www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


God leren kennen
J.I Packer
Uitg. Novapres
9789063180683
277 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In God leren kennen behandelt de auteur op diepgaande en overtuigende wijze de christelijke godsleer. In een meeslepende en tegelijk heldere stijl laat hij zien wie God is en hoe de mens met deze God mag omgaan.
Met dit 'parelsnoer van korte studies over grote onderwerpen' wil hij de lezer meer van Gods grootheid laten zien. 
Het werk valt uiteen in drie delen. Het eerste deel gaat over het hoe en waarom van de kennis van God. Het tweede deel is gewijd aan de eigenschappen van God en het derde deel aan de zegeningen die zijn weggelegd voor de mens die Gods kind is.
We kunnen zonder overdrijving stellen dat Packer met zijn boek vele generaties van gelovigen aan zich heeft verbonden.


 De Band des Vredes
- juli/augustus 2003

Recensie door Barend Verkerk

De auteur stelt ons God voor vanuit de Bijbel op een manier, die je heel dicht bij Hem brengt.
'Omdat God zich wil laten kennen, Dat is de eerste ontdekking, die Packer ons voorhoudt. Daarna beschrijft hij op een bijna spannende manier Gods majesteit, liefde, genade, wijsheid en nog veel meer. Je wordt er nieuwsgierig van: je wilt God béter leren kennen. In het begin vond ik het moeilijk om me te concentreren. Maar een notitie blok, waarop ik van elke bladzijde van het boek een paar kernzinnen noteerde, heeft me bij de les gehouden! Misschien kunt u het boek samen met anderen lezen met behulp van de studievragen achterin!


www.vergadering.nu