www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Vrede stichten: politieke meditaties
Dr. Stefan Paas
Boekencentrum, Zoetermeer 2007
ISBN 9789023921752
Pb, 433 blz., prijs 25, 


'Een uitbarsting van eruditie, scherpzinnigheid en betrokkenheid' - Eimert van Middelkoop, Minister van Defensie

Wat houdt ons land bij elkaar? Wat is nodig voor een goed publiek debat? Hoe komt het dat moderne politieke stromingen wanhopig zoeken naar een eigen identiteit en waarom lukt dat niet erg? Bestaat christelijke politiek en hoe tolerant of intolerant zou zon politiek zijn? Wat is het nut van vrije meningsuiting? Welke middelen heeft onze samenleving om extremisme tegen te gaan?
In dit toegankelijke boek bespreekt Stefan Paas dit soort vragen. Hij doet dit aan de hand van tal van historische, filosofische en theologische bronnen uit de hele westerse politieke geschiedenis. Daarmee is het boek een belangrijke bijdrage aan het publieke debat over de toekomst van de Nederlandse samenleving. Vanuit een christelijke invalshoek geschreven, zoekt het voortdurend en op een hoffelijke manier het gesprek met andere levensbeschouwingen. Dit gebeurt in de overtuiging dat het zoeken naar vrede een van de belangrijkste dingen is waarmee mensen zich kunnen bezighouden.Stefan Paas (1969) promoveerde in 1998 op een theologisch onderwerp. Hij publiceerde o.a. Jezus als Heer in een plat land (2001), Creation and Judgement (2003) en De werkers van het laatste uur (2003). Momenteel werkt hij als lector gemeenteopbouw aan de Christelijke Hogeschool Ede, als missionair opbouwwerker in Amsterdam en als docent missiologie aan het Center for Evangelical and Reformation Theology aan de VU in Amsterdam.


1. Ellips - oktober 2007

Vredestichters

Recensie door Mr. H.P. Medema

Stefan Paas schreef een boek met een al te bescheiden ondertitel, Politieke meditaties, want er staat veel meer in dan alleen maar wat losse overpeinzingen. Wat erin staat is verder van een werkelijk hoog kwalitatief gehalte. Maar in zoverre is het 'los' werk, dat telkens waar het begint te lijken op een systematische wijsgerige behandeling, en waar je nt even verder zou willen gaan, het thema wordt verwisseld voor iets anders meestal k weer van hoge kwaliteit. Een uitstekende behandeling krijgen we bijvoorbeeld van het postmodernisme, met name de postmoderne hermeneutiek, wat Paas noemt 'morele meertaligheid', en de aard van gezag (p. 57v., 105vv.).

Voor het eerst tref ik hier bij een gereformeerde auteur een eerlijke en serieuze behandeling van het doperse denken (p. 253vv.) aan de hand van o.a. Stanley Hauerwas en Howard Yoder. Scherpe observaties zitten als goudkorreltjes tussen de tekst door, zoals de vraag of een christelijke vorm van theocratisch denken niet trinitarisch verstaan moet worden (p. 416).

Enige verbazing wekte bij mij zijn tamelijk kritiekloze aanvaarding van een vorm van de tweerijkenleer (p. 347vv.), waar minstens enige discussie over de risico's van (scholastisch) dualisme wel gepast zou zijn geweest. In de discussie die prof. dr. Roel Kuiper met de auteur is begonnen in CV Koers (mei 2007) blijkt dat ook niet zonder politieke consequenties te zijn. Enige kritiek over technisch vakmanschap in de totstandkoming van dit boek geldt de schrijver en de uitgever c.q. redacteur, want niet zelden zijn z'n zinnen onordelijk en slordig geformuleerd, wat een lezer de draad laat kwijtraken.
Zomaar een voorbeeld: 'Telkens wanneer in de kerk toch andere verschillen dan het in Christus zijn of niet belangrijk worden en wanneer liefde niet regeert, rest slechts verdraagzaamheid' (p. 410).

Een zakenregister had niet misstaan in dit boek waar zoveel onderwerpen kris kras door elkaar behandeld worden. Al met al: zeer lezenswaardig, ten zeerste aanbevolen.

www.vergadering.nu