www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De ark in de branding
dr. W. J. Ouweneel
Uitgave van uitgeverij Buyten en Schipperheijn B.V. te Amsterdam
Prijs 23,90.
Dit boek bestellen...1. - 10 mei 1976 - www.digibron.nl...

 


De ark in de branding

Recensie door Gereformeerd Weekblad

Laten we beginnen met op te merken dat we erg dankbaar zijn voor de verschijning van dit boek. Lange tijd was het alsof er geen weerwoord was op hen die de evolutietheorie verkondigden en die met hetgeen de Schrift over de schepping zegt geen rekening willen houden. In dit boek staat de ark in het middelpunt, de ark waardoor Noach en de zijnen behouden zijn geworden tijdens de zondvloed. 

Men heeft dit verhaal verwezen naar de mythologie, maar dr. Ouweneel komt op voor de waarheid van de Heilige Schrift. Hij gaat in op allerlei vragen rondom de zondvloed en de ark en hij schrijft op een overtuigende wijze, zodat we door hem gemakkelijk meegenomen worden bij zijn uiteenzettingen. Dr. Ouweneel staat daarbij sterk. Hij wil creationist zijn en geen evolutionist. 

Wat is dan het creationisme? Het is de werkelijkheidsbeschouwing die gelovig aanvaardt wat de Bijbel als gezaghebbend Woord van God ons openbaart over de wording van mens en wereld. Voorop staat daarbij de radicale verwerping van de vrijzinnige opvatting dat de Bijbel ons in Genesis 111 geen geschiedenis maar mythologie geeft.

Dr. Ouweneel toont nu met behulp van de nieuwste wetenschappelijke gegevens aan dat op grond van de Schrift de zondvloed een wereldomvattende catastrofe is geweest en dat de ark nog steeds in ons midden is, op vierduizend meter hoogte op de berg Ararat in Turkije. Op een wetenschappelijke wijze gaat dr. Ouweneel in op alles wat de evolutionisten tegen het Bijbelverhaal in het veld hebben gebracht. Men komt onder de indruk van de gegevens die de schrijver naar voren brengt. 

Nu moet men ons goed begrijpen: de Bijbel is voor ons in Gen. 111 niet de waarheid omdat dr. Ouweneel zo''n mooi boek over de ark en de zondvloed heeft geschreven. Want we geloven dat de Bijbel Gods Woord is buiten dit boek om. Maar het is toch goed dat dit boek verschenen is, omdat het ons wapens in de hand geeft tegen de evolutieleer, die tegenwoordig ook op de meeste scholen aan onze jeugd gebracht wordt. Daarom is dit een boek, dat ik graag in veler handen zie.

www.vergadering.nu