www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Adam waar ben je?
(En wat doet het ertoe?)
Willem J. Ouweneel
Gebonden boek, 384 pag.
Prijs € 29,90
ISBN: 9789058819741
Uitgever: Buijten en Schipperheijn
Dit boek bestellen...

Waren Adam en Eva nu de eerste mensen op aarde? Hadden ze gewoon beiden twee ouders of is Adam door God geformeerd uit het stof van de aarde en Eva uit zijn zijde? Waren zij de eerste mensen die zondigden en de eerste mensen die stierven? Was er een zondeval en was de wereld daarna anders dan daarvoor?
Weinig Nederlandse wetenschappers hebben zo bekwaam en indringend evolutionistisch denken weersproken als Willem J. Ouweneel. In de loop van de jaren is over dit onderwerp veel geschreven, ook vanuit christelijk standpunt, en heeft Ouweneels denken over vragen van schepping en evolutie zich ontwikkeld. Maar nog steeds heeft hij grote bezwaren, biologische zowel als theologische, tegen de idee van een algemene evolutie, van amoebe tot mens.
Dit boek gaat over theologische bezwaren. Veel christelijke theologen hebben hun oorspronkelijke bezwaren overboord gezet. Ouweneel betoogt daartegenover in dit boek dat als wij aannemen dat er een menselijke evolutie was, we dan toch onmogelijk de Bijbelse boodschap van Genesis 1-3, van Romeinen 5 en van 1 Korinthiërs 15 kunnen vasthouden.
Het thema van dit boek is niet de evolutieleer op zichzelf. Veeleer gaat het om de vraag of, als wij de menselijke evolutie aannemen, het orthodoxe christendom overeind gehouden kan worden.

Lees ook:
15-5-2018 RD: Willem Ouweneel in broederlijke strijd met Van den Brink over evolutieleer

..


3. FACEBOOK - 13 mei 2018 - https://www.facebook.com/janwillemgrievink

ADAM WAAR BEN JE? En wat doet het ertoe?

Recensie door Jan-Willem Grievink

Het boek is een ‘must-read’ voor iedereen die als christen te maken heeft met de evolutietheorie en het toenemend aantal christenen die deze (gevaarlijke) theorie omarmen.

Een vlammend betoog met vele honderden uitvoerige citaten van al die wetenschappers die de Bijbel proberen te verbinden met evolutie. WJO toont aan hoezeer ze daarmee vast gaan lopen en hoe gevaarlijk hun standpunten zijn.

In mijn woorden samengevat: als je de schepping, de zondeval en de eerste Adam niet gelooft, waarom zou je dan wel de laatste Adam geloven, de wedergeboorte, de wonderen, de wederkomst en straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde...? want dat is dan toch ook symboliek; het wordt dan ook evolutie en het is een kwestie van gewoon de tijd zijn werk laten doen....  Je kunt dan net zo goed de hele Bijbel weggooien, dat is dan consequenter en eerlijker.

WJO schreef een prachtig boek. Niet gemakkelijk te lezen, maar het is dan ook een theologisch wetenschappelijk ‘weerwoord’ tegen de nieuwe lichting christen-wetenschappers die het vergif van de evolutietheorie zijn gaan omarmen.


2. - 7 april 2018 - www.rd.nl 

Willem Ouweneel: In theïstische evolutionisme gaat het niet om onschuldige zaken

Recensie door prof. dr. M. J. de Vries

Het lijdt geen twijfel dat velen zullen willen weten hoe prof. Willem Ouweneel staat in de huidige discussie over schepping en evolutie, na het verschijnen van de boeken van onder meer prof. Gijsbert van den Brink en prof. Mart-Jan Paul.

Ouweneel begon ooit als overtuigd creationist, maar lijkt die weg later verlaten te hebben, al heeft hij nooit gekozen voor theïstisch evolutionisme.

In ”Adam, waar ben je?” neemt hij heel nadrukkelijk stelling tegen het theïstisch evolutionisme. Zoals we dat van Ouweneel gewend zijn, doet hij dat met stevige bewoordingen. Ik citeer uit het Woord vooraf: „Maar in mijn optiek is hun manier (dat wil zeggen die van de theïstische evolutionisten, MJdV) om te proberen Genesis 1-3 te lezen door de bril van de evolutieleer een ramp.” En even verderop: „Ik probeer de motieven van deze auteurs niet te beoordelen; ik zeg alleen dat ik hun resultaten als rampzalig beschouw.”

Waarom rampzalig? „Het is mijn vaste overtuiging dat zij niet alleen een Bijbelse visie op de mens en op de zonde verliezen, maar uiteindelijk ook op de Schrift, op het heil en op Christus zelf.”

Schuiven
Daarmee is de toon voor het boek gezet. Ouweneel laat zien dat het in het theïstisch evolutionisme niet om onschuldige zaken gaat....

Lees verder...


1. CIP - 6 april 2018 - www.cip.nl

Wil de juiste Adam opstaan alsjeblieft?

CIP-artikel door Willem J. Ouweneel

Dankbaar mag ik schrijven dat mijn boek over Adam uit is, mét de vraag die God hem ooit stelde: ‘Waar ben je?’ In het Hebreeuws zijn deze drie woorden slechts één woord: ajjÄ“kah? In de antieke Griekse en Syrische vertalingen is de eigennaam aan deze vraag toegevoegd: ‘Adam, waar ben je?’ De vraag kan letterlijk opgevat worden: ‘Waar heb je jezelf verborgen?’, maar ook figuurlijk: ‘In welke toestand verkeer je?’ Uiteraard waren de antwoorden op beide vragen al aan God bekend. Maar Hij wilde dat de eerste mens zelf met de antwoorden zou komen.

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

In de titel van mijn boek heeft Gods vraag zowel een figuurlijke als een uitgebreide betekenis: Adam, waar kunnen we je vandaag vinden? Ben je verdwenen in de ‘bosschages’ van mythe, sage en archetype? Ben je verdwenen in een ‘bosschage’ dat zwaar beïnvloed is door het evolutiedenken, waarin je misschien nog wel ‘historisch’ bent, maar waarin je nauwelijks nog lijkt op het bijbelse plaatje? Of ben je nog steeds waar je duizenden jaren geweest bent: in de feitelijke wereld van de echte geschiedenis? Kunnen wij nog steeds vertrouwen wat Mozes, Jezus en Paulus ons over jou verteld hebben, of moeten we vandaag luisteren naar de stemmen van de ‘moderne wetenschap’ om te begrijpen wat zij bedoelden? Ben jij direct geschapen door God, misschien 6.000-10.000 jaar geleden, of ben je het product van miljoenen jaren evolutie?

Wil de juiste Adam opstaan alsjeblieft? Het is een beetje als het oude tv-spelletje: ‘Wie van de drie?’ Je kunt vandaag inderdaad kiezen uit (minstens) drie Adams:
(A) De Adam van de ‘vrijzinnige’ theologen; dat is de Adam die al vóór de opkomst van het moderne evolutionisme ontworpen werd: de mythische Adam, eventueel afgeleid van de oude Soemerische of Babylonische mythologie....

(B) De Adam van theologen die, als het om de hoofdpunten van het christelijk geloof gaat, ‘orthodox’ zijn, maar als het om Genesis 1-3 (of 1-11) gaat ‘vrijzinnig’. De meest progressieve leden van deze groep geven eigenlijk al helemaal niet meer om een of andere ‘historische’ Adam of een ‘historische’ zondeval. De meest behoudende leden van deze groep willen nog wel graag vasthouden aan een ‘historische’ Adam of ‘historische’ zondeval, alleen lijken die twee bitter weinig op de historische Adam en de historische zondeval zoals we die uit de Bijbel kennen.

(C) De Adam van orthodoxe theologen die niet alleen vasthouden aan de hoofdpunten van het christelijk geloof, maar ook aan de historiciteit van Genesis 1-3 (of 1-11). Dat begrip ‘historisch’ is nog best lastig; daar besteed ik in mijn boek dan ook een heel hoofdstuk aan. Maar het betekent op z’n minst dat men Genesis 1-11 leest ongeveer zoals Jezus en Paulus dat lazen.........

Lees verder...

www.vergadering.nu