www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Echtscheiding en hertrouwen
W. J. Ouweneel en H. P. Medema
Uitg. H. Medema, Vaassen, 1987
96 blz. prijs 13,50 gulden


Het in dit boek behandelde onderwerp is bepaald niet aangenaam. Echtscheiding is altijd een hartverscheurende zaak, zowel voor de echtelieden als voor de kinderen, als die er zijn. Voor bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen is dit allang geen theoretische kwestie meer. Mógen christenen wel scheiden? En mag men, nadat men gescheiden is, hertrouwen? Wat zegt de Schrift precies? Hoe kan hierin pastoraal worden geholpen? En hoe is het mogelijk als christen te handelen in een juridische echtscheidingsprocedure.

1. - 27 april 1988 - www.digibron.nl...


Sympathiek boekje over echtscheiding met een soms merkwaardige exegese

Recensie door prof. dr. W. H. Velema

"Echtscheiding en hertrouwen", geschreven door W. J. Ouweneel en H. P. Medema, is een sympathiek boekje. Beide schrijvers zijn lid van de Vergadering der gelovigen. De eerste auteur is om vele andere geschriften onder ons zeer bekend.

De grondstelling is dat het huwelijk onontbindbaar is. Ook overspel of welke seksuele zonde ook kan het huwelijk niet verbreken. Daarom stellen de schrijvers bij de uitleg van met name nieuwtestamentische teksten als Matth. 5: 31; 19: 3-9: Marcus 10: 2-12; Lucas 16: 18 en 1 Cor. 7: 7- 16 zich op het anti-hertrouwstandpunt. Dat wil zeggen: zij menen dat ook de clausule „anders dan uit oorzaak van overspel" (Matth. 5: 32) en „anders dan om hoererij" (Matth. 19: 9) geen uitzondering bedoelt, waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat in dat geval hertrouwen geoorloofd is.

Welke wegen de auteurs gaan om met name deze beide teksten uit te leggen in de zin van een anti-hertrouwbedoeling, zal ik hier niet vermelden. De redenering is tamelijk ingewikkeld en tegelijk ook scherpzinnig. Soms maakt de exegese de indruk van een juridisch betoog! Het spijt mij dat de auteurs, die soms op exegetische tegenwerpingen even ingaan, geen aandacht besteden aan het boek van dr. J. Douma over "Echtscheiding". Zij zullen mij tegenwerpen dat ze dat impliciet wel gedaan hebben. Ik zou een expliciete discussie op prijs gesteld hebben.

Merkwaardige exegese
Een merkwaardige exegese wordt gegeven van het „niét dienstbaar gemaakt" uit 1 Cor. 7: 15. Het zou betekenen: „niet als slaaf onderworpen, slaafs gebonden". Het betekent volgens hen dus niet: „niet (meer) door de huwelijksband met de ander verbonden" (blz. 62).

De grondstelling is dat het huwelijk onontbindbaar is. Ook overspel of welke seksuele zonde ook kan het huwelijk niet verbreken. Daarom stellen de schrijvers bij de uitleg van met name nieuwtestamentische teksten als Matth. 5: 31; 19: 3-9: Marcus 10: 2-12; Lucas 16: 18 en 1 Cor. 7: 7-16 zich op het anti-hertrouwstandpunt. Dat wil zeggen: zij menen dat ook de clausule „anders dan uit oorzaak van overspel" (Matth. 5: 32) en „anders dan om hoererij" (Matth. 19: 9) geen uitzondering bedoelt, waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat in dat geval hertrouwen geoorloofd is.
Lees verder...

www.vergadering.nu