www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Agapè Leiderschap
Robert L. Peterson, Alexander Strauch
Uitgeverij Maatkamp
98 pagina's
€ 11,50
ISBN 9789081950879
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Misschien zijn goede rolmodellen wel onze grootste behoefte bij het opleiden van nieuwe generaties gemeenteleiders - voorbeelden van godvruchtige leiders die laten zien hoe christelijk leiderschap eruit zou moeten zien. 

Hoewel hij vandaag de dag vrijwel onbekend is, kan Robert Chapman (1803-1902) goed dienen als voorbeeld van goed christelijk leiderschap. Chapman, die een van J. Hudson Taylors naaste vrienden was en geestelijk mentor van George Müller van Bristol, besloot al vroeg in zijn leven om Christus niet alleen te prediken, maar Hem ook te leven. In de jaren die volgden, groeide Chapmans reputatie tot legendarische hoogte door zijn geduld, trouw aan de Schrift, hoffelijkheid, evenwichtig oordeel en liefdevolle, pastorale zorg. 

Door middel van twaalf 'lessen in leiderschap', met momentopnamen uit Chapmans leven, toont dit inspirerende kleine boekje ons heilig, godvruchtig en pastoraal leiderschap in actie. De korte en toegankelijke hoofdstukjes zullen u uitdagen een beter leider te worden, een meer toegewijd gelovige en een stralender licht in de wereld. 

'Wie met wijzen omgaat, wordt wijs (...)' - Spreuken 13:20a
  

..


4 . Maatkamp - 19 augustus 2013

Agapè Leiderschap

Recensie door Jenno Sijtsma

Wat over het geestelijk leiderschap van R. C. Chapman gezegd kan worden is samen te vatten in de woorden: gebed, bijbelstudie en naastenliefde. Hij was zich er elke dag van bewust dat het gebed grote dingen bij God vermag. Tevens was hij ervan overtuigd dat bijbellezen en studeren niet alleen een dagelijkse noodzaak is, maar ook dat het inspireert tot naastenliefde, geduld en verootmoediging. De lezer van dit boek wordt aangespoord ernst te maken met de genade van God, die een mens door alles heen leidt en bewaart. Zo, en zo alleen ontstaat er ruimte om te bidden en in het spoor van Jezus je weg te gaan, een weg die Chapman voorbeeldig gegaan is. Het is een zegen dit boek te lezen en te merken dat je erdoor gezegend wordt en tot zegen kunt zijn.’
 


3 . Profetisch Perspectief - juli/augustus 2013 - www.profetischperspectief.nl

Agapè Leiderschap

Boekrecensie door Hubert Luns

Robert Chapman was een van de mannen Gods in het Engeland van de negentiende eeuw. Het boekje Agapè leiderschap - Lessen in geestelijk leiderschap uit het leven van R. C. Chapman is reeds in verscheidene talen verschenen, waaronder het Chinees. Chapmans levensverhaal wordt hier vooral met momentopnamen geïllustreerd en is dus geen gewone biografie. Grote mensen in de geschiedenis zijn altijd voorbeeldfiguren, en Chapman is dat zeker. Zoals Charles Spurgeon zei: ‘Hij is de heiligste man die ik ooit heb gekend.’

Lessen in geestelijk leiderschap is de ondertitel, maar dat doet tekort aan het algemeen stichtend karakter van het boek. Door te lezen hoe Chapman de christelijke principes in de praktijk bracht, werd ik mijn eigen tekortkomingen pijnlijk gewaar, al was het maar door de gedachten die ik over sommigen koester. Immers, wij zijn allen kinderen van de ene Vader en wij zijn allen geroepen om Christus’ liefde jegens eenieder in de praktijk te brengen, iets wat Chapman op sublieme wijze gestalte gaf. Dat principe wordt vertolkt door het Griekse woord voor liefde, agapè, een term die het nieuwe begrip van liefde weergeeft van de eerste christengemeenten dat, in navolging van de Meester zelf, een zichzelf weggevende liefde veronderstelt die aan individuele mensen verschijnt ongeacht hun persoonlijke ‘waarde’ of verdiensten. En dat nu dient het onderscheidende kenmerk te zijn van alle volgelingen van Christus. Hoe mooi wordt dat vertolkt: ‘Elke plaatselijke gemeente moet dus een etalage zijn voor de bovennatuurlijke liefde van Christus. Die liefde moet vanuit elk lid van het lichaam stromen naar elk ander lid van het lichaam en moet zichtbaar zijn voor de hele wereld en de engelen’ (pag. 11-12).

Iedere zin lijkt beter dan de ander, waarvan ik u hier twee kruimels toewerp: ‘Chapman placht te zeggen: Elke dwaling kan herleid worden tot een ‘deel’ van de Schrift dat uit de context werd gehaald; maar geen enkele dwaling kan de test van heel de Schrift doorstaan’ (pag. 21). En tevens, hetgeen veronderstelt dat wij als persoon onbelangrijk zijn maar dat Gods werk belangrijk is: ‘Hoewel Christus bedroefd kan worden over duizend dingen in ons die alleen Zijn oog kan zien, is niemand zo snel verheugd als Hij over onze kleine liefdebewijzen’ (pag. 67). 

We moeten niet denken dat Engeland destijds een makkelijke plaats was voor evangelisatie. Nog minder was dat in kerk en omgeving van Barnstaple (in het uiterst zuidwesten van Engeland), een plaats waar hij altijd gebleven is. Het evangeliseren lag hem zo aan het hart dat hij daarvoor zijn lucratieve baan in de advocatuur neerlegde en de ladder afdaalde van een gegoede familie naar de achterbuurten van Barnstaple. Later voelde hij zich geroepen om tijdens reizen te gaan evangeliseren in het streng katholieke Spanje, wat in die tijd verboden was en dus een riskante onderneming. Maar hij had zich goed voorbereid, want hij had zich de taal eigen gemaakt. Het land doorkruisend greep hij iedere gelegenheid aan tot een persoonlijk gesprek waarin hij sprak over de hoop die in hem leefde.


2 . Biblion - 2012 - www.deboekensalon.nl 


Boekrecensie door Biblion - drs. J. H. van Capelleveen

In deze uitgave wordt aandacht besteed aan voorganger, leraar en evangelist Robert Chapman (1803-1902), een christelijk leider in het Engeland van de negentiende eeuw. 

Dit boek is niet als een biografie opgezet, het geeft eerder een selectie van belangrijke gebeurtenissen uit het leven van genoemd persoon. Hij was aanvankelijk advocaat, bekeerde zich echter tot het christelijk geloof en stichtte een eigen groep: de Ebenezer Chapel. Alleen de Bijbel was voor hem richtinggevend. 

In dertien kleine hoofdstukken komt steeds een aspect van zijn geloofsovertuiging of zijn persoonlijkheid aan de orde. Elk hoofdstuk wordt met enkele bijbelteksten en uitspraken van Chapman afgesloten. Zijn opvattingen komen enigszins overeen met die van de Vergadering van Gelovigen, een beweging gesticht door Darby, die uit zijn groep voortkwam.

Wellicht schetst deze beknopte uitgave een iets te idealistisch beeld van deze voorganger, die enigermate in de vergetelheid is geraakt. De prettig leesbare uitgave is bestemd voor vooral rechtzinnige, charismatische christenen, leiders en gemeenteleden, die zich met zijn visie verwant voelen.


1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl 

Agape-liefde: De houding voor leiders en volgelingen

Recensie door de redactie Uitdaging


Nog steeds verschijnen er boeken over christelijk leiderschap. Dat is al jaren zo; de 'hype' van bezig zijn met christelijk leiderschap duurt langer dan menigeen dacht. Tegelijk neemt de variatie toe: eind vorig jaar verscheen een Dagboek voor leidinggevenden. Recent durfde een uitgever het aan om met een boekje te komen over iemand die leefde in de 19e eeuw. Wat kun je daar in 2013 mee?


De betreffende uitgever is Maatkamp. Het boekje heet: Agapè, leiderschap, met lessen uit het leven van Robert Chapman. Op de achterflap tekent de uitgever op:
'Hoewel hij vandaag de dag vrijwel onbekend is...' 'En toch wil de uitgever er iets mee: Chapman was in zijn tijd namelijk niet de eerste de beste. Hij was vriend van J. Hudson Taylor en een gerespecteerd Bijbelleraar en voorganger.


Geboeid
Als je het boekje leest, raak je, toch, geboeid. Al meteen wordt de basis gelegd van wat Chapman over leiderschap zegt: de agapè-liefde, de 'vrijwillige, Zichzelf weggevende liefde van Christus, die verschijnt aan individuele mensen' Deze levenshouding strekt zich uit naar alle volgelingen van Christus, maar een gemeente (organisatie, bedrijf) kan zich niet goed ontwikkelen als vooral leiders niet 'in agapè-liefde handelen'. In woorden van Paulus: 'Ik wil graag alles wat ik bezit aan u geven, tot mezelf toe.' Het boekje: 'dit is agapè-liefde in actie!'


Samenvattend: Oud boekje? Ja. De moeite waard om het tot je te nemen? Ja, al is het maar omdat het begint bij waar lessen over christelijk leiderschap nog wel eens eindigen: dienen.

www.vergadering.nu