www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Heilige Geest, leid mij
Stormie Omartian
Uitg. De Barbaar/Gideon, 272 blz.
Prijs 18,50
9789059990364
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.
(Romeinen 8:14)

We willen het graag zelf doen
Eén van de eerste dingen die kinderen zeggen als ze een beetje beginnen te praten is: "Zelf doen." Als ouders vinden we het vaak mooi en gezond om dat uit hun monden te horen. En zelf doen is goed! Ook Vader-God geniet als zijn kinderen uitgroeien tot volwassen christenen, die verschil maken in deze wereld en vrucht dragen voor zijn koninkrijk. God weet dat ze daarvoor twee dingen nodig hebben: zijn Zoon, om in herstelde verhouding met de Vader te komen; zijn Geest, om God zichtbaar te kunnen maken aan een wereld die Hem niet kent.

Laat je leiden door Zijn Heilige Geest
Maar "zelf doen" is wat anders dan "alleen doen". Iedere christen weet dat "alleen doen" in het geloofsleven niet leidt tot geestelijke groei en geestelijke vruchten. Leven als christen betekent leven in overgave. Je laten leiden door de Heilige Geest, zodat je wordt gevormd naar het schitterende beeld van Christus.

Stormie Omartian schreef er dit praktische boek over: Heilige Geest, leid mij. Ze besluit haar voorwoord met de woorden: "God wil je leiden naar plaatsen waar je zonder Hem niet kunt komen, en dat doet Hij door de kracht van zijn Geest. Laat je leiden door Hem en laat je door Hem toerusten. Als je zijn stem leert verstaan, verandert je leven voorgoed. En wil je nooit meer anders."

..


1. Westerhof boeken - 30 oktober 2016 - www.boekhandelwesterhof.nl


Heilige Geest, leid mij

Boekrecensie door ds. Jenno Sijtsma

Stormie Omartian is de auteur van het boek waarvan hierboven de titel staat. Ze is geboren in 1942 en de auteur van een groot aantal boeken, waarvan wereldwijd bijna dertig miljoen exemplaren over de toonbank zijn gegaan. Openhartig vertelt ze dat ze in 1970 als zangeres in Los Angelos bij de televisie werkte en leed aan een ernstige mate van bezorgdheid, stress en wat al niet. Haar opvoeding was verre van plezierig geweest, haar moeder was gewelddadig en geestesziek, en Stormie vluchtte min of meer in de muziek en dacht een prachtige carrière voor de boeg te hebben. Maar door alle zorgen wilde ze niet meer leven, ze wilde dood.

Door een vriendin kwam ze in aanraking met dominee Jack Hayford, die haar vertelde van de liefde van God die in Christus van mensen houdt en hun zonden vergeven wil. Stormie nam Jezus als haar Heiland aan en vanaf die dag voelde ze een enorme rust en een sterke, weldadige verbondenheid met God en de Heilige Geest en de mensen om haar heen in de kerk waarvan ze lid werd. Samen met haar man zette ze zich in om anderen tot de Heer te leiden en de ervaring te beleven dat de Heilige Geest bezit van een mens wil nemen en die mens wil leiden door het leven van elke dag.

Al haar boeken stralen een intensiteit uit die getuigen van een doorleefd geloofsleven. In dit nieuwe boek is dat ook het geval. Voor haar betekent het geloof in Jezus als je Redder dat Hij ook degene is die ‘jou bekrachtigt om het leven te leven waarvoor God je heeft bestemd.’ Het gaat om bewustwording in het besef dat je leven een geschenk is - en vandaaruit je roeping verstaan. God heeft met elk mens een unieke bedoeling en wie dichtbij Hem leeft zal ervaren dat het een zegen is onder de leiding van de Heilige Geest Gods weg met jou te bewandelen. ‘Alleen als je de Heilige Geest daartoe uitnodigt kan Hij je gebruiken en zul je vrucht dragen`, zo zegt de auteur. Dat betekent allereerst dat je jezelf moet durven verliezen, want ‘als je vol bent van jezelf ben je niet vol van de Geest. Je kunt niet aan je doel beantwoorden – aan Gods doel met jou – zonder volkomen aan Hem toegewijd te zijn en bereid te zijn om in elk aspect van je leven zijn leiding te volgen. Dat lukt pas als je er genoeg van hebt om te proberen je eigen weg te bewandelen, of de weg van de wereld, of de weg van de vijand, en in plaats daarvan een sterk verlangen ontwikkelt om de Gods weg te bewandelen. Pas als je Gods weg bewandelt zul je het doel van je leven gaan zien. En pas als de Heilige Geest je leven leidt, zul je de juiste richting kiezen, op het pad blijven dat God voor je heeft uitgestippeld en beantwoorden aan Gods doel voor je leven.`

Heel haar boek is ten diepste een grote Bijbelstudie over het werk van de Heilige Geest, met gebeden en teksten die getuigen van de kracht door Gods Woord. Bovenal dient elke christen te beseffen dat geloof een geschenk van God is en ‘we moeten Hem bedanken voor het geloof dat we hebben en bidden dat Hij het zal vermeerderen.` Het is een mooi boek, met rijke gedachten en gebeden, bemoedigend en zonder meer inspirerend.


www.vergadering.nu