www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nuDe boeken van Willem J. Ouweneel

JEZUS VOLGEN
Oude en nieuwe schatten uit Gods Woord

Dr. Willem J. Ouweneel
ISBN 90-6353-427-2
fraaie paperback, 332 pag. Prijs: EUR 18,95
Presentatie

Jezus volgen, dat is het dagelijks leven van alle discipelen van de Heer. Van Hem leren, doen zoals Hij, worden zoals Hij. Het is een leerling genoeg om te worden als zijn Meester. Jezus volgens, dat is ook de weg die wij gaan terwijl we de Schriften onderzoeken - want die zijn het die van Hem getuigen. De grootste Leraar van alle tijden was een leerling als geen ander, elke dag luisterend naar de woorden van zijn Vader. Dit boek bevat bijbelstudies van iemand die bekend staat als leraar, maar die zelf zijn arbeid steeds heeft beschouwd als het werk van een leerling. Jezus volgend, stap voor stap, telkens zoekend om Hem beter te leren kennen.


2. Biblion - 2005 - www.deboekensalon.nl 


Boekrecensie door Biblion

Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van dr. Willem Johannes Ouweneel verscheen dit boek, met bijbelstudies van zijn hand die in de twintigste eeuw verschenen in de Bode van het Heil in Christus. Naast exegetische bijdragen over het Oude en Nieuwe Testament zijn er drie bijdragen die bijbelse wijsheid gaven voor de op dat moment bestaande actualiteit, en tenslotte hoofdstukken die specifiek handelen over de Godsopenbaring in Christus Jezus. 

Ouweneel formuleert helder en zijn exegese, met name in de bespreking van enkele gelijkenissen, is, ook waar die afwijkt van de veelal gebruikelijke, boeiend en verrijkend, en zeer overtuigend. 

Hij is ervan overtuigd dat we leven in de eindtijd, en in 1967 meende hij al dat we 'de komst van onze Heiland zeer binnenkort hebben te verwachten'. 

Aan het eind van het boek zijn de 114 publicaties van Ouweneel opgenoemd, met daarna 42 andere publicaties waaraan hij zijn medewerking heeft verleend. 

Al met al een waardig geschenk voor de geleerde en gelovige jubilaris en tevens voor de lezer.


Uitdaging - juli/augustus 2004

Het 'voortschrijdend inzicht' van Willem Ouweneel te boek gesteld

Wat kun je iemand die al meer dan honderd boeken op zijn naam heeft staan, beter als verjaarsdagcadeau geven dan een boek van zijn eigen hand?
En dus kreeg prof. Willem Ouweneel onlangs voor zijn zestigste verjaardag het boek Jezus volgen aangeboden, een bundeling van bijbelstudies die Ouweneel zelf in de loop der jaren, aan het papier had toevertrouwd. Dat was een verrassing, want Ouweneel wist van tevoren niet dat uitgeverij Medema bezig was met het samenstellen van het boek.
 
Jezus volgen is, volgens een lange lijst achterin, het boek, het 115de boek van de hand van Ouweneel. Naast een, al even indrukwekkend lange lijst van andere publicaties. En feitelijk is de oogst van Ouweneel nog veel groter, want in de lijst van honderdvijftien boeken staan een aantal niet genoemd. Zo zag een jaar of twee geleden een Engelstalig boek over de profeet Joshua het licht, maar dat is niet in de Medema-lijst terug te vinden. Hoeveel Ouweneel daadwerkelijk heeft gepubliceerd blijft daarom onduidelijk, maar het is zo onderhand een complete boekenkast bij elkaar.

Jezus volgen is samengesteld uit bijbelstudies die louter en alleen in het blad Bode zijn verschenen, de eerste al in 1967. Het is een mooi boek geworden, waarin niet alleen juweeltjes van studies voorkomen, maar waarin ook een zekere mate van 'voortschrijdend inzicht' bij de auteur merkbaar is. Logisch, want tussen 1967 en nu is ook Willem Ouweneel veranderd en is hij op sommige vlakken tot andere gevolgtrekkingen gekomen.

Ook Willem Ouweneel? Juist Willem Ouweneel, want volgens vriend en uitgever Henk Medema kenmerkt juist dat Ouweneel als geen ander. "Deze schrijver stelt niet op schrift wat hij al weet, maar gaat al schrijvend op zoek naar wat hij nog niet weet", schrijft Medema in een voorwoord.

Het schrijven is bij Ouweneel "een proces van zoeken en denken, ordenen, samenvatten, helderheid zoeken, helderheid geven en blijven zoeken. Zoals 'verwondering' een sleutelwoord was voor sommige grote Griekse filosofen, zo is het dat ook in de bijbelexegese van Willem Ouweneel."

Het mooie van Jezus volgen is de tijdlijn die zichtbaar is, en de volstrekte openheid van de uitgever daarbij. Ook 'missers' van Ouweneel zijn niet uit de weg gegaan. In een van zijn eerste artikelen, uit 1967 stelde Ouweneel al dat het duidelijk was dat de oprichting van het Vrederijk nog slechts een kwestie van jaren was. En ook wist hij toen "dat de wederkomst zal plaatshebben uiterlijk voor het jaar 2000." Daar zat Ouweneel er dus. fors naast. Maar de uitgever heeft bij het samenstellen van het boek niet getracht dat soort verhalen uit het boek te weren, maar ze er juist met opzet in opgenomen. Het geeft Jezus volgen een meerwaarde, want het boek brengt niet alleen degelijke studies, maar toont ons ook de groei en de geestelijke omzwervingen van Ouweneel. Dat dat niet uit de weg is gegaan, maakt Jezus volgen bijzonder.

Jezus volgen telt 332 pagina's. Het omslag is van Patrick Staal uit Ede. Prijs: 18,95. ISBN 90-6353-427-2.
www.vergadering.nu