www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De tabernakel en de ark van het Verbond
Park, A.
CLC Publicaties, Apeldoorn 2020
103 paginaís
Ä 16,99
Paperback
Afmetingen : 298 x 210 x 9 mm
ISBN: 9789491935251
Dit boek bestellen...

In De Tabernakel maak je kennis met de tabernakel en de voorwerpen in de tabernakel. Dit geÔllustreerde boek van Abraham Park laten zien hoe perfect God de tabernakel 3.500 jaar geleden heeft ontworpen. De tabernakel uit de tijd van Mozes en de voorwerpen die bij de tent horen, zijn in de loop van de tijd verdwenen. We kunnen ze nu niet meer zien in de vorm waarin God ze aan Mozes heeft laten zien. Maar de beschrijvingen die God aan Mozes heeft gegeven zijn nog wel te vinden in de onfeilbare woorden van de Bijbel. De tabernakel neemt een belangrijke plaats in in de Bijbel, het was namelijk het centrum van de Hebreeuwse eredienst vůůr de bouw van de tempel van Salomo. Mozes voelde zo veel vreugde toen de tabernakel en de voorwerpen gemaakt waren dat hij het volk IsraŽl zegende. In Exodus 39: 42-43 staat: 'Alles was gemaakt zoals de HEER het Mozes had opgedragen. Toen Mozes zag dat de IsraŽlieten alles precies volgens de opdracht van de HEER hadden gemaakt, zegende hij hen.'Het is onze hoop dat u door het lezen van dit boek gezegend wordt en net zoveel vreugde zult ervaren bij het ontdekken van Gods verlossingsplan.

..


1. Uitdaging - 15 april 2020 - www.uitdaging.nl 

IsraŽls eerste heiligdom weergegeven

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retourStudieboeken

Recensie door Marco van Putten

God gaf Mozes de opdracht om een heiligdom te maken: de Tent van samenkomst. In de Bijbel wordt dit gedetailleerd beschreven, maar niemand weet hoe het er precies uitzag. Dr. Abraham Park doet een poging met het boek ĎDe Tabernakel en de ark van het Verbondí. Hoe is dat gedaan?

Kunstzinnige weergave
Park (1928-2014) was een zuid-Koreaan die zijn leven had gewijd aan de verspreiding van het Evangelie, bestudering van Gods woord en gebed. Hij ging studeren aan zuid-Koreaanse en Amerikaanse Theologische instituten. Hij stichtte een christelijke gemeente in Seoel. Een van de zaken die hem intrigeerde was de Tabernakel (Tent van samenkomst). Na langdurig gebed beweert hij van Godswege geopenbaard te hebben gekregen hoe die Tabernakel eruit heeft gezien.

Boekanalyse
Parks boek behandelt de Tabernakel en wat ermee te maken heeft in 13 hoofdstukken. Het is bedoeld als een kennismaking in het licht van Gods verlossingsplan. Hij heeft de meeste aandacht besteed aan de opbouw van de Tabernakel (de stappen voor de inrichting ervan) en aan de tent- en dekkleden. Het boek is uitgevoerd in A4-formaat. Bijbelcitaten komen uit de HSV. Bij de (onderdelen van de) Tabernakel zijn de Hebreeuwse en getranscribeerde namen geplaatst.

Evaluatie
Dit is een prachtig boek met heel gedetailleerde en technische uitwerkingen van de Tent van samenkomst en diens onderdelen. Volgens Park wijst dit heiligdom op de Here Jezus en Gods verlossingswerk, alleen heeft hij dat niet in dit boek uitgewerkt. Het blijft beperkt tot het Oude Testament (vooral tot de Pentateuch). Dat niemand weet hoe de Tent er precies uitzag blijkt ook in dit boek. Sommige weergaven zijn anders dan in de Bijbel staat, worden in een andere volgorde behandeld en lijken op attributen uit de Rooms-katholieke eredienst. Sommige onderdelen ontbreken, zoals het rooster op het koperen altaar. Ook voert Park merkwaardigerwijze onderdelen op die pas voor de Tempel werden gemaakt, zoals het grote bronzen watervat. Het opdelen van de inrichting van de Tent in 22 stappen is zo volgens Park. 

Onduidelijk is, zoals ook anderen dat verwarren, het woordgebruik Tabernakel, Tent (van samenkomst) en Misjkan. Park gebruikt ze door elkaar heen. De Misjkan was echter de binnenste Tent van het heiligdom, waartoe alleen de kohaniem (IsraŽlitische priesters) mochten binnengaan om hun dienst aan God te verrichten. De Tabernakel is het hele heiligdom (inclusief het voorhof). Het kaartje met de woestijnroute van IsraŽl met de stopplaatsen afgebeeld op een hedendaagse kaart geeft ook verwarring. De woestijnroute zoals Park die zich voorstelde is deels traditioneel, maar moet ook speculatief worden opgevat, net zoals de datering van de stopplaatsen. Niemand weet dit nog exact. Dat de opstelling van de stammen rond het heiligdom van links naar rechts was moet onjuist zijn. De vier leidende stammen stonden natuurlijk in de as van het heiligdom opgesteld met de begeleidende stammen aan de rechter- en linkerkant. Dit boek is een aanrader.

www.vergadering.nu