www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


HSV-Studiebijbel
Prof. Dr. M.J. Paul en prof. Dr. T.M. Hofman
Uitgeverij Jongbloed
2400 pagina's, € 69,50
ISBN 9789065393746
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De HSV Studiebijbel bevat de volledige tekst van de Herziene Statenvertaling (HSV) voorzien van veel aantekeningen, uitgebreide inleidingen, gedetailleerde kaartjes en diverse achtergrondartikelen. 
Daarmee is het een betrouwbaar, verstaanbaar en verdiepend hulpmiddel voor jongeren en ouderen bij het lezen van de bijbel. 
De HSV Studiebijbel zal in brede kring veel waardering oogsten omdat het een orthodoxe uitleg combineert met de meest recente inzichten rondom de bijbel. Daarmee is het niet alleen voor de reformatorische richting een belangrijke studiebijbel, maar ook voor de evangelische stromingen. 
De HSV studiebijbel staat onder hoofdredactie van prof. dr. T.M. Hofman en prof. dr. M.J. Paul. 
De basis voor deze studiebijbel is gevonden in de English Standard Version Studybible. 

..


1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl 

Werk aan de winkel...

Recensie door de redactie Uitdaging

Leven in 2014, als christen in Nederland, is zo makkelijk nog niet. Enerzijds doe je graag mee in de 'versnelling' van het leven, met internet, apps en veel korte, wat oppervlakkige informatie-uitwisseling. Aan de andere kant voel je behoefte aan een stukje verdieping, aan rust en tijd voor stille tijd. Misschien is een studiebijbel die er eigentijds uitziet en handzame informatie geeft, niet zo'n gek middel om deze 'spanning' op te lossen.

Op 31 oktober, de dag van verschijning van deze Uitdaging, verschijnt ook de Studiebijbel bij de Herziene Statenvertaling (HSV). Nu zal laatstgenoemde Bijbelvertaling niet bij alle Uitdaging-lezers in huis liggen. Tegelijk mag bekend zijn dat deze vertaling in brede kring getypeerd is als een uitstekende vertaling die, hoewel anders in taalgebruik dan bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), voor christenen anno 2014 goed te lezen is. Wie over deze hobbel qua vertaling heen stapt, vindt in die nieuwe Studiebijbel een goed stukje werk.

Begrijp je wat je leest?
De Studiebijbel zelf is op het moment van schrijven van deze aankondiging nog niet beschikbaar. Wel is er een voorpublicatie met daarin ook een interview met de hoofdredactie van deze uitgave. Die bestaat uit twee mensen: de ook in evangelische kring bekende dr. Mart-Jan Paul, voorganger en hoogleraar aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, België én professor Hofman, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. 

Eerstgenoemde geeft in de voorpublicatie aan wie de schrijvers vooral voor ogen hebben gehad bij deze uitgave: '...het gewone gemeentelid met behoefte aan toelichting. Meer dan de helft ( ... ) van het OT wordt niet bepreekt. Veel christenen komen tijdens het Bijbellezen aan tafel teksten tegen die vragen oproepen. Deze studiebijbel biedt een mooie uitleg. De vraag "Begrijpt u wat u leest?" die in Handelingen 8 aan Filippus gesteld wordt, is heel belangrijk!'


Gezindheid
In de voorpublicatie zijn bij wijze van voorbeeld van hoe de Studiebijbel er in het echt uitziet de eerste hoofdstukken van de brief aan de gemeente in Filippi opgenomen. De Studiebijbel geeft eerst een inleiding op het Bijbelboek, in helder geschreven tekst en met grafieken en kaartjes. Daarna volgt de Bijbeltekst zelf, met halverwege de pagina een toelichting of uitleg. Neem de toelichting op die bekende, mooie verzen uit Filippenzen 2, met de oproep van Paulus om 'de ander belangrijker te achten dan uzelf' (tekst NBV) en: `Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had' (NBV). De HSV geeft die zin weer met: 'Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.'

`...het voorbeeld van Christus'
Mooi is de uitleg bij het zojuist geciteerde Bijbelvers. Die start met de opmerking dat de gezindheid van de gelovige zich moet richten op het juiste voorbeeld om een leven voor God te leven. Daarna wordt uitgelegd welke twee verklaringen er rond het woord 'gezindheid' zijn. Is dit iets wat christenen ontvangen op grond van hun (al) verenigd zijn met Christus? Of vindt die gezindheid 'haar grond in het voorbeeld van Christus?' De schrijver van de toelichting: 'In het kader van het in deze brief steeds terugkerende thema van een identificatiefiguur voor het gedrag ( ... ) zijn vele exegeten tot de laatste interpretatie geneigd. Beide opvattingen zijn theologisch verantwoord.'

Evangelical
De Studiebijbel bij de HSV is niet 'geheel van Nederlandse bodem': er is royaal gebruik gemaakt van teksten uit een Amerikaanse studiebijbel bij de English Standard Version, een Bijbelvertaling uit 2001. De verklaring voor dit medegebruik komt van Mart-Jan Paul: '...het zou te veel werk zijn de hele Bijbel te laten toelichten door Nederlandse auteurs. We hebben daarom rondgekeken en kwamen uit bij de ESV Study Bible, die vanuit een orthodox (evangelical) standpunt is geschreven. Inhoudelijk staat de uitgave heel dichtbij.'

Kennismaking
Deze eerste indruk van de HSV Studiebijbel rechtvaardigt wat mij betreft de aanbeveling om, juist gegeven dat lastige dilemma uit de intro van deze bijdrage, in ieder geval even goed met dit studiemateriaal kennis te maken. En wie weet, smaakt die kennismaking al snel naar meer.

www.vergadering.nu