www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De Bijbel over dieren en dierenwelzijn
G.H. Pember
74 pag.
Uitg. Maatkamp Publishing, Zelhem
9789491706172
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


In dit kleine boekje toont George Hawkins Pember ons een wondere wereld. Stelt u zich eens een wereld voor waarin de dieren kunnen spreken en waarin zij niet op elkaar jagen om aan voedsel te komen. 

Stelt u zich eens een tijd voor waarin dieren en mensen samen verlost zullen zijn. Door de bijbelse verwijzingen naar dieren te onderzoeken, samen met een analyse van de cherubs met de vier aangezichten, helpt Pember ons om de geschiedenis en de toekomst van de dieren in het Koninkrijk van God te ontdekken.

..


2. De Oogst / Habakuk - september 2014 - www.totheildesvolks.nl/nl/de-oogst | www.habakuk.nu


De Bijbel over dieren en dierenwelzijn

Recensie door Pieter de Boer

In dit boekje besteedt de auteur aandacht aan de verlossing van het dierenrijk. In de Bijbel wordt daar op diverse plaatsen over gesproken. Ondanks dat het boekje dun is, heb ik er veel van geleerd, bijvoorbeeld dat God niet alleen met de mensen maar ook met de vogels, het vee en de wilde dieren Zijn verbond heeft gesloten (Gen. 9:10). In het boek Jona wordt aangegeven dat ook de dieren vasten en vervolgens noemt God de reden waarom Hij de stad niet verwoest, dat naast de vele inwoners er ook veel vee in de stad is. In Habakuk 2 noemt God niet alleen het geweld dat de ChaldeeŽn tegen de mensen hebben gebruikt, maar ook de verwoesting in de natuur en het geweld dat ze de dieren hebben aangedaan. De Here Jezus zegt zelfs dat er geen musje op de aarde kan vallen, zonder dat de Hemelse Vader ervan weet. Hij zorgt ook voor de dieren. 

Voor ons individualistische gelovigen is het een wijze les dat ook de dieren horen in het grote verlossingsplan dat God heeft bereid.

Veel christenen gaan er (vermoedelijk ten onrechte) vanuit dat dieren geen ziel hebben. Dat is in de Bijbel echter niet te vinden, eerder het tegendeel; denk aan de sprekende ezelin van Bileam. Dit zou van grote invloed moeten zijn op hoe wij met dieren omgaan. Ik vind het heerlijk dat ook de dieren, die zo prachtig zijn geschapen, voluit deel uitmaken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde - ik zie ernaar uit!
 


1. Biblion - september 2014 - www.deboekensalon.nl

De Bijbel over dieren en dierenwelzijn

Boekrecensie door H. Chr. van Bemmel

In dit kleine boekje, waarvan het origineel verscheen in 1883, tracht de auteur aan de hand van teksten uit de Bijbel aan te tonen hoezeer God het welzijn van dieren nastreefde. De Amerikaanse uitgever plaatste in de editie van 2003 een kleine biografie van de auteur waarbij de nadruk werd gelegd op werken van hem over de vroegste tijdperken van de aarde waarin de duivelse krachten na de zondeval hun werk deden op aarde. Volgens hem zouden dieren in het paradijs gesproken kunnen hebben en zouden de cherubijnen die Adam zag na verdreven te zijn uit het paradijs en die ook de ark van het verbond vergezelden, dieren geweest kunnen zijn. 
Ook uit teksten in het Nieuwe Testament blijkt Jezus vol liefde te zijn voor dieren, met name voor zelfs de mussen. 
Een gemakkelijk leesbaar boekje dat wel met een kritische blik gelezen dient te worden.

www.vergadering.nu