www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Handboek voor kerkelijke coaches
Anne Pals
Buijten & Schipperheijn Amsterdam
160 pag. € 17.90
9789058817884
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe kun je in je kerkelijke gemeente groei stimuleren? Hoe kun je mensen motiveren om hun gaven en talenten vruchtbaar in te zetten? Hoe voorkom je dat vrijwilligers vastlopen of dat er conflicten ontstaan? En wat doe je als het toch zover is gekomen?
Dit handboek helpt je in het coachen van vrijwilligers in de gemeente. Je krijgt zicht op de processen die spelen, zodat je op tijd kunt ingrijpen. Het mooie van coaching is dat ze gericht is op mogelijkheden in plaats van op onmogelijkheden. Coaching geeft inzicht in afzonderlijke gaven en talenten, zet leerprocessen in werking, leidt tot zelfsturing en een toename van onderlinge verbondenheid.
Het handboek is bedoeld voor zowel professionele leidinggevenden als vrijwilligers die interesse hebben in coachen en coachend leidinggeven. Het is zowel individueel te gebruiken als in een kleine groep. De bijlagen bevatten handige checklists voor het voeren van coachingsgesprekken en programma's voor het organiseren van toerustingsavonden voor de gemeente, gericht op de ontwikkeling van ieders persoonlijke gaven.
Anne Pals is begeleidingskundige en docent Supervisie en coaching en coördinator bij het Instituut Professioneel Begeleiden aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Hij is tevens dertig jaar vrijwilliger in de kerkelijke gemeente.

..


1. AlphaOnline - 4 augustus 2014

Coaching


Recensie door Evert van der Veen, PKN predikant te Nunspeet

Coaches zijn belangrijk tegenwoordig. Wie een belangrijke functie heeft of wie vastloopt in z’n leven, zoekt een persoonlijke coach. Zo iemand is een kritisch klankbord, een adviseur, een maatje voor het werk of voor het privé leven.

Dit boek wil iedereen die coacht een kerkelijk steuntje in de rug geven. Het begint met bijbelse achtergronden bij de talenten en hoe we die als gaven van de Geest kunnen gebruiken in de gemeente. Er wordt een praktisch overzicht gegeven van talenten en menselijke mogelijkheden.

Het boek geeft vele praktische adviezen en maakt het proces van begeleiding zichtbaar voor mensen persoonlijk en voor groepen. Mensen willen best iets doen maar hebben hulp nodig om op gang te komen, ze willen ook op iemand terug kunnen vallen wanneer het even niet gaat.

Ook het vrijwilligersbeleid komt ter sprake. Vroeger hadden we daar niet over in de kerk, het ging allemaal vanzelf en er was voldoende overdracht van praktische en inhoudelijke kennis. Nu hebben mensen behoefte aan begeleiding en een heldere taakomschrijving. Het is belangrijk dat de kerk op een eigentijdse manier met mensen omgaat die zich vrijwillig inzetten.

Het boek heeft veel praktische bijlagen en is dus met recht een boek voor de praktijk: om te lezen maar vooral om toe te passen en mee aan het werk te gaan. Het is een deel uit de serie ‘Werken in de kerk’ waarin al eerder boeken zijn verschenen over kinderwerkers, kringleiders, jeugdleiders, kinder- en jeugdpastoraat, catecheten, diakenen. Nuttig en eigentijds materiaal!

www.vergadering.nu