www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Lebu´nus
een gedreven missionaris
Dirk Otten

Uitg. Verloren, Hilversum 2006. 91 blz. Ç 12,-


1. Nederlands Dagblad - 5 mei 2006 - www.nd.nl 

Lebu´nus, een gedreven missionaris
Dirk Otten. Uitg. Verloren, Hilversum 2006. 91 blz. Ç 12,-

Niet alleen Willibrord en Bonifatius, maar tal van andere Angelsaksische zendelingen hebben in de achtste eeuw in ons land het evangelie verkondigd. Een van hen was Liafwin, die onder de naam Lebu´nus vrijwel alleen bekend is door de naar hem genoemde kerken in Deventer en Wilp.
Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

In dit boek vertelt Dirk Otten heel wat over de achtergrond van het werk van Lebu´nus. Hij evangeliseerde slechts vier jaar in Deventer en omgeving en had daarbij weinig succes. Deventer lag toen op de Saksische oever van de IJssel, waar een grote argwaan bestond tegen de Franken op de westoever die al tot het christendom waren overgegaan.

Duidelijk wordt dat de paus en de toenmalige bisschop van Utrecht er heel andere ideeŰn op nahielden dan de Frankische koningen. Lebu´nus moest vooral aansluiting zoeken bij heidense gebruiken, terwijl de Frankische koning Karel de Grote de Saksen met geweld tot het christendom wilde bekeren. Zo kreeg Lebu´nus van zijn opdrachtgever, de bisschop van Utrecht, het advies kerken vooral op de plaatsen van heidense tempels te bouwen. Ook pasten Frankische evangelisten zich ook aan het Saksische spraakgebruik aan. Jezus Christus was niet de dienaar, maar de sterke Koning. Want alleen zulke gezaghebbers konden de Saksen serieus nemen.

Otten bespreekt de middeleeuwse bronnen over het leven van Lebu´nus en laat zien wat werkelijke feiten en wat fantasie is. Die bronnen zijn beperkt, en daarom wordt de waarde van dit boekje vooral vergroot door allerlei details die Otten noemt, bijvoorbeeld met betrekking tot plaatsnamen en geografische gegevens. Zo blijkt dat het leven in die eeuwen lang niet zo primitief was als vaak gedacht. Op de Veluwe was een vrij omvangrijke ijzerindustrie, die haar producten over de weg en later via de bevaarbare lJssel kon afzetten. Die rivier was in Lebu´nus' tijd nog niet bevaarbaar. maar bestond uit allerlei geulen naast elkaar, met veel doorwaadbare plekken. De hoofdgeul liep anders dan tegenwoordig. zoals aan het grillige verloop van de provinciegrenzen bij Deventer nog altijd te zien is.

Otten schreef een interessant boekje, niet alleen voor kerkhistorici, maar voor iedereen die in de geschiedenis van die omgeving ge´nteresseerd is.

www.vergadering.nu