www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Zinvol leven
Prediker
Stefan Paas en Siebrand Wierda
Boekencentrum
90 pag., € 10,00
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wat geeft het leven zin? Waar genieten we van en waar gaan we voor? Dat zijn de kernvragen van het boek Prediker, maar ze zijn ook bijzonder actueel.Zinvol leven is ontstaan in de jonge christelijke gemeenschap Via Nova in Amsterdam, waar vooral jonge mensen komen die midden in het leven staan. Dit boek is dan ook een zoektocht naar een praktische toepassing van de adviezen in het boek Prediker, in het leven van elke dag. Daarbij komen alle levensterreinen aan de orde: werk, geld, plezier, relaties en geloven. De lezer wordt uitgedaagd om zich hierover met behulp van de Bijbel een mening te vormen en aan de slag te gaan.Door de toegevoegde gespreksvragen is Zinvol leven ook een inspirerend boek voor kringen.
    Stefan Paas en Siebrand Wierda zijn verbonden aan de christelijke gemeenschap Via Nova. Beiden hebben ze veel ervaring met het brengen van de christelijke boodschap aan een gemengd publiek.
 


1. Uitdaging - 1 september 2009 - www.uitdaging.nl 

Zinvol leven

Via Nova is een gemeenschap in Amsterdam waar jonge mensen met verschillende levensovertuigingen bij elkaar komen. Stefan Paas en Siebrand Wierda, beide verbonden aan de gemeenschap, hielden daar een serie toespraken over Prediker. Die zijn nu gebundeld in een boekje met de titel Zinvol leven.
Boekrecensie door Jan Kees Nentjes

Het boek is 'een zoektocht naar een praktische toepassing van de adviezen in het boek Prediker, in het leven van elke dag'. De hoofdstukken bestaan uit uitleg en toepassing. De opzet is weinig vernieuwend. Ook als het gaat om de informatie die het boekje biedt, is er 'niets nieuws onder de zon'.

De vragen die gesteld worden zijn ook niet nieuw, maar wel relevant. Prediker stelt alle terreinen van het leven aan de orde: werk, geld, plezier, relaties, geloof. De uitspraken van Prediker zijn en blijven actueel. De voorbeelden die de auteurs aanhalen en het taalgebruik zijn minder actueel en verraden hun leeftijd. Dat wil niet zeggen dat het boekje niet
leerzaam is. 

De informatie over het bijbelboek is degelijk en de thema's die worden aangesneden kunnen aanleiding zijn voor urenlange gesprekken over de zin van het leven, keuzes die je maakt en de betekenis van je geloof voor bijvoorbeeld je carrière. De kwaliteit van dat gesprek zal wel sterk afhangen van de deelnemers of de gespreksleider. 

De zaken die het boekje noemt, zijn echt wel belangrijk. De manier waarop klopt ook wel. Je moet de zaken in het leven inderdaad in het juiste perspectief zien. Genieten is goed, als je daarbij steeds je ogen op God gericht houdt. En wijsheid en ontzag voor God zijn natuurlijk onmisbaar in alle keuzes die je maakt. Maar juist die praktische toepassing waar het boek naar op zoek is, ontbreekt. Dat zul je dus als lezer zelf moeten uitvinden.


www.vergadering.nu