar zonden door God reeds vergeven zijn. Helaas wordt deze vraag veel te weinig – recht op de man of vrouw af – gesteld in het pastoraat. Verbonden hiermee is ook de vraag of de bewuste persoon nog wrok, bitterheid of onvergevingsgezindheid heeft richting andere mensen in zijn/haar (nabije) omgeving. We lezen immers in de Bijbel: ‘Maar als u de mensen hun misdaden niet vergeeft, zal uw Vader uw misdaden ook niet vergeven.’ (Matth. 6:15) 

Wanneer de persoon inderdaad nog wrok heeft, dan behoort een zielzorger duidelijk te maken dat wanneer wij wrok blijven koesteren, we uiteindelijk een wrak zullen worden. Dit is zo’n eenvoudig statement, maar wel fundamenteel voor iemands geloofsleven.

Over dit onderwerp gaat dit kernachtige boekje. Het gaat over het belang van het Bijbelse thema ‘vergeving’. Daarom wil ik dit boekje aan iedereen zeer hartelijk aanbevelen. Het is mijn gebed dat iedere lezer Gods vergeving mag (gaan) genieten en tevens bereid is om in vergevingsgezindheid zijn/haar levensweg met zijn/haar medemensen te gaan. Deze levenshouding zal zeker niet ongezegend blijven!

www.vergadering.nu