www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament
Deel 1, De Brieven van Paulus

Dr. Willem J. Ouweneel
Uitgeverij Gideon, Hoornaar 2020
ISBN 9789059991781
308 pag.
Ä 29,95
Dit boek bestellen...

Sinds jaar en dag is het voor de uitgevers van Uitgeverij Gideon een grote wens om een fundamentele bijdrage te leveren aan het verwoorden van een evangelische theologie. Een eerste aanzet daartoe was de oprichting van ons label Gideon Academic. Met het Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament zien we opnieuw een deel van onze wens in vervulling gaan. Prof. dr. Willem J. Ouweneel is de auteur. Zijn beknopte commentaar zal bestaan uit vier delen.

Het grote voordeel van een beknopt commentaar is dat de lezer automatisch gericht wordt op de grote lijnen in de bijbelboeken, en in het Nieuwe Testament als geheel. Wil men meer op detailniveau naar de tekst kijken, dan doet de lezer er goed aan andere commentaren te raadplegen. Daarvoor worden in dit boek een aantal suggesties gedaan. Dit commentaar is gebaseerd op de Telosvertaling, maar uiteraard is dit boek evengoed te gebruiken naast andere bijbelvertalingen.
In zijn Beknopt Commentaar volgt de auteur een helder patroon: eerst wordt, zo nodig, een schematische indeling van het bijbelboek gegeven, vervolgens wordt de uitleg gegeven in een eenvoudige, sterk puntsgewijze vorm. Deze aanpak biedt de lezer ook de prettige optie om het commentaar achter elkaar te lezen, als een uitgebreide parafrase van het betreffende bijbelboek.

Dit eerste deel van de reeks handelt over de dertien brieven van de apostel Paulus.
De volledige indeling is als volgt:

Deel 1 Ė De brieven van Paulus (najaar 2020)
Deel 2 Ė De geschriften van Johannes, Jakobus, Petrus en Judas (voorjaar 2021)
Deel 3 Ė Lukas en Handelingen (najaar 2021)
Deel 4 Ė MattheŁs, Markus en HebreeŽn (voorjaar 2022)

..


1. - maart 2021 - focusopdebijbel.org...

Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament, Deel 1
De Brieven van Paulus


Boekrecensie door Gerard Kramer

Dit in het najaar van 2020 verschenen deel is het eerste van een geplande serie van vier delen. De naam van de serie is Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament, en daar is duidelijk over nagedacht. We hadden al de serie Commentaar op het Nieuwe Testament, met als samenvattende pendant de Korte Verklaring der Heilige Schrift. Recenter is de door J. van Bruggen opgezette reeks Commentaar op het Nieuwe Testament (aangeduid als 'Derde Serie'). Daar kan nu dus de vierdelige reeks Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament van Willem Ouweneel aan worden toegevoegd. Het eerste deel is uit, het laatste verschijnt DV voorjaar 2022.

StudieboekenStudieboeken

Uitgeverij Gideon wil met deze serie een fundamentele bijdrage leveren 'aan het verwoorden van een evangelische theologie', zo staat achterop het boek te lezen. Het commentaar is beknopt: het richt zich op de grote lijnen van de Bijbelboeken; voor uitleg op detailniveau wordt de lezer verwezen naar andere commentaren. Een pluspunt is dat Ouweneel uitgaat van de Telosvertaling voor het Nieuwe Testament, en voor het Oude Testament de HSV gebruikt.

Per Bijbelboek - in dit deel dus: per brief - geeft de auteur meestal eerst een schematische indeling, vervolgens wordt in een eenvoudige, sterk puntsgewijze vorm een uitleg gegeven in de vorm van een uitgebreide parafrase. Die parafrase is erg verhelderend en laat zich uitstekend lezen. Slechts een enkele keer wordt er een opmerking bij gevoegd die ik niet nodig vind, zoals bij 1Kor.7:15, waar Ouweneel toevoegt: 'N.B.: Dit vers zegt niet dat de gelovige partner het initiatief mag nemen tot het aanvragen van echtscheiding, laat staan vervolgens ook zou mogen hertrouwen. Het vers gaat niet verder dan te zeggen dat je niet verplicht bent je aan de wegloper vast te klampen'. Een vergelijkbare opmerking staat aan het eind van 1 Kor. 11:2-26. In de parafrase van dit laatste gedeelte wordt bovendien een element toegevoegd dat de tekst op een m.i. ongeoorloofde manier uitbreidt. Zo zou het 'bidden of profeteren' van mannen en vrouwen 'in de gemeente' plaats vinden - maar Paulus' tekst bevat die toevoeging niet. Maar, zoals gezegd, bij de steekproeven die ik verder nam, wordt de tekst van Paulus' brieven op een heel duidelijke manier weergegeven en uitgelegd. 

Wat mij nog opviel, is dat wie over de brief aan de HebreeŽn wil lezen, tot 2022 moet wachten, want dan staat het deel met MattheŁs, Markus en HebreeŽn gepland. Ouweneel schrijft op p.11 van het huidige deel dat de vier evangeliŽn anoniem zijn, evenals de brief aan de HebreeŽn, en dat we via de traditie de schrijvers van de evangeliŽn kennen, 'maar niet van de brief aan de HebreeŽn'. Overigens geeft Ouweneel heel wat argumenten vůůr het auteurschap van Paulus in zijn m.i. voortreffelijke commentaar Wij zien Jezus. Bijbelstudies over de Brief aan de HebreeŽn, Vaassen 1982, deel 1, pp.7-10. Maar inderdaad, de inhoud van de brief is belangrijker dan de auteur ervan.

Samenvattend: een voor Bijbelstudie nuttig en leerzaam boek!
 

www.vergadering.nu