www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Het IsraŽl van God
Ontwerp van een IsraŽltheologie
Dr. Willem J. Ouweneel
Uitgever: Gideon Academic, februari 2019
ISBN: 9789059991385
Hardcover, 768 pagina's, Ä 49,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In dit supplement op zijn twaalfdelige Evangelisch-Dogmatische Reeks geeft dr. Willem J. Ouweneel zijn ontwerp van een "IsraŽltheologie', dat is een christelijke leer aangaande IsraŽl. Hij bespreekt de oorsprong, de plaats, de betekenis, het karakter, het doel en de toekomst van het volk IsraŽl, zoals die geleerd worden in het Oude ťn het Nieuwe Testament.
De kerk heeft Gods plan met het volk IsraŽl in de loop der eeuwen vaak niet begrepen. Met name de (nog altijd) wijdverbreide vervangingsleer ("De christelijke kerk heeft als volk van God op aarde de facto de plaats van IsraŽl ingenomen') heeft IsraŽl naar de kantlijn van de christelijke theologie geschoven. Juist deze misvatting wordt in dit boek op heldere wijze weerlegd.
Daarnaast bespreekt de auteur de relatie tussen Jezus en de Joden, de plaats van IsraŽl in het Nieuwe Testament, de relatie tussen Kerk en IsraŽl, het lijden van IsraŽl, het huidige IsraŽl en de Palestijnen, de verschillende visies op IsraŽl in de eindtijd en het komende Messiaanse rijk. Heeft IsraŽl afgedaan als volk van God of is er een huidig en toekomstig plan van God, niet slechts met individuele Joden, maar met IsraŽl als volk, in zijn eigen land?

Dr. Willem J. Ouweneel is emeritus hoogleraar filosofie en systematische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven/Heverlee) en is oud-docent van de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en de Evangelische Hogeschool (Amersfoort).

..


2. Ė Israelaktueel - juli 2019 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Het Israel van God


Boekrecensie door Oscar Lohuis

Dr. Willem Ouweneel heeft het lichaam van Christus een enorme dienst bewezen met het schrijven van deze Israeltheologie. Op gedegen wijze toont hij aan dat de Bijbel nergens leert dat de kerk het nieuwe, geestelijke Israel is geworden. Alle teksten die gebruikt worden om de vervangingsleer te onderbouwen worden behandeld en de zogenaamde 'bewijzen' daarvoor worden weerlegd. 

lk citeer: "Als deze hoofdstelling van het supersessionisme (vervangingsleer) al zo'n wankele basis blijkt te hebben, dan kunnen we ons in gemoede afvragen hoe het toch in vredesnaam mogelijk is dat de kerk - zowel rooms-katholieken als traditionele protestanten - toch al eeuwenlang beweren dat de kerk het Ďgeestelijke Israel' is. Praat men dan elkaar alleen maar na zonder zelf kritisch de argumenten te onderzoeken?" (blz. 152). 

Het grootste gemis in vrijwel alle theologische opleidingen is onderwijs over Israel en de kerk, terwijl hoe daarover gedacht wordt toch enorm veel invloed heeft op allerlei hoofdonderwerpen in de systematische theologie. Nu kan dit schitterende boek gebruikt worden door zowel theologiestudenten als allen die geÔnteresseerd zijn in hoe de Bijbel spreekt over Israel, de gemeente en de komst van het koninkrijk.


1. Bol.com - juni 2019

Het IsraŽl van God
 - ontwerp van een IsraŽltheologie


Recensie door Ds. Jenno Sijtsma

Dit imposante (en imponerende) werk is het supplement op Ouweneels twaalfdelige 'Evangelisch-dogmatische reeks'. In veertien hoofdstukken geeft hij Ė zoals in alle eerdere delen Ė een uiteenzetting van de IsraŽltheologie, zoals hij die in de Schrift meent gevonden te hebben. Dat betekent bovenal dat als er IsraŽl in de Bijbel staat, IsraŽl bedoeld wordt en niet de christelijke kerk! De kerk dateert niet van Adam af, maar ontstaat na Pinksteren. 

Fel is de auteur in de afwijzing van de 'vervangingsleer' ofwel het supersessionisme: het leerstuk dat het christendom een vervanging is van het jodendom. Die leer heeft 'geen poot om op te staan' en is 'altijd voedingsbodem van antisemitisme geweest'. 

Jezus was zowel naar de letter als de geest een ware Thora-getrouwe, die de Wet vervuld heeft, maar niet afgeschaft. De Schrift wijst op de tempel(dienst) die er in Jeruzalem in het Messiaanse Rijk zal zijn. 

Dit zijn enkele hoofdgedachten die uitvoerig worden besproken met steeds verwijzingen naar de Schrift, die zijn betoog bevestigen. De schrijver is in en door alles zeer pertinent en dat geeft zijn boek soms iets van een beklemming.

www.vergadering.nu