www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gebed en evangelisatie
Jessie Penn-Lewis
Paperback, 70 pagina's
€ 9,95
ISBN: 9789491706394
Uitg. Maatkamp, sept. 2015
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

‘God wil voorbidders. De grootste zegen die God Zijn gemeente vandaag kan geven, is een aantal zielen die bidden zoals Elia bad; een aantal voorbidders die Zijn wil kennen en die deze ook echt met heel hun hart zoeken. Moge God hen opwekken.’

De meeste christenen zullen het met deze uitspraak van Jessie Penn-Lewis - die verwoord is in dit boekje - volledig eens zijn. Zorgvuldige lezing van deze pagina’s zal een krachtige stimulans zijn om deze overtuiging om te zetten in persoonlijke ervaring. Zij die op een bepaald moment in hun christelijke levenswandel net als de discipelen van weleer hebben uitgeroepen: ‘Here, leer ons bidden’, zullen de lessen in dit boekje zeer op prijs stellen.

Jessie Penn-Lewis (1861-1927) was een Welshe evangeliste en schrijfster van christelijke boeken. Ze leerde zichzelf het alfabet en las al op 4-jarige leeftijd zelfstandig de Bijbel. Ze werd vooral bekend door haar samenwerking met opwekkingsprediker Evan Roberts, en ze speelde een belangrijke rol in de Keswickbeweging en in de opwekking in Wales (1904-1905). Haar bediening bracht haar in landen als Zweden, Rusland, Finland, India, Canada en de Verenigde Staten.

..


1. Profetisch Perspectief - maart 2016 - www.profetischperspectief.nl

Gebed en evangelisatie

Recensie door Jan van Barneveld


Dit boekje toont de noodzaak en het grote belang van ons 'worstelen in gebed' voor anderen. Het is een strijd met de tegenstander in de hemelse gewesten. Belangrijke elementen bij ons bidden zijn: verborgen zonden, het blijven in Christus, geloof en bidden in overeenstemming met Gods wil.

De schijfster behandelt ook enkele grote hindernissen voor een krachtig gebed. Bijvoorbeeld zonde en afgoden, haat of wrok, egoïsme en ongeloof. Ze noemt ook de remedie voor al die hindernissen: laat je reinigen door het bloed van Christus, laat je oude vlees kruisigen en bid om een krachtig werk van de heilige Geest. Zo, door krachtig gebed, kunnen we oogsten bij onze evangelisatiearbeid en in de prediking van het Woord. Uiteraard wordt door haar ook de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6 besproken.

Jessie Penn-Lewis leefde van 1861 tot 1927. Het binden van 'de sterke' speelt bij haar een belangrijke rol. Ze beschrijft hoe ergens een gebedsgroep een geestelijke doorbraak 'forceerde', waarna er een kleine opwekking plaatsvond. In hoofdstuk 7 beschrijft zij Openbaring 13 en de gemeente in de eindtijd; de antichrist die strijd voert tegen de heiligen.

Deze evangeliste van een eeuw geleden was dus ook al met vragen over de eindtijd bezig. Het is een belangrijk boekje voor gelovigen die groei willen ervaren in hun gebedsleven.


www.vergadering.nu