www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


De boeken van Willem J. Ouweneel | Op de Hoogte 10-9-2003 | Recensies... | RD: CLK-publieksdag 22-9-2003 | Meer Genezing...


Reformatorisch Dagblad - 22 september 2003 - www.refdag.nl 
 
„Direct verband ziekten en zonden” 

Ouweneel en Scheele spreken op CLK-beurs 

Klik om dit boek te bestellen... Kerkredactie Reformatorisch Dagblad

ZWOLLE - Veel meer christenen zouden van hun ziekte genezen als ze de bijbelse wegen zouden vinden, meent prof. dr. W. J. Ouweneel. 


Op de CLK-beurs in Zwolle werd zaterdag het jongste boek van prof. Ouweneel gepresenteerd: ”Geneest de zieken!” (Medema). Voor een publiek van zo’n zeventig man ging de schrijver eerst in op de genezingsbediening en daarna beantwoordde hij vragen van het publiek. Er zijn meer ziekten die een rechtstreeks verband houden met zonden dan veel christenen denken, vindt Ouweneel. De auteur van meer dan 110 boeken zei dat hij nooit een boek heeft geschreven „waar ik zo diep doorheen ben gegaan en waar ik zo mee heb geworsteld.” 

De leer van het zogeheten cessationisme -de wondergaven hielden na de apostolische tijd op- heeft bijbels gezien geen been om op te staan, aldus Ouweneel. In veel kringen worden deze gaven voorbehouden aan de eerste tijd van het christendom, toen het christelijk geloof met wondertekenen werd verspreid.Foto: Oudenampsen/Medema - Ouweneel signeert zijn boek Ouweneel sprak pas nog iemand die zei dat wonderlijke genezingen „hooguit op het zendingsveld” voorkomen. Waarop Ouweneel vroeg: „Weet je wat vandaag het belangrijkste zendingsveld is? West-Europa.”

Ds. A. Post vroeg aan de auteur hoe hij tot zijn veranderde inzichten was gekomen. Ouweneel bekende door de praktijk ertoe gedwongen te zijn. „Als het waar is dat in Afrika zieken worden genezen en doden opgewekt, dan kun je lang en breed over het cessationisme praten, totdat iemand zegt: Kom eens mee, en zie.” 

Peter Scheele hield een speech bij zijn boek ”Onbekendegod.nl” (Buijten & Schipperheijn). Scheele noemt zichzelf „de grootste Jezus-fan van Nederland.” Het spijt hem dat „veel christenen kennelijk niet in staat zijn om op een simpele manier hun geloof aan anderen duidelijk te maken.” In zijn boek probeert hij dat wel te doen. Scheele gaat hij uit van het levensgevoel dat mensen hebben, en neemt ze stap voor stap mee in de uitleg van wat christenen geloven. Volgens Scheele is de hoofdvraag in zo’n gesprek niet: Bestaat God wel? Maar: Welke tekenen zijn er waaraan ik Hem kan herkennen? „Geeft Hij neonletters in de wolken? Zijn in één klap alle ziekten de wereld uit? Wat vind je van het idee als God nu eens als een mens op de aarde loopt? Het leuke is dat Hij dat 2000 jaar geleden gedaan heeft.” 

Als mensen tegenwerpen dat het verhaal van Jezus toch „een uit de hand gelopen streekromannetje is”, gaat Scheele vragen stellen. Als dat verhaal van Jezus verzonnen is, wie heeft het dan bedacht? Maria, Jezus Zelf, zijn leerlingen? De Kerk? „Dat is toch allemaal knap lastig. Het bijbelverhaal moet van God zijn, en God wil een herstelde relatie met mensen. Dat is natuurlijk super.” 

www.vergadering.nu