www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


De kracht van biddende ouders
Stormie Omartian
Uitgeverij Gideon
208 pag. € 14,95
ISBN 9789060674499
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Kinderen hebben is kinderen loslaten. Je denkt dat ze van jou zijn, maar dat is niet zo. Het zijn zelfstandige persoontjes en ze worden steeds zelfstandiger. Je wilt hen voor alle kwaad behoeden, maar dat kan niet. Het leven is nu eenmaal vol risico’s. Deze spanning tussen beschermen en loslaten kan ouders wel eens teveel worden. Ze zoeken wijsheid in boeken, tijdschriften en tv-programma’s.

Gelukkig is er nóg een mogelijkheid: bidden voor je kinderen. Daarmee zoek je hulp en bescherming bij God, die precies weet wat je kind nodig heeft omdat Hij de Maker is.
Stormie Omartian voelde zich, als jonge moeder, onbekwaam om haar kinderen voor te bereiden op het leven. En dat werkte verlammend. In haar nood riep ze tot God en kreeg antwoord. Hij leerde haar dat ze haar kinderen niet zómaar moest loslaten, nee, ze mocht hen aan Hem overgeven en erop vertrouwen dat Hij voor hen zou zorgen. Maar Stormie moest wel voor hen blijven bidden. En dat deed ze.
 


3. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

Bidden voor de talenten die God geeft aan onze kinderen


Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(4 juni 2012)


"Vanaf de geboorte van mijn kinderen heb ik God gebeden om ons te laten zien welke gaven, talenten en mogelijkheden Hij in hen had gelegd en ons te leren hoe we die het beste zouden kunnen koesteren en ontwikkelen tot Zijn eer", zegt Stormie Omartian in haar boek 'De kracht van biddende ouders'.


Ik ben het boek aan het herlezen en dit trof mij opnieuw.
Wat een geweldig voorbeeld en wat een inspiratie geeft de schrijfster in dit boek mee. Er staan nog 30 andere gebedsonderwerpen beschreven, elk gevolgd door een passend gebed. 'Kinderen hebben is loslaten' zegt Omartian maar gelukkig mogen we ze elke dag aan Hem overgeven en erop vertrouwen dat Hij voor hen zal zorgen. Als ouders hoeven wij hen niet aan hun lot over te laten en mogen en kunnen wij gelukkig voor hen blijven bidden.


'Ik dank U voor de gaven en talenten die U in onze kinderen hebt gelegd. Ik bid dat U deze in hen ontwikkelt en gebruikt voor Uw eer. Maak mij en hen duidelijk wat die gaven en talenten zijn en laat me zien wat ik kan doen om deze gaven en talenten tot hun volle recht te laten komen. Laat het zo zijn dat hun gaven en talenten naar Uw wil en op Uw tijd tot ontwikkeling komen.

Ik bid dat U hen laat zien wat het doel van hun leven is en hen helpt daarin uit te blinken. Zegen het werk van hun handen; laat hen in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien met hun werk dat zij het liefst doen en waarin zij het beste tot hun recht komen.

Laat alles wat zij doen door anderen worden gewaardeerd en gerespecteerd. Maar bovenal bid ik dat de gaven en talenten die U in hen hebt gelegd maximaal tot ontplooiing zullen komen en zullen worden gebruikt om U te verheerlijken."
S. Omartian


2. CV-Koers – juni 2007

Christelijke gezinnen blijft onheil niet bespaard, maar gebed van ouders maakt wel degelijk verschil.

Biddende ouders

Recensie door Aad Kamsteeg

Toen een groepje wat oudere mensen onlangs gevraagd werd zich aan elkaar voor te stellen, deden ze dat vrijwel allen door te vertellen hoe blij zij waren met hun kinderen. Ik vond dat typerend. Naarmate je ouder wordt, verschuift je identiteit kennelijk van beroep, waardering of gezondheid naar je kinderen. Niets in de wereld blijkt uiteindelijk belangrijker dan de vraag hoe het met hen gaat. Ik hoorde iemand eens zeggen dat het geluk van ouders nooit meer het geluk overstijgt van hun minst gelukkige kind. Dat is herkenbaar. In de Bijbel staat de vader van de verloren zoon dagelijks op de uitkijk of zijn kind zal terugkomen.

Zorg voor en over je kinderen houdt niet op bij een bepaalde leeftijd. Het doet er niet toe of je kind twee jaar is, achttien, veertig of misschien al in de zestig. Als je dat laatste zelf nog niet hebt ervaren, maakt Stormie Omartian dat in haar boek Biddende ouders goed duidelijk. Natuurlijk, de manier waarop zorg wordt geuit, verandert. Ook het tot op zekere hoogte loslaten van je kind moet worden geleerd. Maar je betrokkenheid is blijvend. Die betreft alle sectoren van het leven van je kinderen, maar toch vooral hun relatie met de levende God. Er zullen maar weinig vaders en moeders zijn die wat dat betreft niet vaak voor hun kinderen bidden.

Stormie Omartian noemt haar niet, maar in verband met zo'n christelijke betrokkenheid is vooral Monica bekend, de moeder van kerkvader Augustinus van Hippo (354 430). Niet alles van moeder Monica was misschien even positief ze had er moeite mee om haar zoon op eigen benen te laten staan, maar haar inzet is het waard na te volgen. Ze bad zonder ophouden voor de aanvankelijk seksueel nogal ongebonden Augustinus. Bovendien ondernam zij pogingen haar zoon af te brengen van beďnvloeding door de sekte van de Manicheeërs, die Jezus niet als God beschouwden.
Augustinus zelf vertelt in zijn Confessiones (Belijdenissen) over een bisschop die wat kregelig was geworden toen een tot tranen toe bewogen Monica hem verzocht om eens met haar zoon te gaan praten. De bisschop had gereageerd dat "het onmogelijk is dat een zoon van zulke tranen verloren gaat". Inderdaad werd de latere kerkvader velen tot grote zegen. Ook de kinderen van Stormie Omartian getuigen ervan hoe belangrijk het is biddende ouders te hebben. Klaagliederen 2:19 zegt het zo:"Stort je hart uit als water, ten overstaan van de Heer. Hef je handen naar Hem op, voor het leven van je kinderen"

Vaste beloften
In haar boek geeft de schrijfster geen uitvoerige verhandeling over hoe belangrijk bidden is. Zij veronderstelt dat christelijke ouders daarvan uitgaan. De vraag is of dit inderdaad het geval is. Wie komt nooit in de verleiding, te denken dat het allemaal geen verschil maakt? Worden biddende gezinnen meer gespaard voor slepende ziekten, plotselinge ontslagen en noem allerlei tegenslagen maar op dan atheďsten, moslims en zoekende zielen? Ik heb niet die indruk. Alleen al Hebreeën 11 maakt duidelijk dat uit iemands gezondheid en welvaart niet op te maken is of God hem of haar welgezind is.

En toch! Toch wil God kennelijk graag dat we al die zaken aan Hem voorleggen waarover ook moeder Omartian voor haar kinderen bidt: de keuze van vrienden en
huwelijkspartner, een goed gebruik van gaven, het weglopen voor drugs en seksuele zonden, inzicht in wat God met het leven van haar kinderen wil. De schrijfster zegt een paar keer dat God nergens beloofd heeft dat kinderen van biddende ouders nooit iets ernstigs zal overkomen. Maar ze benadrukt ook dat er over ons geestelijk leven wel degelijk vaste beloften in de Bijbel staan.

De ernst van Biddende ouders spreekt me aan. Wie heeft het nog over de macht van satan? Toch is het een bijbels gegeven dat duivelen erop uit zijn onze kinderen los te weken van Christus. Ze slagen daarin niet alleen als hun prooi zich overgeeft aan
zaken die vrijwel alle ouders zondig vinden, maar ook als zij van bepaalde goede gaven een afgod maken. Wij kunnen zo opgaan in gezin, werk, gezondheid en sport dat zo ongeveer alle verlangen naar God verdwijnt. We hoeven het echt niet in alles met moeder Omartian eens te zijn is haar gebed niet al te geconcentreerd op de eigen kring? om haar boodschap van harte te onderschrijven: in Gods Koninkrijk maken biddende ouders het verschil. De apostel Jakobus waarschuwt niet voor niets dat “u niets krijgt, omdat u niet bidt”.


1. Uitdging - 1 mei 2007

De kracht van biddende ouders
Tussen liefde en dwangmatigheid

"Het had allemaal zo anders kunnen lopen als hij biddende ouders had gehad." Zomaar een veelzeggend en regelmatig terugkerend citaat uit het boek van Stormie Omartian. Bidden voor je kinderen is cruciaal in de wereld waarin we tegenwoordig leven.

Recensie door Inga Grievink

De kracht van biddende ouders is eigenlijk één grote opsomming van de onderwerpen waarvoor ouders moeten bidden met betrekking tot hun kinderen. Van het ontwikkelen van een voorkeur voor gezond voedsel tot het bidden voor behoudenis.

Met haar nieuwe boek sluit Omartian aan op de vorige boeken die ze geschreven heeft. Eerder verschenen al De kracht van een biddende vrouw en De kracht van een biddende man. In 31 hoofdstukken zet Omartian de verschillende gebedsonderwerpen uiteen waarbij ze regelmatig voorbeelden uit haar eigen leven aanhaalt. Ze wil ouders meegeven dat ze hun kinderen voorleven wat ze zeggen. "Eén van de beste dingen die we kunnen doen om onze kinderen te helpen vrij te blijven van wrok, is zelf vrij van wrok te leven." Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een voorbeeldgebed en een serie Bijbelteksten, passend bij dat onderwerp.
Voor ouders die niet weten hoe ze voor hun kind moeten bidden kan dit boek erg handig zijn. Door de voorbeeldgebeden krijg je een handvat hoe je kunt bidden. Sommige onderwerpen kunnen voor de nuchtere Nederlander wat extreem overkomen. Niet elke ouder zal gaan bidden dat zijn kind een voorkeur voor gezond voedsel zal ontwikkelen. Omartian vind dit wel erg belangrijk.

"Als uw kinderen nog jong zijn, bid dan dat ze een voorkeur voor gezond voedsel zullen ontwikkelen en het fijn zullen vinden om voldoende beweging te nemen en hun lichaam goed te verzorgen. Er bestaat immers een gerede kans dat ze in hun puberteit al slechte gewoonten ontwikkelen."

Wat opvalt aan het boek, is dat Omartian veel preventief bidt. Zo begon zij zelf al vlak na de geboorte van haar kinderen te bidden of ze een goede huwelijkspartner zouden vinden. Natuurlijk is het goed om hierom te vragen, maar door er vanaf het eerste moment mee te beginnen komt ze dwangmatig over. Bidden voor je kinderen is ontzettend belangrijk. De vraag is alleen of je dat moet doen vanuit angst dat er iets mis kan gaan. Daar komt nog bij dat het boek beschuldigend over kan komen. Kort gezegd: als er iets misgaat in het leven van een kind dan zal het vast geen biddende ouders hebben gehad. "Als ik denk aan de mensen in mijn omgeving die een slecht huwelijk hebben, die mishandeld worden door hun partner, die te maken hebben met ontrouw, meerdere huwelijken (..) valt me één ding op: geen van hen had ouders die baden voor een goede levenspartner en een goed huwelijk voor hen.” Dit soort uitspraken kom je vaker tegen. Zo ook in een voorbeeld over een jongeman die weigerde naar Gods stem te luisteren, waardoor hij uiteindelijk zijn gezin kwijtraakte en zijn jongste zoon overleed: “Het had allemaal zo anders kunnen lopen als hij biddende ouders had gehad." Een snelle conclusie. Gebed is van levensbelang, maar de beste man heeft ook nog een eigen wil.

In het eerste hoofdstuk spreekt Omartian over de 'baan' van het ouderschap. Ze werd in haar leven naar eigen zeggen gekweld door ontelbare zorgen over het opgroeien van haar zoon. God liet haar vervolgens zien dat ze haar zoon aan Hem toe moest vertrouwen. Ze vertelt dat dit haar veel rust opleverde. Daarom is het ook zo 'apart' dat ze wel elk detail uit het leven van haar zoon aan God wil vertellen. Het komt over alsof God misschien wel iets zou vergeten op het moment dat ze niet elk detail noemt. Pas als ze dat heeft gedaan kan ze rust hebben. Wanneer je elk klein detail uit het leven van je kinderen bij God neer moet leggen, ben je gemakkelijk een halve dag bezig met bidden. Een ieder kan voor zichzelf beslissen of deze manier van bidden niet wat overdreven is. Ondanks alles laat Omartian ouders wel stilstaan bij de noodzaak van gebed door daar constant toe op te roepen. En teveel bidden voor je kind kan bijna niet.

www.vergadering.nu