www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De weg van de hoogtijden
Mijmeringen bij het kerkelijk jaar met Bach, Rembrandt en Heuvel
dr. Willem J. Ouweneel
176 blz.
ISBN 9789059991880
Uitg. Gideon, gebonden
€ 22,50
Dit boek bestellen...

Wandelen langs de christelijke hoogtijdagen aan de hand van de cantates van Johann Sebastian Bach, de bijbelse schilderijen van Rembrandt van Rijn en de rijke volksgebruiken zoals beschreven door de volkskundige Hendrik Willem Heuvel. Dit boek nodigt de lezer uit op ontdekkingsreis te gaan langs het kerkelijk jaar, van de eerste Adventszondag (rond 1 december) tot de naamdag van Sint-Andries (30 november), met Kerst, Pasen en Pinksteren natuurlijk als hoogtepunten. Bij elke halte houden we even stil, en dan mediteren we over die hoogtijden – met Bach in de oren, Rembrandt voor ogen en Heuvels volkswijsheid in het diepst van ons gemoed. Een spannende reis begint!

..


1. -  18 december 2021 - https://libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/

De weg van de hoogtijden

Boekrecensie door Jenno Sijtsma

StudieboekenStudieboeken

Aansluitend wil ik graag uw belangstelling wekken voor wat Ouweneel in het boek 'De weg van de hoogtijden' heeft geschreven. De ondertitel luidt: Mijmeringen bij het kerkelijk jaar met Bach, Rembrandt en Heuvel. Ouweneel wandelt in dit gebonden en rijk geïllustreerde boek door het kerkelijk jaar, te beginnen bij advent en eindigend bij Sint-Andries. Hij noemt alle grote feesten plus de naamdagen van sommige heiligen die ook in de Bijbel voorkomen, met name de apostelen. En wat de niet in de Bijbel genoemde heiligen betreft, maakt hij twee uitzonderingen: Sint-Maarten en Sint-Nicolaas

In het boek beperkt hij zich tot die cantates die volgens hem tot de mooiste en interessantste behoren die Bach voor de door hem besproken hoogtijden gecomponeerd heeft. Verder maakt hij gebruik van columns van hemzelf die eerder gepubliceerd zijn, is er een tiental schilderijen van Rembrandt van Rijn afgedrukt van personen en gebeurtenissen die in het boek aan de orde komen en heeft hij in de meeste hoofdstukken een bijpassend gedicht geciteerd. Niet onvermeld mag blijven de naam van Heuvel, vandaar dat ik er iets meer over vertel..

Van Hendrik Willem Heuvel (1864-1926) verscheen in 1927 postuum, volgens Ouweneel het mooiste boek over het Nederlandse boerenleven van vóór 1880, onder de titel Oud-Achterhoeksch boerenleven het gehele jaar rond. Het was een bestseller en beleefde tot in de twintigste eeuw maar liefst elf drukken. In maart 2020 is er een herziende en geannoteerde twaalfde druk verschenen. Het boek geeft onder meer ook een boeiend beeld van het geestelijk leven in die dagen, maar Ouweneel heeft dit ‘grootse werk` vooral gebruikt als het gaat om de folklore die verbonden is met vele hoogtepunten van het kerkelijk jaar, waarbij hij overigens ook gebruik maakt van recentere werken en tijdschriften.

Dat Ouweneel een groot theoloog en geleerde was, is mij en veel anderen na meer dan honderd boeken van zijn hand al heel wat jaren bekend. Maar wat hij hier aan kennis van het werk van Bach laat zien was voor mij een eyeopener. Zorgvuldig bouwt hij elk van de dertig hoofdstukken op, en ik zou ruimte te kort komen om een keuze te maken. Wat hij schrijft over het verschil tussen eerste en tweede Kerstdag, ja dat is ook al weer sterk gedevalueerd; uitermate boeiend vond ik de informatie over de twaalf/dertien nachten tussen 25 december en 6 januari, en zo is er heel veel meer te noemen. Maar het gaat door alles heen over Bach, die door alles heen in al zijn werken van zijn geloof wilde getuigen en wiens Matthäuspassion zonder het Bijbelboek Hooglied niet te begrijpen is volgens Ouweneel, en… De echte liefhebber van Bach krijgt met dit boek een wereld aan informatie; en met een groot aantal aanhangsels is het een standaardwerk, dat voor een ongekend lage prijs in de boekhandels ligt.


www.vergadering.nu