www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Het paradijs
van zijn val tot zijn herrijzenis - Het verhaal van Eden
Willem J. Ouweneel
Gideon, 2020
220 blz.
ISBN: 9789059991606
Dit boek bestellen...

De heilsgeschiedenis heeft vele echte ‘Edens’ (paradijzen) gekend. In dit boek worden maar liefst zeven ervan beschreven, vanaf het hemelse Eden in Ezechiël 28, via de Hof van Eden in Genesis 2-3 tot het laatste Eden in Openbaring 2:7 en 22:1-5.
De paradijsgeschiedenis is een droevig verhaal, doordat Eden vanaf Genesis 2 voortdurend bedreigd is geweest. Hetzij van binnenuit door het falen van zijn bewoners, of van buitenaf (te beginnen met de slang), of allebei. Maar het is een verhaal met een gelukkige afloop – en trouwens ook met schitterende momenten onderweg, vooral in Mozes’ tabernakel en Salomo’s tempel, maar ook in het ‘paradijselijke’ Beloofde Land en de Tuin van Jozef, waar Jezus’ opstanding plaatsvond.
Het Edenverhaal is een drama, dat echter positief eindigt: met een koninklijk feestmaal, een hemels banket. Eten en drinken, maar ook de huwelijksvreugden, spelen in Eden een belangrijke rol. ‘Eet’, zei de slang in het eerste aardse Eden tegen Eva, en Eva zei het tegen Adam (Gen. 3:1-6). ‘Neem, eet!’ zei Jezus in de laatste nacht van zijn aardse leven, in een totaal andere zin (Matt. 26:26). ‘Kom, koop en eet’, zal God aan het eind zeggen; zie Jes. 55:1 (vgl. vs12v.). ‘De HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang’ (Jes. 51:3).

..


2. Uitdaging - juni 2020 - www.uitdaging.nl 

De geschiedenis van het paradijs

Boekrecensie door Jacco Stijkel

Veelschrijver Willem J. Ouweneel heeft een nieuw boek geschreven over een bijzonder onderwerp: de geschiedenis van het paradijs. Een verhaal dat begint met de Hof van Eden in Genesis 2 en eindigt met het laatste Eden in Openbaring 22. Eden is een plek die God heeft gemaakt voor de mens. Om te genieten van al het goede dat God hem gegeven heeft en nog wel het meest om te genieten van God zelf, in Christus.

Ouweneel onderscheidt zeven Edens. Natuurlijk de Hof van Eden in Genesis 2, maar ook de tabernakel, het beloofde land, de tuin van Jozef van Arimathea, de Gemeente, het 'hiernamaals' en het uiteindelijke heerlijke Eden van Openbaring 22. In de kern gaat het erom dat een heilig God bij de mens wil wonen en zich op een bijzondere manier in verbinding stelt met de mens. In de heilsgeschiedenis doet God dit op verschillende manieren: van een draagbare tent naar de inwoning in de gelovige door de Heilige Geest.

Er vallen een paar dingen op aan dit boek. In de eerste plaats: wie geďnteresseerd is in het Joodse denken, kan zijn of haar hart ophalen. In 'Het paradijs' haalt Ouweneel regelmatig stof aan uit de (buiten Bijbelse, Rabbijnse) Joodse geschriften die verdieping aanbrengen in het verhaal van Ouweneel. Ook het boek Hooglied wordt vaak geciteerd, en ging voor mij op een nieuwe manier leven als een 'Edens' boek.

Een heel interessant hoofdstuk vond ik 'Eden en het hiernamaals' waarin Ouweneel betoogt dat 'naar de hemel gaan' geen Bijbelse gedachte is. De Bijbel spreekt over de zegeningen van Christus' wederkomst, het Messiaanse rijk en de eeuwige toestand'; niet zozeer dat de gelovige naar de hemel gaat. Dit is een geluid dat vandaag de dag vaker klinkt. Erg mooi vond ik hoe Ouweneel erop wijst dat het niet gaat om 'waar' maar om 'Wie': de hemel is dat wij als gelovigen altijd bij de Heer mogen zijn.

Wat het boek nog beter leesbaar maakt, is dat Ouweneel duidelijk zijn betrokkenheid toont bij dit onderwerp door persoonlijke verhalen en zijn eigen familiegeschiedenis. Verder komen in dit boek gedachten voor die met name in zijn metahistorische trilogie ook te vinden zijn, in het bijzonder 'De zevende koningin'.

Als ik een kritisch punt mag noemen, vind ik het af en toe wel wat gekunsteld. Als voorbeeld noem ik dat Ouweneel zeven seizoenen koppelt aan de geschiedenis van Israël.

Het neemt niet weg dat 'Het paradijs' een mooi boek is. Vanuit een fris uitgangspunt wordt gekeken naar de heilsgeschiedenis. De hardcover uitvoering en de luistertips om Eden nog meer te ervaren, geven het boek extra cachet.


1.   indekerk.be Blog - februari 2020 - indekerk.be...

Het paradijs

Boekrecensie door Raymond R. Hausoul

Op een bijzondere manier kiest de schrijver er in dit boek voor om zijn lezers mee te nemen in het verhaal van Eden. Het boek wil zichtbaar maken hoe de kenmerkende beschrijvingen van het paradijs in latere Bijbelteksten terugkeren en herinneringen oproepen. Om dat gemakkelijk te kunnen vatten, start het boek met twee hoofdstukken die nader ingaan op de tuin van Eden. Daarin wordt zichtbaar dat Genesis 2 de hof in Eden als een heiligdom voorstelt, waarin de mens een priesterdienst voor God had.

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retourStudieboeken

Vanuit deze gegevens trekt Willem Ouweneel lijnen vanuit Eden door naar: de tabernakel en tempel van Salomo (hfst. 3), het land Kanaän (hfst. 4), bomen die aan Eden herinneren (hfst. 5), de graftuin (hfst. 6), de gemeente (hfst. 7) en het hiernamaals (hfst. 8+9). Telkens brengt de auteur op een heldere manier naar voren hoe het verhaal van Eden op talrijke plaatsen in de Bijbel terugkeert. Het paradijs gaat daardoor niet enkel over het begin. Het gaat ook over het einde. Bijbelse beschrijvingen van priesterdienst, Gods aanwezigheid, flora
en fauna en de taal die daarmee verbonden is, herinneren de oplettende lezer van de Bijbel terug aan Eden.

Voor de lezer is het waardevol dat de auteur de betekenis van Eden ook met het christelijke leven verbindt. Willem Ouweneel doet dat in de terminologie van de profeten, Jezus en de apostelen. Er is sprake van het ‘vrucht dragen’ in het leven, zoals God in Genesis 1 de bloemen en planten opdraagt om vrucht te dragen. Allerlei termen in het Oude en Nieuwe Testament herinneren hierbij aan het paradijs waarmee de heilige Schriften beginnen.

Wat ikzelf als enig nadeel in deze beschrijvingen ervaar, zijn de momenten waarop de auteur talrijke Bijbelteksten achter elkaar plakt. In zulk gevallen moet je extra gefocust zijn om naast het lezen van de volledige Bijbelteksten niet de aandacht van het boek te verliezen. Dat lukt niet altijd. Allerlei zaken die niet nodig zijn om het punt te volgen dat Willem Ouweneel wil maken, roven dan snel de aandacht. Dat wordt nog uitdagender als er tussen de vele citaten aan Bijbelteksten nog allerlei ditjes-en-datjes de revue passeren die van ondergeschikte orde zijn aan het thema dat de auteur wil verduidelijken. De helderheid van het betoog wordt hierdoor verzwakt. Conclusies of samenvattingen zouden dit voor de lezer wat hebben opgevangen.

Wat mij dan weer aanspreekt zijn de prachtige kleine foto’s van schilderijen over Eden die er in het boek voorkomen. Ze mochten gerust wat groter in het boek worden geplaatst. Ook de lijsten met muziekstukken zijn inspirerend en via de huidige media gemakkelijk terug te vinden. Dat het boek een afgewerkte harde kaft kreeg is daarbij nog een mooie afwerking.

( https://youtu.be/3XjpxUSkoLo  )

www.vergadering.nu