www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Het IsraŽl van God
Ontwerp van een IsraŽltheologie
Dr. Willem J. Ouweneel
Uitgever: Gideon Academic, februari 2019
ISBN: 9789059991385
Hardcover, 768 pagina's, Ä 49,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In dit supplement op zijn twaalfdelige Evangelisch-Dogmatische Reeks geeft dr. Willem J. Ouweneel zijn ontwerp van een "IsraŽltheologie', dat is een christelijke leer aangaande IsraŽl. Hij bespreekt de oorsprong, de plaats, de betekenis, het karakter, het doel en de toekomst van het volk IsraŽl, zoals die geleerd worden in het Oude ťn het Nieuwe Testament.
De kerk heeft Gods plan met het volk IsraŽl in de loop der eeuwen vaak niet begrepen. Met name de (nog altijd) wijdverbreide vervangingsleer ("De christelijke kerk heeft als volk van God op aarde de facto de plaats van IsraŽl ingenomen') heeft IsraŽl naar de kantlijn van de christelijke theologie geschoven. Juist deze misvatting wordt in dit boek op heldere wijze weerlegd.
Daarnaast bespreekt de auteur de relatie tussen Jezus en de Joden, de plaats van IsraŽl in het Nieuwe Testament, de relatie tussen Kerk en IsraŽl, het lijden van IsraŽl, het huidige IsraŽl en de Palestijnen, de verschillende visies op IsraŽl in de eindtijd en het komende Messiaanse rijk. Heeft IsraŽl afgedaan als volk van God of is er een huidig en toekomstig plan van God, niet slechts met individuele Joden, maar met IsraŽl als volk, in zijn eigen land?

Dr. Willem J. Ouweneel is emeritus hoogleraar filosofie en systematische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven/Heverlee) en is oud-docent van de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en de Evangelische Hogeschool (Amersfoort).

..


3.  Over Boeken - 18 december 2019 - http://over-boeken.blogspot.com...

Het IsraŽl van God

Boekrecensie door Evelien de Nooijer Alting

Terwijl ik zat te zoeken naar argumenten waarom ik Willem Ouweneel lees (serieus, ik heb altijd het gevoel dat ik mij moet excuseren voor het feit dat ik van Ouweneel hou, hij is spannend, hij schrijft scherp en snel en - heel belangrijk! - ik kan hem als leek volgen, maar de meeste Godgeleerden lijken niet zo veel met hem op te hebben), duwde iemand een ontzettend grappig stukje uit het christelijke opinieblad Koers (04.09.19) onder mijn neus. Daarin poneert journalist Marinda van der Breggen dat het christelijke man-vrouwdebat nergens op lijkt: ďÖ Terwijl het genderdebat in de samenleving overkookt, lezen christelijke vrouwen braaf hun paarse bloemetjesbijbelsÖĒ. OehhhÖ ďÖ Daag die rolpatronen nu eens uit!...Ē. Ze vertelt dat ze op vrouwenconferenties, cappuccinoavonden en verwenevents (allemaal evangelisch, echt waar, het lijkt Lindaís Ladies Night wel) zo ongeveer wordt doodgegooid met de tekst in Jesaja 60: ĎSta op en schitterí. Waarom of dat nou nooit eens een thema op mannenavonden is Ė haha. Dat is het Ďm nu precies. Ik wil best doorgaan voor een christelijke blogger, maar ik heb geen zin om boeken als ďEen vrouw naar Gods hartĒ of het gewauwel van Lynn Austin en Francine Rivers te lezen. Van zoetsappige EO-dames en kneuterende Christen Unievrouwtjes krijg ik het Ďpaarsí benauwd. Mijn voorkeur gaat uit naar types als Elsbeth Etty en Sylvia Witteman en de solozangeres van het City Angels Choir die Circle of Life zingt. Kijk hier maar: dan weet je wat ik bedoel (de dirigent vind ik ook leuk). En naar diehards als Willem Ouweneel. Het laatste waar je hem mee associeert zijn paarse bloemetjesbijbels. Trouw kopte ooit een artikel over hem met: ĎOuweneel steekt eerbiedig zijn middelvinger op naar de consensusí. Dat beschouw ik als een eer. Hij kan als een olifant door de christelijke porseleinkast raggen. Dat weet ik best. Maar tegelijk ken ik, buiten Lauren Winner dan, niemand die zo duizelingwekkend veel christelijke en Joodse literatuur heeft gelezen. In de kerk hoor ik honderdduizend keer hetzelfde. Bij hem lees ik steeds iets nieuws. De Bijbel is geschreven binnen een Joodse context en bestaat voor een derde uit al dan niet vervulde profetieŽn. Daar moeten christenen wat mee zou je denken, ook al wil menigeen zijn vingers er niet aan branden: ďÖ Het gaat om vergeving nu, en de hemel straks. Daar heb je geen IsraŽl voor nodigÖĒ. Een Ďtheologie die past op een vingernagelí, volgens Ouweneel, die breder kijkt. Ik leer graag van hem. Of het allemaal waar is wat hij beweert weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Ik ben geen theoloog. We zullen zien.

[....]

....Ik zal proberen uit te leggen hoe Ouweneel naar de zogeheten Ďmetahistorieí kijkt. Ouweneel geeft met veel verwijzingen naar Bijbelteksten (o.a. Dan. 10:13, 20 en 12:1, Jz. 5:14) aan dat achter onze zichtbare wereld een onzichtbare wereld schuil gaat waarin geestelijke machten, hemelwezens, de geschiedenis manipuleren. Ieder volk heeft zijn eigen volksengel, in de Bijbel Ďvorstí of Ďsarí of Ďzonen Godsí of Ďgodení genoemd. Behalve IsraŽl, dat de God der goden zťlf als eigen volk koos. Om het nog wat ingewikkelder te maken, als IsraŽl God de rug toekeert is het een tijdje niet Gods volk (Lo-Amni, zie Hs. 1:9, 2:22). Dan neemt de aartsengel MichaŽl (Jd 1:9, 1 Ts. 4:16) de zaak waar. Al die geestelijke machten bestrijden in eerste instantie niet elkŠŠr, maar hebben het vooral gemunt op IsraŽl....

[....]

Vrede op aarde
Ouweneel zet zich in zijn boek af tegen de zogeheten Ďsupersessionistení, waarmee hij de theologen bedoelt die geloven in de Ďvervangingsleerí. Zij menen dat de kerk de plaats van IsraŽl heeft ingenomen. Dat betekent dat de rol die IsraŽl in de Bijbel krijgt, religieus gezien, is uitgespeeld. Hij neemt het vooral op tegen Steven Paas, een Nederlandse theoloog. Volgens Ouweneel is IsraŽl nog steeds het volk van God, in tegenstelling tot de gojem: ďÖ Zolang IsraŽl de sabbat en de besnijdenis in acht nam, tot op de dag van heden, kon het volk menselijk gesproken niet opgaan in de massa van de volken; vooral deze twee zaken hielden IraŽls identiteit in standÖĒ. Ouweneel noemt het dan ook opmerkelijk dat de kerkelijke leiders juist deze twee zaken hebben aangepakt: de sabbat werd vervangen door de zondag en de besnijdenis door de doop..... Lees verder...


2. Ė Israelaktueel - juli 2019 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Het Israel van God


Boekrecensie door Oscar Lohuis

Dr. Willem Ouweneel heeft het lichaam van Christus een enorme dienst bewezen met het schrijven van deze Israeltheologie. Op gedegen wijze toont hij aan dat de Bijbel nergens leert dat de kerk het nieuwe, geestelijke Israel is geworden. Alle teksten die gebruikt worden om de vervangingsleer te onderbouwen worden behandeld en de zogenaamde 'bewijzen' daarvoor worden weerlegd. 

lk citeer: "Als deze hoofdstelling van het supersessionisme (vervangingsleer) al zo'n wankele basis blijkt te hebben, dan kunnen we ons in gemoede afvragen hoe het toch in vredesnaam mogelijk is dat de kerk - zowel rooms-katholieken als traditionele protestanten - toch al eeuwenlang beweren dat de kerk het Ďgeestelijke Israel' is. Praat men dan elkaar alleen maar na zonder zelf kritisch de argumenten te onderzoeken?" (blz. 152). 

Het grootste gemis in vrijwel alle theologische opleidingen is onderwijs over Israel en de kerk, terwijl hoe daarover gedacht wordt toch enorm veel invloed heeft op allerlei hoofdonderwerpen in de systematische theologie. Nu kan dit schitterende boek gebruikt worden door zowel theologiestudenten als allen die geÔnteresseerd zijn in hoe de Bijbel spreekt over Israel, de gemeente en de komst van het koninkrijk.


1. Bol.com - juni 2019

Het IsraŽl van God
 - ontwerp van een IsraŽltheologie


Recensie door Ds. Jenno Sijtsma

Dit imposante (en imponerende) werk is het supplement op Ouweneels twaalfdelige 'Evangelisch-dogmatische reeks'. In veertien hoofdstukken geeft hij Ė zoals in alle eerdere delen Ė een uiteenzetting van de IsraŽltheologie, zoals hij die in de Schrift meent gevonden te hebben. Dat betekent bovenal dat als er IsraŽl in de Bijbel staat, IsraŽl bedoeld wordt en niet de christelijke kerk! De kerk dateert niet van Adam af, maar ontstaat na Pinksteren. 

Fel is de auteur in de afwijzing van de 'vervangingsleer' ofwel het supersessionisme: het leerstuk dat het christendom een vervanging is van het jodendom. Die leer heeft 'geen poot om op te staan' en is 'altijd voedingsbodem van antisemitisme geweest'. 

Jezus was zowel naar de letter als de geest een ware Thora-getrouwe, die de Wet vervuld heeft, maar niet afgeschaft. De Schrift wijst op de tempel(dienst) die er in Jeruzalem in het Messiaanse Rijk zal zijn. 

Dit zijn enkele hoofdgedachten die uitvoerig worden besproken met steeds verwijzingen naar de Schrift, die zijn betoog bevestigen. De schrijver is in en door alles zeer pertinent en dat geeft zijn boek soms iets van een beklemming.

www.vergadering.nu