www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De verovering van Kanašn
Het geestelijk strijdtoneel in het boek Jozua
Jessie Penn-Lewis
91 pag.
Paperback, 11,50 euro
eBook 7,50 euro
ISBN: 9789491706073
Uitg. Maatkamp
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De auteur wilde de lezers van haar blad 'De overwinnaar' een overzicht geven van het geestelijk strijdtoneel, zoals dat in het boek Jozua wordt uitgebeeld in de verovering van Kanašn. De auteur ziet Kanašn niet alleen als het letterlijke beloofde land voor IsraŽl, maar ook als het gebied waarin de gelovige terechtkomt als hij door ervaring de opstandingskant van het kruis leert kennen. Dat gebied kennen wij als Ďde hemelse gewestení, en de auteur gebruikt de gebeurtenissen in het boek Jozua om ons te leren hoe wij de tactieken en werkingen van de geestelijke machten die wij daar tegenkomen, kunnen overwinnen.

Jessie Penn-Lewis (1861-1927) was een Welshe evangeliste en schrijfster van christelijke boeken. Ze leerde zichzelf het alfabet en las al op 4-jarige leeftijd zelfstandig de Bijbel. Ze werd vooral bekend door haar samenwerking met opwekkingsprediker Evan Roberts, en ze speelde een belangrijke rol in de Keswickbeweging en in de opwekking in Wales (1904-1905). Haar bediening bracht haar in landen als Zweden, Rusland, Finland, India, Canada en de Verenigde Staten.

..


1. Biblion - 2014 - www.deboekensalon.nl 


Boekrecensie door Biblion / W. H. J. van Stiphout

Het oudtestamentische boek Jozua behoort volgens de joodse indeling tot de Vroege Profeten van de Bijbel. Volgens de christelijke indeling wordt het tot de Historische boeken gerekend. 

De auteur (1861-1927) was evangeliste rond de wisseling van de negentiende en twintigste eeuw. Zij was actief in de Keswickbeweging en in een opwekkingsbeweging in Wales. 

In deze uitgave wordt het boek Jozua gelezen als oefenplaats om het kwaad te overwinnen, zodat het zicht op het christelijke heil verhelderd wordt. Feitelijk maakt men het joodse boek Jozua secundair door het op deze wijze te lezen vanuit christelijk perspectief. 

Het lezen van dit boek blijft waarschijnlijk beperkt tot enkele christelijke opwekkingsgemeenten, want het is zeer gedateerd. 

Kanttekening
De opmerking dat het zeer gedateerd is, en dat het daarom in beperkte kring gelezen zal worden, is naar mijn mening geen goed argument. Dan kun je de werken van veel andere auteurs (Augustinus, Darby, Kelly?) ook wel in de kast laten staan. Als dit boekje weinig lezers trekt, zal dat waarschijnlijk een heel andere oorzaak hebben. Ook de opmerking dat het joodse boek Jozua secundair gemaakt wordt door het 'op deze manier te lezen', gaat uit van de niet bewezen vooronderstelling dat de auteur het allťťn typologisch lezen wil. Maar een boek kan naast de historische betekenis ook een typologische en profetische betekenis hebben, en wanneer de typologische visie uiteengezet wordt, betekent dat natuurlijk niet automatisch dat daarmee de historische en profetische betekenis geloochend of secundair gemaakt wordt.


www.vergadering.nu