www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gods Tegenwoordigheid geneest
Leanne Payne
Uitgeverij Kok Kampen
256 blz.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Anderen niet kunnen vergeven en geen vergeving kunnen ontvangen is de belangrijkste factor die mensen tegenhoudt om de rijkdom te ervaren die God voor hen heeft bedoeld. Deze blokkade bemoeilijkt relaties en vernietigt onze levensvreugde. Maar wanneer we de Tegenwoordigheid van de Heer Jezus leren praktiseren ontdekken we volledig leven en zien we Zijn kracht ons leven veranderen.

Veel mensen in onze tijd hongeren naar een ervaring van hun geloof in God. Maar door eeuwen eenzijdig rationalisme is die ervaring buiten het dagelijks leven gekomen. Wie verlangt Gods Tegenwoordigheid te ervaren, en niet bang is daarbij te studeren en na te denken, vindt in dit boek een goudmijn: bijbelstudie, literatuuronderzoek, analyse van de moderne tijd en een openhartige verantwoording van eigen spiritualiteit.
Arnold van Heusden, voorzitter Evangelische Alliantie 

In dit boek vestigt Leane Payne de aandacht op het grote belang van Gods aanwezigheid temidden van het lijden en het laten ervaren daarvan in pastorale gesprekken. Ze wijst erop dat, hoe bekwaam we ook zijn in onze kennis van lichaam, ziel en geest, er een Ander bij ons is Die het werk doet en op Wie we mogen vertrouwen.
Drs. R. Schoonhoven, psychiater 

Leanne Payne is afgestudeerd aan de universiteiten van Arkansas en Wheaton en heeft in 1981 Pastoral Care Ministries Opgericht. Zij geniet internationale bekendheid vanwege haar lezingen en diverse publicaties over het ervaren van Gods Tegenwoordigheid en de genezing van de totale mens.

1. CV-Koers - maart 2008www.vergadering.nu