www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Langs de Via Dolorosa
40 dagen op weg naar Pasen
Diane Palm, Corina Schipaanboord e.a.
Uitgeverij: Jongbloed
Paperback
ISBN: 9789088972683
2e druk
128 pagina's
Prijs: € 17,99
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Al eeuwenlang is de tijd voor Pasen een tijd voor bezinning en inkeer. Bij veel vrouwen leeft het verlangen om in de lijdenstijd bezig te zijn met het lijden en sterven van de Heere Jezus, daarbij stil te staan, en erover na te denken. De periode in voorbereiding op Pasen wordt ook wel 40dagentijd genoemd.
In Langs de Via Dolorosa wordt in 40 dagen het Johannesevangelie (hoofdstuk 12-21) uitgediept. Elke dag bevat een suggestie om stil te worden, een gebed, een leesvraag, een overdenking, een toepassingsvraag en een lied of gedicht. Lezers worden op weg geholpen met de observatie van wat er in de bijbeltekst staat en met de interpretatie van die tekst. De toepassingsvragen helpen de lezer daarna om de geleerde waarheid in de praktijk te brengen.
Aan dit boek werken mee: Annemarie van Eijsden, Hanna Kater (Fleurrijk), Gerdina Korf (She Rises), Diane Palm, Corina Schipaanboord, Esther Visser, Eline van Vreeswijk en Willy Wouters.


1. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

Langs de Via Dolorosa

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(7 maart 2021)


Van 17 februari (Aswoensdag) tot en met 3 april (Stille Zaterdag) wordt door veel christenen stilgestaan bij de veertigdagentijd, ook wel lijdenstijd genoemd. Al eeuwenlang zijn de veertig dagen tot Pasen een tijd van stilte en bezinning. We leven dan soberder, doen misschien aan vasten en staan stil bij het lijden en sterven en de opstanding van de Here Jezus.

Onlangs is het boek Langs de Via Dolorosa verschenen en ik ontving via Royal Jongbloed een recensie-exemplaar. In deze uitgave wordt in veertig dagen het Johannesevangelie (hoofdstuk 12-21) uitgediept. De bijbelgedeelten zijn de kern van elk hoofdstuk maar het boek bevat meer. Elke dag bevat namelijk ook een korte introductie, een suggestie om stil te worden, een gebed, een leesvraag, een overdenking, een toepassingsvraag en een lied of gedicht. 

Alle onderdelen zijn erop gericht om je goed te laten lezen wat er in de Bijbel staat, te onderscheiden wat dat betekent en te zien wat voor impact dat heeft op je eigen leven. 

Zo'n 15 dagen geleden ben ik enthousiast met het boek bezig gegaan en heb ik inmiddels genoeg gelezen om mijn bevingen te kunnen delen.

Allereerst viel mij de pakkende titel van het boek op: 'Langs de Via Dolorosa'. Jezus werd na zijn veroordeling door Pontius Pilatus langs de Via Dolorosa naar Golgotha geleid. Omdat Jezus tijdens het grootste gedeelte van deze tocht het kruis droeg, kan het afleggen van de Via Dolorosa worden gezien als het symbolisch in de voetsporen treden van Jezus (letterlijk zouden we dit natuurlijk niet hoeven of kunnen doen). We wandelen als het ware met Jezus mee en kunnen door het lezen van dit boek, en Gods Woord, iets begrijpen van hoe Hij heeft geleden en wat Hij voor ons heeft gedaan. 

Wat mij in het boek zelf het meeste aanspreekt, zijn de overdenkingen uit het Johannesevangelie. Ze zijn bijbelgetrouw, verhelderend en zetten aan tot nadenken over het gelezen gedeelte. Er wordt dieper ingegaan op het betreffende bijbelgedeelte zodat je soms voor verrassende inzichten komt te staan. Leerzaam! 

Met de suggesties om stil te worden en de toepassingen kan ik niet elke dag even goed uit de voeten. Natuurlijk besef ik dat dit persoonlijk is, want wellicht kan een ander juist wel iets met de toepassingsvragen. Het zijn voor mij dan gelukkig ook niet de belangrijkste onderdelen uit de dagelijkse overdenkingen.

Het boekje is uitermate geschikt om in de veertig dagen voor Pasen heel bewust stil te staan bij het lijden en sterven van de Here Jezus. Er gebeurt soms zoveel om ons heen in de wereld, dat de tijd om bewust stil te staan bij de lijdenstijd er soms bij inschiet. Door elke dag een stukje uit deze nieuwe uitgave te lezen, met de Bijbel ernaast, kun je heel bewust tijd nemen voor wat de Here Jezus voor jou en mij heeft gedaan. Je kunt de stukjes lezen in je stille tijd maar ook op een ander willekeurig moment.

De dagelijkse stukjes zijn qua lengte ook precies goed. Het zijn geen complete bijbelstudies (je bent dan geneigd om stukken over te slaan) en het is vaak nét iets langer dan de gemiddelde lengte van een bijbels dagboek.

Al met al is 'Via Dolorosa' een helder, leerzaam en fijn leesbaar boek dat ik kan aanraden aan iedereen die tijdens de veertigdagentijd verdieping zoekt. Hoewel er alleen vrouwen meewerkten aan het boek, is het boek ook prima te gebruiken door mannen.

www.vergadering.nu