www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Geloven in de marge
De eerste brief aan Korinte
Stefan Paas, Gert-Jan Roest & Siebrand Wierda
Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2008
120 blz. € 11,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl1. Nederlands Dagblad - 2 januari 2009 - www.nd.nl

Een creatieve minderheid

Recensie door Wilfred Hassefras

Het is opmerkelijk dat de apostel Paulus uitgerekend naar Korinte gaat om het evangelie te verkondigen. Een metropool met twee havens, een bloeiend handelscentrum en een bruisend uitgaansleven. Bepaald geen plek om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.
Toch heeft Paulus bijzonder veel op met steden. „Paulus leek niet zo erg op veel moderne christenen - hij was niet bang voor de stad", zo stellen Stefan Paas, Gert-Jan Roest en Siebrand Wierda in de bundel Geloven in de marge. Ook zij zijn naar de grote stad getrokken en stichtten net als Paulus een gemeente: Via Nova, 'een nieuwe weg'. „Een kleine gemeenschap in een grote stad, maar wel een creatieve gemeenschap die volop betrokken is op de samenleving."
Wat hebben Korinte en Via Nova, behalve dat het stadsgemeentes zijn, nog meer gemeenschappelijk? De gemeente van Korinte werd kort na Christus gesticht door de apostel Paulus. Via Nova twee jaar geleden door de drie schrijvers. Beide verkeren zij in de marge van de samenleving en staan zij voor een geweldige uitdaging. Ze hebben een missie. „Daarom", zo stelt Stefan Paas in het eerste hoofdstuk, „moeten er kerken in de stad zijn."

Bible belt
Paas maakt zich grote zorgen over de huidige situatie in Nederland: „Massa's christenen in Barendrecht, Bunschoten en Barneveld en haast geen christen in Amsterdam." Hedendaagse christenen kunnen veel van Paulus leren. Paas verduidelijkt: “In elk gebied waar hij kwam, zocht hij de grootste stad op en daar vertelde hij over Jezus en begon er een christelijke gemeenschap" Nadat hij dit heeft opgemerkt, rijst er bij hem een vraag: Maar hoe doe je dat, je missie uitvoeren?” De Amsterdamse gemeentestichter besluit om bij Paulus in de leer te gaan. Allereerst wordt de houding van de gemeente te Korinte scherp geanalyseerd. Deze groep christenen was een „erg kwetsbare minderheid in een heel groot rijk". Toch leidt deze kwetsbare positie niet tot assimilatie. Deze minderheid geeft haar missie niet op. “Er is ook een andere reactie mogelijk”, zo gaat Paas verder: “Je kunt jezelf gaan opsluiten in een getto." Een verschijnsel dat Paas vooral in onze tijd signaleert: „Bij elkaar zitten op de bible belt". Ten slotte noemt Paas een derde mogelijkheid: „minderheden kunnen zich vaak opstellen als veroveraars". De kerk heeft de neiging om een kruistocht te beginnen tegen de 'heidenen'. Paulus daarentegen streeft een heel ander ideaal na: „een kleine gemeenschap beginnen in de grote stad, waar de idealen van Jezus worden beleefd en in de praktijk gebracht”.

Alternatief
Nadat de gemeente van de Korintiërs in haar historische context is geplaatst, volgen er nog tien hoofdstukken. De tekst van deze hoofdstukken wordt gevormd door tien toespraken die zijn gehouden in de jonge christelijke gemeenschap, Via Nova. Telkens wordt de huidige kerk gespiegeld aan de gemeente van Korinte. Diverse onderwerpen komen aan bod. Zo schrijft Stefan Paas over 'leiderschap', `seksualiteit' en ‘gaven en rechten'. De tweede scribent, Gert-Jan Roest, schrijft over het lichaam als een tempel van de Heilige Geest, over de vrijheid en over de verhoudingen binnen de gemeente. Wierda levert twee bijdragen: over status en over de hoop die onder christenen leeft. Telkens wordt het unieke van de christelijke gemeente benadrukt: „geen sekte of zoiets. Maar wel een gemeenschap met een andere levensstijl - een aantrekkelijk alternatief “.

De auteurs geven in de inleiding aan dat de Bijbelstudies nauwelijks zijn bewerkt. „Dat betekent dat de spreektaal er vaak nog doorheen schemert", zo merken ze op. „Ook merk je dat we verschillende stijlen hebben. Hopelijk voegt dat iets toe aan de leesbeleving!" De bijdragen zijn inderdaad fris en helder, ook voor niet-christenen. Het kaartje van Griekenland en de functionele afbeeldingen, dragen daar eveneens aan bij. De Bijbelstudies zijn thematisch geordend en telkens wordt het bijbehorende tekstgedeelte aan het begin van het hoofdstuk vermeld. Zo worden de kerk van 50 na Christus en de huidige gemeente dicht bij elkaar gehouden. Van een kloof is dan ook geen sprake. Zelfs na tweeduizend jaar kerkgeschiedenis blijkt Paulus' brief aan de Korintiërs nog hoogst actueel te zijn!

www.vergadering.nu