www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Luisterend bidden
Leanne Payne
Gods stem leren verstaan
Kok, Kampen
294 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Conferenties rondom het gedachtegoed van Leanne Payne worden in Nederland georganiseerd door de Stichting Toerusting Pastorale Zorg.
Zie www.leannepayne.nl 

Drukte, verwarring en haast kenmerken vaak ons leven. Onze dagen zijn overvol. Wat in het kabaal vaak verloren gaat, is absoluut essentieel voor onze geestelijke gezondheid en volwassenheid - de stille, zachte stem van God. God spreekt op verschillende manieren tot Zijn kinderen, maar net als de jonge SamuŰl herkennen we Zijn stem niet altijd.
Leanne Payne verkent de blokkades die ons tegenhouden om Gods genezende woord te horen. Vanuit haar jarenlange ervaring in de bediening van genezend gebed geeft zij praktische instructies over het opzetten van een gebedsmap. Ieder aspect van de map - het Woord, lofprijzing en dankzegging, voorbede, vergeving en toewijding - wordt uitvoerig besproken.


1. Uitdaging - juni 2009 - www.uitdaging.nl

Luisterend bidden
Recensie door Eddy de Pender
(hij was interimdirecteur van Willow Creek en heeft een eigen adviesbureau)


Een hele tijd geleden (1996) wilde ik me graag wat meer verdiepen in het onderwerp gebed. Ik was tijdens mijn studie in Utrecht tot geloof gekomen bij De Navigators en had veel geleerd over de Bijbel en hoe die toe te passen in het dagelijks leven. Toen ik in Amsterdam moest zijn voor een afspraak heb ik van de gelegenheid gebruikgemaakt om in de boekhandel schuin tegenover het Centraal Station te speuren naar een goed boek over dit onderwerp. Daar viel mijn oog op het boek Listening Prayer van Leanne Payne. Het boek is ook in het Nederlands verschenen bij Kok Kampen (Luisterend bidden).

Een intrigerende titel met een voor mij heel nieuw begrip. Ik had nog nooit het woord luisteren in verband gebracht met bidden. Ja, wel naar de Bijbel luisteren natuurlijk, maar dit leek toch wat anders. Ik ben het gaan lezen en was werkelijk totaal overrompeld door wat ik las. De schrijfster opende voor mij een heel nieuwe dimensie in mijn geestelijk leven.

Gebed was voor mij: de Bijbel lezen, daarover nadenken, bidden voor anderen en mezelf. Leanne Payne voegt daar in navolging van klassieke christelijke schrijvers het luisteren naar God aan toe. Niet denken vanuit algemene christelijke thema's en het toepassen van christelijke gedragsregels, maar een specifieke toeneiging van God naar mijn kleine leventje om te spreken in de concrete situatie waarin ik me op dat moment bevind. Dat betekent dat ik heel specifiek vragen kan stellen en daar ook een antwoord op mag verwachten. 'Door een handeling van de wil (zonder inspanning) openen we eenvoudig ons hart om Zijn woord, inzicht, bemoediging of leiding te ontvangen.'

Een belangrijk thema hierbij, dat met name in haar boek Gods Tegenwoordigheid Geneest wordt uitgewerkt, is de scheiding tussen hoofd en hart. In het Westen worden we opgevoed met de nadruk op het verstand. Het gevolg kan zijn dat we misschien wel veel kennis over God hebben, maar het lastig vinden om te wandelen met God. Door die aandacht op het rationele is er helaas weinig aandacht voor ons intu´tieve en verbeeldende vermogen. Dat vermogen, zegt Leanne Payne, hebben we nodig om concreet Gods stem waar te nemen. Zij noemt dit de 'ogen en oren van het hart'. Zij citeert in dit verband uitgebreid Oswald Chambers, die ons aanmoedigt om ons voorstellingsvermogen te gebruiken om ons op God te richten.

Ik ben iemand die van nature een rationeel-analytische instelling heeft en dat nog eens heeft uitgeleefd in de studie natuurkunde. Voor mij was dit denken dan ook
water op dorstig land. Ik leerde, langzaam, mijn intu´tieve kant ontwikkelen om zo beter Gods stem te kunnen verstaan.

Een ander essentieel aspect in dit verband is het besef van Gods Tegenwoordigheid. Leanne Payne leunt hierbij sterk op het denken van C.S. Lewis, die dit Transpositie noemt: het vermogen van het hogere neer te dalen en te incarneren in het lagere. 'Er is een ander die in mij woont - Christus, het licht der wereld, door wiens Geest en Woord ik in alle waarheid word geleid, door wiens Geest ik kan opzien naar de Vader, soeverein boven alles, transcendent, verheven en heilig, en Hem kan kennen als mijn hemelse Vader.' (pag. 129) Leanne Payne noemt dit het praktiseren van Gods Tegenwoordigheid, het besef dat God er is en in mij woont.

Inmiddels heb ik alle boeken van Leanne Payne gelezen en verschillende conferenties van haar bijgewoond. Stap voor stap leer ik meer en meer Gods stem te verstaan om zo mijn ware zelf steeds meer naar buiten te kunnen laten komen. Een vreugde die 'alle verstand te boven gaat'!
 

www.vergadering.nu