www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Lebu´nus
een gedreven missionaris
Dirk Otten
Uitg. Verloren, Hilversum 2006
91 blz.
Ç 12,-
ISBN: 9789065509147
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In 768 kwam de Angelsaksische missionaris Liafwin, beter bekend als Lebu´nus, naar het grensgebied tussen de Franken en Saksen om er het evangelie te verbreiden. Kort na de bouw van een gebedshuis in Wilp, trok hij de IJssel over en stichtte een kerk op de oostelijke oever, niet ver van de nederzetting Daventre. Na de verwoesting en herbouw van zijn kerk trok Lebu´nus verder het Saksenland in. Ondanks een weinig succesvol optreden voor de Saksische volksvergadering bleef hij er tot zijn dood in 773 prediken. Wie was Lebu´nus: een pion of pionier in het grote tijdsgebeuren, een moedige missionaris of een overmoedige prediker wiens kerk werd verwoest en wiens bekeringsexpeditie naar Marklo een fiasco werd? Het antwoord is te vinden in dit boek, waarin Dirk Otten op basis van middeleeuwse bronnen en historisch-geografisch onderzoek een beeld schetst van Lebu´nus' missiearbeid en de tijd waarin hij leefde. 

Dr. Dirk Otten was werkzaam als leraar Duits en als redacteur van de Grote Woordenboeken Nederlands-Duits en Duits-Nederlands van Van Dale. Hij heeft een groot aantal boeken geschreven over landschap, plaatsnamen, veld- en boerderijnamen op de Veluwe.


1. Nederlands Dagblad - 5 mei 2006 - www.nd.nl 

Lebu´nus, een gedreven missionaris
Dirk Otten. Uitg. Verloren, Hilversum 2006. 91 blz. Ç 12,-

Niet alleen Willibrord en Bonifatius, maar tal van andere Angelsaksische zendelingen hebben in de achtste eeuw in ons land het evangelie verkondigd. Een van hen was Liafwin, die onder de naam Lebu´nus vrijwel alleen bekend is door de naar hem genoemde kerken in Deventer en Wilp.

In dit boek vertelt Dirk Otten heel wat over de achtergrond van het werk van Lebu´nus. Hij evangeliseerde slechts vier jaar in Deventer en omgeving en had daarbij weinig succes. Deventer lag toen op de Saksische oever van de IJssel, waar een grote argwaan bestond tegen de Franken op de westoever die al tot het christendom waren overgegaan.

Duidelijk wordt dat de paus en de toenmalige bisschop van Utrecht er heel andere ideeŰn op nahielden dan de Frankische koningen. Lebu´nus moest vooral aansluiting zoeken bij heidense gebruiken, terwijl de Frankische koning Karel de Grote de Saksen met geweld tot het christendom wilde bekeren. Zo kreeg Lebu´nus van zijn opdrachtgever, de bisschop van Utrecht, het advies kerken vooral op de plaatsen van heidense tempels te bouwen. Ook pasten Frankische evangelisten zich ook aan het Saksische spraakgebruik aan. Jezus Christus was niet de dienaar, maar de sterke Koning. Want alleen zulke gezaghebbers konden de Saksen serieus nemen.

Otten bespreekt de middeleeuwse bronnen over het leven van Lebu´nus en laat zien wat werkelijke feiten en wat fantasie is. Die bronnen zijn beperkt, en daarom wordt de waarde van dit boekje vooral vergroot door allerlei details die Otten noemt, bijvoorbeeld met betrekking tot plaatsnamen en geografische gegevens. Zo blijkt dat het leven in die eeuwen lang niet zo primitief was als vaak gedacht. Op de Veluwe was een vrij omvangrijke ijzerindustrie, die haar producten over de weg en later via de bevaarbare lJssel kon afzetten. Die rivier was in Lebu´nus' tijd nog niet bevaarbaar. maar bestond uit allerlei geulen naast elkaar, met veel doorwaadbare plekken. De hoofdgeul liep anders dan tegenwoordig. zoals aan het grillige verloop van de provinciegrenzen bij Deventer nog altijd te zien is.

Otten schreef een interessant boekje, niet alleen voor kerkhistorici, maar voor iedereen die in de geschiedenis van die omgeving ge´nteresseerd is.

www.vergadering.nu