Recensie-indexDe boeken van Willem J. Ouweneel

DE ZEVENDE KONINGIN
Prof. dr. Willem J. Ouweneel

Uitgeverij Barnabas, 350 blz.

Dit boek is het vervolg op "De Negende Koning', dat over mannen en 'mannelijke' goden handelde. Het vroeg daarmee als vanzelf om een 'vrouwelijk' vervolg. De auteur geeft een fascinerende analyse van de rol van de Vrouwe en het vrouwelijke in de geschiedenis van jodendom en christendom. Aan de ene kant heeft de kerkgeschiedenis een schokkende onderdrukking van de vrouw te zien gegeven, waarvan het christendom zich in de twintigste eeuw enigszins begint te herstellen. Anderzijds is al vroeg in de kerkgeschiedenis de antieke Moedergodin de christelijke kerken binnengedrongen in de gedaante van Madonna. Dit boek beschrijft de cultuurhistorische en godsdienstfenomenologische achtergronden bij de discussie over de plaats van de vrouw in de kerk.


8. Biblion - 2012 - www.deboekensalon.nl 


Boekrecensie door Biblion

De in evangelische kring opererende auteur schreef in 1996 een boek over mannen en mannelijke goden: 'De negende koning' (a.i. 97-04-164-5). 'De zevende koningin', waarin Ouweneel ingaat op de vrouw/het vrouwelijke in de geschiedenis van jodendom en christendom, kan worden beschouwd als aanvulling en vervolg hierop. 

Heette de negende koning Christus; met de zevende koningin bedoelt de auteur de 'ware' christelijke kerk. De koninginnen die naast Vrouwe Ekklesia aan de orde komen, zijn: Sophia, Eva, Sion, de Almoeder, de Madonna en Vrouwe Mysterion. In twee opzichten is dit boek zeer bijzonder. Ten eerste verstout de auteur zich, ondanks zijn achtergrond, tot onorthodoxe uitspraken. Ten tweede trekt de auteur alle registers van kunst en wetenschap open om zijn ideeŽn te adstrueren. De vraag of dit inderdaad leidt tot een cultuurhistorische en godsdienstfenomelogische studie over de positie van de vrouw in de gemeente (zoals de auteur zijn boek typeert), zal verschillend worden beantwoord. Voorzien van register van bijbelteksten en persoonsregister.


Een boekbespreking uit "Het Zoeklicht" van 17 april 1999

Het grote geestelijke belang van de twee boeken van Willem Ouweneel 'De negende Koning' en het vervolg 'De zevende Koningin' is het feit dat ze onthullend, helder en haarscherp laten zien welke gruwelijke demonische engelenmachten zich door de eeuwen heen genesteld hebben in de politieke en hoogkerkelijke structuren die in deze wereld hun heerschappij uitoefenen. Babylonische, Romeinse, Germaanse en vele andere goden en godinnen zijn niet anders dan de 'overheden', de 'machten' en de 'wereldbeheersers van deze duisternis', die Paulus in Efeziers 6:12 noemt. De 'boze geesten in de hemelse gewesten' zijn nog springlevend en spelen een rol in de wereldgeschiedenis tot in onze tijd. Telkens onder andere namen duiken die machten weer op. 

Het eerste boek ging over mannelijke' goden. Dit 'vrouwelijke' vervolg begint met de eerste koningin, Sophia (de wijsheid). Daarna volgen Eva, Sion, de Oermoeder, de Madonna en vrouwe Mysterion (de grote hoer uit Openbaring 17). Let wel, dat al deze 'vrouwen' niet worden beschreven als demonische machten. Ook de bijbelse aspecten en juist die van Israel als 'Bruid' worden diepgaand besproken. De lijnen naar onze tijd worden vanuit deze 'hemelse gewesten' weer eens heel duidelijk:
De 'Oermoeder' die door New Age weer tot leven wordt gewekt. Het is opvallend hoe ook 'Madonna' zich in onze tijd door de vele Mariaverschijningen zich intensief manifesteert.

De ondertitel van dit boek Iuidt: 'Het eeuwig vrouwelijke en de raad van God'. Een tweede, ook belangrijk aspect van
dit boek is zijn analyse van het vrouwelijke in de geschiedenis van het jodendom en het christendom. De kerk heeft zich eeuwenlang schuldig gemaakt aan de verdrukking van de vrouw. Ouweneel zoekt opnieuw naar de bijbelse plaats van de vrouw in de gemeente en in Gods heilsplan.

Een beetje overdonderend kwam op mij over de enorme kennis en geleerdheid die Ouweneel ook in dit boek etaleert. Aan de ene kant is het heel boeiend en interessant de culturele, literaire en vooral musicologische zijpaden die hij bewandelt te volgen. Overal spelen die machten een rol! Maar voor een eenvoudige lezer als ik, kan het snel van de grote lijnen afleiden. Ondanks het feit, dat deze boeken beslist geen ontspanningslectuur zijn en dat ik enkele accenten anders zou leggen, beveel ik ze van harte aan. Immers wij leven in de tijd dat vrouw Mysterion (de grote hoer) zich gaat openbaren en dat vrouwe Ekklesia (de gemeente) zich klaar moet maken haar Heer te ontmoeten. Bovendien laat Ouweneel heel duidelijk zien dat onze strijd niet is tegen vlees en bloed maar tegen geweldige geestelijke machten in de hemelse gewesten en, wat meer is, dat JEZUS Overwinnaar is, ook over deze machten!


www.vergadering.nu